Agenda

 
Item
datum
Plaats
2021
 
 
Jaarcongres Participatie en Herstel. Ingrediënten voor een inclusieve GGZ: nieuwe spelers en routes 9 december 2021 Online en Amsterdam
Congres : Hoogsensitiviteit 9 december 2021 Eindhoven
9-10 december 2021
Helsinki
Online seminar met Steven Pont: Hoe stimuleer je mentale weerbaarheid bij jongeren? 9 december 2021 Online
Jaarcongres Participatie en Herstel  : GGZ van de toekomst
9 december 2021
Online
Webinar: Stigma of mental illness and COVID-19 – Cultural perspectives 10 december 2021 Online
Themadag Psychoses 10 december 2021 Online
Promotie: De rol van emoties in de naoorlogse politieke omgang met de gevolgen van WOII (1945-1989) 10 december 2021 Utrecht
Dag van de Psychotherapie: Over psychologie en biologie van menselijk contact 10 december 2021 Amesterdam en online
Webinar serie interviews met experts : Prof Arnoud Arntz, Dr. Mariel Meewissen 12 december 2021 Online
13 december 2021
Online
Congres : Persoonlijkheidsproblematiek 14 december 2021 Zeits/online
14 december 2021
Online
Landelijke studiedag : Drugs 
16 december 2021

 Amsterdam

Hechtingsproblematiek 16 december 2021 Eindhoven
Ouderengeneeskunde en de Psyche : Symposium 17 december 2021 Utecht/Online
Webinar : Op het raakvlak van
dementie en psychiatrie
21 december 2021 Online
2022
 
 
1 januari 2022

 Online

Webinar : Cultuursensitief werken  11 januari 2022 Online
Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen 13 januari 2022 Utrecht
Landelijke studiedag : (Voorkomen) Uithuisplaatsing 18 januari 2022 Utrecht
Webinar : Omgaan met agressie in de zorg 20 januari 2022 Online
Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2022
Van wetenschap naar praktijk
25 januari 2022 Veenendaal
Suïcidepreventietraining gatekeeper 27 januari 2022 Utrecht
Masterclass : rTMS bij Depressie. Achtergrond, neurowetenschap & behandeling 27 januari 2022 Online
Jaarlijks Congres - LVB - editie 2022 27 januari 2022 Utrecht
Symposium De Nieuwe Amsterdamse School. Persoonlijkheid en Temperament in de Levensloop 28 januari 2022 Amsterdam
Lezing ‘Voltooid leven 1 februari 2022 Online
Themassessie Preventieve Ouderschapsondersteuning vluchtelingengezinnen 3 februari 2022 Online
Webinar : Pijnstillerverslaving  3 februari 2022 Online
9e Landelijke studiedag : LVB en Verslaving 8 februari 2022 Amsterdam
Jaarlijks Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp 9 februari 2022 Eindhoven
Congres : Suicide & Suicidepreventie. Preventie - Interventie - Postventie 10 februari 2022 Zeist
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022 10 februari 2022 Eindhoven
Seminar neuropsychotherapie: PTSS bij niet-aangeboren hersenletsel. Diagnostiek en behandeling 11 februiari 2022 Zeist/Utrecht of Online
Verdiepingscursus gezinsgerichte schematherapie 11 februari 2022 Utrecht
Jaarlijks Congres - LVB - editie 2022 1 maart 2022  Online
Jaarlijks Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp 1 maart 2022  Online
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022 1 maart 2022 Online
9e Jaarcongres Huiselijk Geweld: partnergeweld en kindermishandeling 8 maart 2022 Bussum
Hechtingsproblematiek 9 maart 2022 Utrecht
Jaarcongres Trauma bij kinderen. Chronische stress, veerkracht en behandelen 11 maart 2022 Veenendaal
Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie 12 maart 2022 Utrecht
2e Landelijke studiedag : Dubbele Diagnose 16 maart 2022 Amsterdam
Rouw bij dood in het gezin 17 maart 2022 Utrecht
Suïcidepreventietraining gatekeeper 22 maart 2022 Utrecht
Kinderen en rouw 22 maart 2022 Utrecht
Webinar Gender- en seksuele diversiteit 31 maart 2022 Online
Diagnostiek en behandeling van stoornissen in sociale cognitie 7 april 2022 Utrecht
5e Landelijke studiedag : Ouderen en Psychiatrie 11 mei 2022 Utrecht/ Online
Congres: Psychiatrie & Zwangerschap
Als de roze wolk schuilgaat achter donkere wolken
12 mei 2022 Zeits/online
Webinar : Cultuursensitief werken 17 mei 2022 Online
Congres Behandeling van trauma. Effectieve verwerkingstechnieken 17 mei 2022 Veenendaal
18-20 mei 2022
Eindhoven
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op Sensorimotor Psychotherapy 23-24 mei 2022 Zeist
1-4 juni 2022
Belfast
Suïcidepreventie 15 juni 2022 Eindhoven
17 th European Congress of Psychology (ECP) 2022
5-8 juli 2022
Ljubljana
World Congress of Cultural Psychiatry 15-17 september 2022 Rotterdam
Webinar : Cultuursensitief werken 11 oktober 2022 Online