Dashorst, Patricia

Patricia Dashorst is werkzaam als psychiater en systeemtherapeut bij ARQ Centrum ’45, het landelijke expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van complexe psychotraumaklachten. Het richt zich onder meer op mensen die door hun werk getraumatiseerd zijn, zoals veteranen, politiemedewerkers, ambulancepersoneel, brandweerlieden en journalisten. Daarnaast behandelt ARQ Centrum ’45 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden, vluchtelingen, kinderen, jeugdigen, gezinnen en slachtoffers van seksueel geweld. Patiënten hebben vaak een combinatie van psychische klachten of...

Dijkhuis, Renée

Renée Dijkhuis werkt als beleidsadviseur en onderzoeker bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, en als psycholoog bij ARQ IVP.

                                   

 

Renée heeft een achtergrond als psychologe en aldoende heeft zij met verschillende kwetsbare doelgroepen gewerkt: zoals in de crisisdienst bij de acute psychiatrie en als vrijwilliger bij Dokters van de Wereld en War Child. In het eerste deel van haar carrière lag de focus op autisme, en heeft zij als begeleider van jongvolwassenen met autisme tegelijkertijd onderzoek uitgevoerd, wat resulteerde...

Drogendijk, Annelieke

Dr. Annelieke Drogendijk is directeur van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, en ARQ International. Zij geeft leiding aan de gezamenlijke beleidsonderzoeksgroep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Stichting Arq. Annelieke maakt deel uit van een internationaal netwerk van experts op het gebied van psychosociale zorgt na oorlog, rampen en crisis.     

     

Na haar studie klinische psychologie (UU) en heeft zij diverse onderzoeken, projecten (medegefinancierd door de EU) en adviestrajecten uitgevoerd en geleid. Deze projecten hadden als centrale thema’s...

Dückers, Michel

Michel Dückers is hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. De bijzondere leerstoel is ingesteld door de universiteit in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met de leerstoel wil Michel een bijdrage leveren aan theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding over gedachten, gevoelens en gedrag van mensen rondom dreigingen en crises. Twee focusgebieden...

Es, Carlijn van

Carlijn van Es is gepromoveerd bij Centrum '45 en aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft de MSc Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en de MSc War and Psychiatry aan King's College London afgerond.  

                                    
Haar specialisatie is Psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen, kwalitatieve onderzoeksmethoden.    
Haar kennis richt zich vooral op de doelgroep Vluchtelingen en asielzoekers, Kind en Jeugd. En zij maakt deel uit van het expertiseteam...

Felix, Fieke

Fieke Felix is psychiater en tropenarts. Zij werkt voor ARQ Centrum’45. Daarnaast werkt zij als rapporteur en supervisor bij iMMO.   

 

Haar expertisegebieden zijn: vluchtelingen en asielzoekers, ongedocumenteerden, slachtoffers van mensenhandel, en slachtoffers van sexueel geweld en uitbuiting.     

 

 

 

 

Gelderen, Marieke van

Marieke van Gelderen werkt als psycholoog-onderzoeker bij ARQ Centrum’45 in Diemen en Oegstgeest. Sinds september 2014 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar “Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation (3MDR) for treatment of PTSD”. 3MDR combineert state of the art technieken van Virtual Reality Exposure en Eye-Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) met bewegen op een loopband en voegt hier persoonlijke elementen aan toe in de vorm van zelfgekozen foto’s en muziek. Binnen haar promotieonderzoek is zij een Randomized Controlled Trial (RCT)...

Gersons, Berthold

Berthold Gersons was 2007-2017 senior wetenschappelijk adviseur van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en is emeritus hoogleraar psychiatrie bij het AMC (Universiteit van Amsterdam).   
Al meer dan 35 jaar houdt hij zich bezig met psychotrauma. In 1980 werd hij geconfronteerd met politiemensen in Amsterdam, die schietincidenten hadden meegemaakt en daar last van bleven houden. Hij heeft toen het eerste zelfhulpteam voor politie in Nederland opgericht. Van 1984 tot 1991 was hij hoogleraar ambulante en sociale psychiatrie bij de Universiteit Utrecht en het UMC. Van 1991 tot aan zijn...

Ghafoerkhan, Rina

Rina Ghafoerkhan, MSc, is a psychologist, researcher, and humanitarian aid worker. She is specialized in mental healthcare for displaced populations, in particular for those who have faced sexual violence and exploitation. In the past she has worked in various (post-)conflict settings as a mental health advisor, trainer and therapist. Currently, she is employed at ARQ Centre'45 where she offers psychotherapy and bodily-oriented therapy to survivors of sexual violence and trafficking. Affiliated with Utrecht University, she is finishing her dissertation on improving mental healthcare and...

Gouweloos, Juul

Juul Gouweloos is GZ-psycholoog bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en gepromoveerd aan Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek richte zich op psychosociale ondersteuning van getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de veerkracht en sociale omgeving van getroffenen, zodat natuurlijk herstel na een schokkende gebeurtenis wordt bevorderd? Dit onderzocht ze zowel bij hoog-risico beroepen, zoals de politie, als in de context van een ramp. 

Naast onderzoek, heeft ze ondersteunende gesprekken met mensen die op het werk of na...

Pagina's