ARQ Kenniscentrum Impact

Nederlands

Bestuur in actie : Handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is een hardnekkig probleem. Gemeentelijke bestuurders en managers hebben invloed op de omvang en de gevolgen van agressie en geweld waar hun medewerkers mee te maken krijgen. Toch is het grotendeels onbekend welke rol bestuurders en managers vervullen bij de aanpak van agressie en geweld. Ook is onbekend wat hen aanzet tot handelen bij incidenten. Het zojuist verschenen onderzoek ‘Bestuur in actie’, biedt nieuw inzicht en aanknopingspunten voor beleid.

‘Ik help graag mensen te reflecteren op moeilijke onderwerpen’ : Ismee Tames, bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging

Ismee Tames sprak op 17 mei haar oratie uit als bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging. Deze leerstoel is door Arq namens Stichting 1940-1945 ingesteld aan de Universiteit Utrecht. Een gesprek over het onderwerp van haar oratie: een nieuwe manier om naar de ervaring van oorlog en verzet te kijken.

 

Onderdeel van de rubriek 'In de werkkamer'

Veerkracht en vertrouwen: De bouwstenen voor psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Samenvatting
Inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen
Om de ondersteuning aan vluchtelingen te optimaliseren en de daarbij betrokken stakeholders in hun rol en taak te equiperen is het noodzakelijk om het beschikbare aanbod van psychosociale hulpverlening (PSH) voor vluchtelingen gezinnen, in noodopvang, AZC¡¦s, en gemeenten inzichtelijk te maken. Bij zorgverleners, onderwijs, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers is vraag naar een overzicht van het aanbod in PSH.

Terugblik op psychosociale hulp na MH17: rampkenmerken en context altijd bepalend voor nazorg

De ramp met MH17 confronteerde duizenden Nederlanders, verspreid over het hele land, met het verlies van familieleden, vrienden, collega’s, klasgenoten, buren of verenigingsleden. De maatschappelijke betrokkenheid was groot. In deze bijdrage blikken we kort terug op het totale psychosociale nazorgprogramma dat sinds de ramp is ingezet in samenwerking met vele betrokkenen, waaronder de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Loyaliteit in verdrukking : de Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting

Op 10 mei 1940 ontwaakten de Delftenaren door het geblaf van afweerkanonnen, het geratel van mitrailleurs en het gegons van vliegtuigen. De Duitse invasie was begonnen. Vijf dagen later was de strijd alweer afgelopen en was de bezetting een feit. Met de komst van de nieuwe machthebbers drong de vraag zich op welke houding men moest aannemen tegenover de Duitsers. Vooral voor de Technische Hogeschool Delft leek deze vraag urgent. De resultaten van technisch onderzoek konden van belang zijn voor de oorlogsmachine.

TERRA Toolkit

TERRA is een tweejarig preventie- en voorlichtingsproject dat gebruik maakt van een Europees netwerk, gefinancierd door het Directoraat-Generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie. De uitvoering is in handen van Impact, het kenniscentrum voor psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, Nederland en de Vereniging voor de Hulp aan de Slachtoffers van 11 maart (AV11M) in Madrid. TERRA hanteert een preventieve benadering van radicalisering dat tot terrorisme kan leiden.

Psychosociale hulpverlening, vluchtelingen en asielzoekers

Afgelopen maanden zijn er extra vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland gekomen. Veel? Dat is relatief. Door de UNHCR wordt geschat dat er ongeveer 19,5 miljoen vluchtelingen zijn in de wereld. In 2014 vroegen in Nederland 24.495 personen asiel aan (vergelijk dit met 202.645 aanvragen in Duitsland, 81.180 in Zweden en 31.745 in het Verenigd Koninkrijk).1 Eind oktober ging het in Nederland om 45.000 personen.

Asieltragiek : kwetsbaar op weg door een labyrint

Wie gewend is aan een leven in Nederland zal moeilijk kunnen invoelen wat het betekent om ergens te wonen, te proberen om een bestaan te onderhouden onder omstandigheden van voortdurende onderdrukking of gevaar. De wereld kent vele oorden waar overheden er niet in slagen hun burgers te beschermen. Op bereisbare afstand, zo blijkt. De Europese Unie ziet zich geconfronteerd met een omvangrijke stroom vluchtelingen, afkomstig uit de continenten ten oosten en zuiden van Europa. Migratie is zo oud als de mens en kent door de hele geschiedenis heen pieken en dalen.

‘Publieke gezondheid, dat doen we al jaren, maar crisisopvang was nieuw’ : In gesprek met René Stumpel, arts en directeur publieke gezondheid bij GGD GHOR

De werkkamer bevindt zich deze keer binnen het kantoor van GGD GHOR Nederland in Utrecht. Hier treffen we René Stumpel: arts en ruim 20 jaar werkzaam bij de GGD Gooi en Vechtstreek, op dit moment als directeur publieke gezondheid, maar ook nog steeds als forensisch geneeskundige. Daarvoor verzorgde hij onderwijs voor GGD artsen. Al met al is hij meer dan 30 jaar actief op het snijvlak van publieke gezondheid en calamiteiten. Het gesprek voert via ervaringen tijdens het werk die indruk op hem hebben gemaakt, naar zijn affiniteit – en ook ambities – met de psychosociale hulp bij rampen.

Pagina's