Agenda

Agenda.

Item datum Plaats
2019    
Middagsymposium Huiselijk Geweld. Hulp aan kinderen én ouders 5 maart 2019 Amsterdam
5th International Conference on Mental Health and Human Resilience 7-8 maart 2019 Barcelona
Congres Omgaan met complex probleemgedrag in de ouderenzorg 12 maart 2019 Veenendaal
Vakbeurs Zorgtotaal 2019 12-14 maart 2019 Utrecht
Introductie op healthcare analytics  14 maart 2019 Utrecht
Congres: Behandeling van traumagerelateerde dissociatie 14 maart 2019 Ede
VGCt: Cgw-congres 2019 Therapeut en techniek - kiezen of combineren? 15 maart 2019 Veenendaal
Dag van de Medicatieveiligheid 19 maart 2019 Ede
Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen 21 maart 2019 Utrecht
Het dementiecongres 21 maart 2019 Ede
Congres NVGP: Eigenheid en Verbinding. Wat elke therapeut moet weten van groepspsychotherapie 22 maart 2019 Driebergen
Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen 28 maart 2019 Eindhoven
Let's make it work. De implementatie van e-mental health 28 maart 2019 Amsterdam
5e Congres (Psycho)Trauma : Specifieke interventies en algemene strategieën 28 maart 2019 Amsterdam
CELEVT: Zesde HART College Symposium 29 maart 2019 Amstelveen
Afsluitend congres van de Week van de Psychiatrie 2019 "Zichtbaar?" 29 maart 2019 Utrecht
Voorjaarscongres NVvP 2019: Psychiatrie van de toekomst 3-5 april 2019 Maastricht
EMDR Congres: EMDR VOOR HET LEVEN! 5-6 april 2019 Utrecht
Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld? 7 mei 2019 Ede
Congres Niet-aangeboren hersenletsel: Ondersteuning bij NAH 8 mei 2019 Ede
3e Jaarcongres Behandeling van patiënten met een laag IQ 16 mei 2019 Nieuwegein
Topsprekers over Kwetsbare Ouderen 21 mei 2019 Ede

Congres Huiselijk geweld 2019

4 juni 2019 Ede
EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ (2) Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit 5 juni 2019 Utrecht
29th Euro Congress on Psychiatrists and Psychologists 10-11 juni 2019 Berlijn
Congres: Traumasporen in lichaam, brein en geest 14 juni 2019 Utrecht
16th ESTSS Conference 2019 14-16 juni 2019 Rotterdam
Congres Behandeling van complexe suïcidaliteit 20 juni 2019 Nieuwegein
EHRI Conference: Holocaust Studies in the Digital Age. What’s New? 2 juli 2019 Amsterdam
Zevende Landelijke CELEVT Congres 10 oktober 2019 Amersfoort
ISTSS 35th Annual Meeting: Trauma, Recovery, and Resilience: Charting a Course Forward 14-16 november 2019 Boston - USA
NHG-Congres 2019: 'Relax, ’t is gewoon complex' over complexe zorg in de huisartsenpraktijk 15 november 2019 Maastricht