Aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen : Jalan Tengah: de middenweg

In Nederland leven ongeveer twee miljoen mensen die een band hebben met voormalig Nederlands-Indië (tegenwoordig Indonesië). Toch weten veel Nederlanders weinig over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschappen in Nederland. Indische en Molukse ouderen worden hiermee geconfronteerd in contact met zorgverleners. In het project Jalan Tengah werd onderzocht hoe deze ouderen de aansluiting tot zorg ervaren en wat reguliere zorgmedewerkers nodig hebben om de zorg voor deze doelgroepen te verbeteren.

 

Behandeling : Een plek voor kinderen van ‘foute’ ouders bij ARQ Centrum’45

Voor kinderen van ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘fout’ waren, heeft een behandelaanbod lang op zich laten wachten. ARQ Centrum’45 is er nu klaar voor om hen expliciet op te nemen als doelgroep. Maar zijn de kinderen van ‘foute’ ouders er zelf klaar voor?

Oorlogstaal : Hoe de Tweede Wereldoorlog woorden, uitdrukkingen en gedragingen tot op de dag van vandaag kleurt.

De gevoeligheid van taal is misschien wel het meest zichtbaar in de context van oorlog. Als behandelaar, verzorger of hulpverlener kan het daarom lastig zijn om de woorden, uitdrukkingen en gedragingen van oorlogsgetroffenen vanuit de juiste historische en culturele context te begrijpen - om ‘dezelfde taal’ te spreken.

 

'De oorlog treft alle Oekraïner'

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen het land ontvlucht. Twee jonge vrouwen vertellen hoe hun leven sindsdien is veranderd. Beiden zijn opgegroeid in Oekraïne.
De een vluchtte naar Rotterdam, de ander helpt vluchtelingen in Haarlem. ‘Ik moet doen voor Oekraïne wat ik kan.’

 

Brothers in arms, forever : De kracht en troost van muziek voor veteranen

Wie marinier Patrick Cammaert in tranen ziet tijdens het beluisteren van het nummer Crazy van de Britse zanger Seal, voelt de kracht van muziek. De onvolprezen – en onlangs overleden – documentairemaker Heddy Honigmann filmde hem in 1999 voor haar documentaire Crazy, over de (muzikale) herinneringen van een aantal Nederlandse blauwhelmen aan verschillende oorlogsgebieden. Haar film laat, net als de Veteranen Top 50, zien welke muziek militairen troost gaf tijdens en na uitzendingen.

 

Het politieke instrument van een beschaafde natie

Nederlandse militaire eenheden doen geregeld mee aan vredesmissies in (voormalige) conflictgebieden. Militair historicus Christ Klep en antropoloog Tine Molendijk hebben, elk vanuit een eigen perspectief, speciale belangstelling voor zulke missies. WO2 Onderzoek uitgelicht nodigde hen uit voor een gesprek over ons nationale zelfbeeld, de perceptie van vredesmissies en morele verwonding bij militairen.

 

 

Soldaten voor de vrede

Op 5 mei 1948 zag vredesinitiatief Pax Christi het licht. Als drijvende kracht achter het massale protest tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland in de jaren tachtig vergaarde zij grote bekendheid. Daarna verdween zij uit het spotlicht, om zichzelf opnieuw uit te vinden als aanjager van lokaal vredeswerk in conflictgebieden.1

 

Maatschappij en krijgsmacht in Nederland

Verwaarloost Nederland uit zuinigheid en naïviteit al sinds mensenheugenis zijn leger? Het is een vaak gehoord sentiment, maar kloppen doet het volgens Ben Schoenmaker niet als je de geschiedenis aanschouwt. Al raakte de krijgsmacht in de laatste decennia wel haar vanzelfsprekende centrale plaats in de maatschappij kwijt.

 

Bij het thema : Voorbij de vertrouwde vrede?

Bevrijdingsdag biedt Nederlanders jaarlijks de kans om in vrede de vrijheid te vieren die in 1945 werd gerealiseerd. Dat de invulling van die dag regelmatig aan discussie onderhevig is – een discussie die verder reikt dan het vraagstuk of het een vrije dag voor iedereen zou moeten zijn – illustreert in zekere zin de variatie aan posities die vertolkt kunnen en mogen worden in de democratische rechtsstaat.

 

Deze psychologen helpen Oekraïners die nog in de oorlog zitten : ‘Medicatie helpt niet als er geen hoop is’

Veel Oekraïners kampen als gevolg van de oorlog met psychische problemen, sommigen durven niet eens te slapen. Psychologen schieten te hulp – maar wat kunnen ze doen voor mensen die nog midden in de oorlog zitten?

Eén manier waarop ze dat doen is met ‘psychologische eerste hulp’, voor als iemand acuut wordt overweldigd door emoties, bijvoorbeeld tijdens een paniekaanval. Lees in dit artikel over de ervaringen en de werkwijze van de psychologen van Artsen zonder Grenzen en wat het werk van psychologen in oorlogssituaties inhoudt.

 

Pagina's