Agenda

Agenda.

Item datum Plaats
2019    
Congres Zorgmijders: onhandelbaar, uitbehandeld? 7 mei 2019 Ede
1e Leidse Interdisciplinaire Psychotrauma Symposium: Op weg naar verbinding 8 mei 2019 Leiden
Congres Trauma door een neurosequentiële lens 8 mei 2019 Zeist
Congres Niet-aangeboren hersenletsel: Ondersteuning bij NAH 8 mei 2019 Ede
3e Jaarcongres Behandeling van patiënten met een laag IQ 16 mei 2019 Nieuwegein
Symposium Gezamenlijk meten in de jeugd-ggz 16 mei 2019 Utrecht
Topsprekers over Kwetsbare Ouderen 21 mei 2019 Ede
Symposium: Psychotrauma in Nederland – De rol van psychologe 23 mei 2019 Houten

Congres Huiselijk geweld 2019

4 juni 2019 Ede
EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ (2) Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit 5 juni 2019 Utrecht
Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken, 2e editie 6 juni 2019 Utrecht
29th Euro Congress on Psychiatrists and Psychologists 10-11 juni 2019 Berlijn
Congres: Traumasporen in lichaam, brein en geest 14 juni 2019 Utrecht
16th ESTSS Conference 2019 14-16 juni 2019 Rotterdam
Congres Behandeling van complexe suïcidaliteit 20 juni 2019 Nieuwegein
HOOGSENSITIVITEIT -Bevindingen uit de wetenschap, richtlijnen voor de praktijk 21 juni 2019 Ede
4e Congres Mensen met verward gedrag 25 juni 2019 Driebergen
EHRI Conference: Holocaust Studies in the Digital Age. What’s New? 2 juli 2019 Amsterdam
Jaarcongres Palliatieve Zorg 10 september 2019 Ede
Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden. Meer info volgt 1 oktober 2019 Bussum
Zevende Landelijke CELEVT Congres 10 oktober 2019 Amersfoort
Jaarlijkse conferentie Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie 11 oktober 2019  
Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg. Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten? 5 november 2019 Veenendaal
Congres: Geweld tegen psychiatrische patiënten  7 november 2019 Rotterdam
ISTSS 35th Annual Meeting: Trauma, Recovery, and Resilience: Charting a Course Forward 14-16 november 2019 Boston - USA
NHG-Congres 2019: 'Relax, ’t is gewoon complex' over complexe zorg in de huisartsenpraktijk 15 november 2019 Maastricht