ARQ Kenniscentrum Impact

Nederlands

Toolkit voor de begeleiding van Eritrese alleenstaande minderjarigen in Nederland

In Nederland wordt een aanzienlijk aantal alleenstaande jeugdige vluchtelingen opgevangen. Mentoren, jeugdbeschermers en anderen die daarmee te maken hebben zitten met vragen over hoe deze minderjarigen goed te begeleiden om zelfstandig in Nederland hun weg te kunnen vinden.

 

Als opvangmedewerker (mentor) of jeugdbeschermer heb je de taak alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) te begeleiden en hun zelfstandigheid te bevorderen. De toolkit is bedoeld om je daarbij te helpen. Ze bevat kennis, inzichten en praktische handvatten voor het werken met deze doelgroep.

Gif langs de Merwede : De casus DuPont/Chemours

Inhoud Lessen uit crises en (mini-)crises 2016

7ROSES : Nieuwe behandeling voor slachtoffers mensenrechtenschendingen : Europese samenwerking voor empowerment

De ervaringen van slachtoffers van mensenrechtenschendingen zijn vaak zeer ontwrichtend. Om de eigen krachten weer te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten, is herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van een identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde, van groot belang. Dit artikel schetst achtergrond en uitwerking van 7 ROSES, een door Europese samenwerking ontwikkelde methodiek om het herstel bij slachtoffers van mensenrechtenschendingen te bevorderen.

 

Pilaren van persoonlijk herstel

Getagd voor het leven : Impact van online framing van professioneel handelen

You’re breaking his arm! He can’t breathe! Let go of his arm!’ roept een toerist terwijl hij getuige is van een aanhouding ergens in Nederland. Terwijl de toerist de gebeurtenis filmt, stroomt binnen een aantal seconden de straat vol met omstanders die geboeid het tafereel gadeslaan: een worsteling tussen twee agenten en twee burgers die zich niet over geven aan de wil van de agenten. De toerist maakt zich oprecht zorgen, voor hem lijkt het een kwestie van hevig politiegeweld gericht naar een onschuldige passant

 

Rampennazorg : voert de kinderroute langs het vertrouwde pad?

Deze onderzoeksrubriek richt zich op de geestelijke gezondheid van kinderen in een rampencontext. Recentelijk zijn in Current Psychiatry Reports meerdere artikelen verschenen die dit thema aansnijden. We bespreken er drie in de hoop een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de ondersteuning en zorg voor kinderen bij rampen anders van aard dient te zijn dan voor volwassenen.

Houvast bij het organiseren van een herdenking : toolkit herdenking bundelt ervaringen

Op 17 juli wordt het MH17-herinneringsbos bij Vijfhuizen in gebruik genomen. De opening valt samen met de vierde herdenking van de vliegramp in Oekraïne, waarbij 298 inzittenden van vlucht MH17 omkwamen. De ervaringen die bij de eerdere ceremonies zijn opgedaan, vormen de basis voor een pas verschenen Toolkit Herdenking. 

 

Alleenstaande minderjarigen uit Eritrea in Nederland : Kansen en bedreigingen aan het begin van een nieuw leven

Tussen 2014-2015 nam het aantal vluchtelingen in Nederland en vooral dat van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) fors toe. Opvangmedewerkers en jeugdbeschermers (en die niet alleen) hadden veel vragen over hoe met name de jongeren afkomstig uit Eritrea goed te begeleiden.

Stichting Nidos heeft daarop het initiatief genomen om een project te starten: Welke factoren ondermijnen en welke bevorderen de veerkracht bij deze AMV’s uit Eritrea? Wat zijn concrete aanbevelingen voor hun begeleiding?

Pagina's