Aa, Niels van der

Niels van der Aa is werkzaam als methodoloog en data-analist binnen de zorggroep van Arq. Tevens is hij als databeheerder verantwoordelijk voor veilige opslag en gebruik van (onderzoeks)data. 
 

 

Aarts, Rembrant

Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij...

Bala, Julia

Dr. Julia Bala is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en psychotherapeut verbonden aan het jeugd- en gezinsteam van Stichting Centrum '45, het landelijk centrum voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling van mensen met (complexe) psychotraumaklachten. Ze is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen kinderen en gezinnen. Naast individuele traumabehandeling (EMDR, NET), gezins- en multi-family therapie (MFT), is ze betrokken bij methodiekontwikkeling en preventieve programma’s. De posttraumatische gezinsadaptatie, invloed van PTSS...

Boelen, Paul

Prof. dr. Paul Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 juli 2015 is hij als Arq hoogleraar verbonden aan de Arq Psychotrauma Expert Groep. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en wetenschappelijk directeur verbonden aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie. Hij is waarnemend Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-Psycholoog...

Boeschoten, Manon

Manon Boeschoten is werkzaam als senior beleidsadviseur bij Stichting Centrum ’45 en als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek bij Stichting Arq Psychotrauma Expert Groep. Zij is gepromoveerd neuropsycholoog met diverse ervaring in screening en diagnostiek. Dit beslaat de scope van onderzoek, productontwikkeling, implementatie en de vertaling naar Best Practices. Als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek is zij momenteel bezig met het samenstellen en testen van een trapsgewijs diagnostiekinstrumentarium voor psychotrauma dat de gehele zorgketen (van...

Brake, Hans te

Hans te Brake is senior beleidsadviseur bij Impact, het landelijk kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. Hans coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. Uitgangspunt is dat een optimale kwaliteit van psychosociale hulpverlening samenhangt met een maximaal gebruik van de veerkracht van de individuele getroffene binnen zijn sociale omgeving. Dit geldt ook voor de organisatie waarin het individu zich beweegt, met name als het gaat om hoog-risico beroepen als politie, brandweer, ambulance en defensie. Projecten waar Hans bij...

Drogendijk, Annelieke

Dr. Annelieke Drogendijk is directeur van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Zij geeft leiding aan de gezamenlijke beleidsonderzoeksgroep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Stichting Arq. Annelieke maakt deel uit van een internationaal netwerk van experts op het gebied van psychosociale zorgt na oorlog, rampen en crisis. 

Na haar studie klinische psychologie (UU) en heeft zij diverse onderzoeken, projecten (medegefinancierd door de EU) en adviestrajecten uitgevoerd en geleid. Deze projecten hadden als centrale thema’s de psychosociale gevolgen van...

Dückers, Michel

Michel Dückers is senior beleidsadviseur en onderzoeker bij Stichting Impact, landelijk kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. Na zijn studie bestuurskunde (Universiteit Twente) is Michel gepromoveerd op een studie naar beleidsinvloeden op de organisatie en kwaliteit van zorg (Universiteit Utrecht). Bij Impact is hij betrokken bij (crisis)advisering, richtlijn- en instrumentontwikkeling, evaluatie en verandertrajecten. Hij coördineert een onderzoeksprogramma gericht op nazorg bij rampen en crises. Zijn inhoudelijke thema’s zijn...

Eidhof, Marloes

Marloes Eidhof is promovenda bij Stichting Centrum ’45 | Arq Psychotrauma Expert Groep en het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar promotieonderzoek richt zich op de moderatoren en differentiaties binnen de complexe PTSS problematiek, evenals de fenomenologie en diagnostiek van dissociatie bij PTSS. Als psycholoog is zij werkzaam bij Stichting Centrum ’45 en geeft zij, i.s.m. Impact, advies over psychosociale steun na rampen. Voor haar onderzoek naar het vaststellen van dissociatie bij PTSS ontving zij onlangs de David Caul Award en heeft ze in samenwerking met onder andere Ruth Lanius...

Es, Carlijn van

Carlijn van Es is promovenda bij Centrum '45 en aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft de MSc Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en de MSc War and Psychiatry aan King's College London afgerond.
Haar specialisatie is Psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen, kwalitatieve onderzoeksmethoden.  
Haar kennis richt zich vooral op de doelgroep Vluchtelingen en asielzoekers, Kind en Jeugd. En zij maakt deel uit van het expertiseteam...

Pagina's