Eidhof, Marloes

Marloes Eidhof is promovenda bij Stichting Centrum ’45 | Arq Psychotrauma Expert Groep en het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar promotieonderzoek richt zich op de moderatoren en differentiaties binnen de complexe PTSS problematiek, evenals de fenomenologie en diagnostiek van dissociatie bij PTSS. Als psycholoog is zij werkzaam bij Stichting Centrum ’45 en geeft zij, i.s.m. Impact, advies over psychosociale steun na rampen. Voor haar onderzoek naar het vaststellen van dissociatie bij PTSS ontving zij onlangs de David Caul Award en heeft ze in samenwerking met onder andere Ruth Lanius...

Es, Carlijn van

Carlijn van Es is promovenda bij Centrum '45 en aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft de MSc Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en de MSc War and Psychiatry aan King's College London afgerond.  
Haar specialisatie is Psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen, kwalitatieve onderzoeksmethoden.  
Haar kennis richt zich vooral op de doelgroep Vluchtelingen en asielzoekers, Kind en Jeugd. En zij maakt deel uit van het expertiseteam...

Felix, Fieke

Fieke Felix is psychiater en tropenarts. Zij werkt voor Equator, opgenomen in de Zorggroep van stichting Centrum'45. Daarnaast werkt zij als  rapporteur en supervisor bij iMMO.  
Haar expertisegebieden zijn: vluchtelingen en asielzoekers, ongedocumenteerden, slachtoffers van mensenhandel, en slachtoffers van sexueel geweld en uitbuiting. 

Ferdinandus, Harriet

Harriet Ferdinandus is directeur van Stichting Pelita : aanvraagbegeleiding, hulp-en dienstverlening aan oorlogsbetrokkenen uit voormalig Nederlands-Indië.  
Haar ervaring en expertise ligt bij: aanvraagbegeleiding wetten voor oorlogsgetroffenen. Ontwikkeling strategisch landelijk beleid doelgroep specifieke hulp-en dienstverlening, product-en diensten ontwikkeling, krimp-en groei management. 
Bevorderen toegankelijkheid van hulpverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Leiden van samenwerkings-en integratie projecten om doelgroep specifieke trajecten (Moluks, Indisch,...

Gelderen, Marieke van

Marieke van Gelderen werkt als psycholoog-onderzoeker bij Stichting Centrum ’45 in Diemen en Oegstgeest. Sinds september 2014 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar “Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation (3MDR) for treatment of PTSD”. 3MDR combineert state of the art technieken van Virtual Reality Exposure en Eye-Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) met bewegen op een loopband en voegt hier persoonlijke elementen aan toe in de vorm van zelfgekozen foto’s en muziek. Binnen haar promotieonderzoek is zij een Randomized Controlled Trial (...

Gersons, Berthold

Berthold Gersons was 2007-2017 senior wetenschappelijk adviseur van Arq Psychotrauma Expert Groep en is emeritus hoogleraar psychiatrie bij het AMC (Universiteit van Amsterdam). 
Al meer dan 35 jaar houdt hij zich bezig met psychotrauma. In 1980 werd hij geconfronteerd met politiemensen in Amsterdam, die schietincidenten hadden meegemaakt en daar last van bleven houden. Hij heeft toen het eerste zelfhulpteam voor politie in Nederland opgericht. Van 1984 tot 1991 was hij hoogleraar ambulante en sociale psychiatrie bij de Universiteit Utrecht en het UMC. Van 1991 tot aan zijn...

Gouweloos, Juul

Juul Gouweloos is psycholoog-onderzoeker bij Impact en als promovenda verbonden aan Universiteit Utrecht, afdeling Klinische Psychologie. Haar promotieonderzoek richt zich op psychosociale ondersteuning van getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de veerkracht en sociale omgeving van getroffenen, zodat natuurlijk herstel na een schokkende gebeurtenis wordt bevorderd? Dit onderzoekt ze zowel bij hoog-risico beroepen, zoals de politie, als in de context van een ramp. Daarnaast werkt Juul aan de ontwikkeling van een zelfscreener voor...

Haagen, Joris

Joris Haagen (1981) is psycholoog en promovendus aan de Universiteit Utrecht onder de leerstoel van prof. dr. R.J. Kleber (hoogleraar Psychotraumatologie), in samenwerking met Stichting Centrum '45. Zijn expertisegebied is de effectiviteit van psychotraumazorg aan veteranen en actieve militairen met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Middels onderzoek gaat hij na welke factoren behandelsucces voorspellen bij veteranen en actieve militairen met PTSS om te verklaren waarom een deel van de veteranen weinig baat lijkt te hebben bij psychotraumabehandeling. Het project wordt gefinancierd...

Heide, Jackie June ter

Jackie June ter Heide is als klinisch psycholoog en onderzoeker werkzaam bij Stichting Centrum ’45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor complex psychotrauma. Jackie June studeerde klinische en gezondheidspsychologie (cum laude) in Leiden en systematische theologie in Cambridge, Engeland. In het kader van haar promotieonderzoek verrichtte zij het eerste gerandomiseerde onderzoek naar EMDR bij vluchtelingen, financieel gesteund door een OOG-subsidie van ZonMW. Jackie June is als behandelaar werkzaam bij de dagkliniek voor getraumatiseerd politiepersoneel en is daarnaast coördinator...

Holsappel-Brons, Jorien

Jorien is beleidsadviseur bij Impact-kenniscentrum. Haar specialisaties bevinden zich op het gebied van Crisisadvisering, Psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen., Kwalitatieve onderzoeksmethoden. Haar doelgroepkennis betreft getroffenen van rampen. Zij schreef o.a. een handreiking voor gemeentes over het organiseren van een herdenking kort na een schokkende gebeurtenis. 
Haar interesse gaat vooral uit naar de relatie tussen trauma en memory; individuele en collectieve herinnering aan schokkende gebeurtenissen en de verschillende...

Pagina's