Agenda

Agenda.

Item datum Plaats
2019    
40th ECCHRD meeting 17-18 oktober 2019 Wenen
The Road to Global Mental Health Conference 29 oktober 2019 Londen
Deinstitutionalisation: the Dutch way? De geschiedenis van deïnstitutionalisering van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg in Europees perspectief 31 oktober 2019 Utrecht
Hét Dementie Congres 1 november  Ede
Wij Herdenken Jongerenconferentie 2019 3 november 2019 Utrecht
Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg. Hoe ga je om met problematisch gedrag bij oudere patiënten? 5 november 2019 Veenendaal
Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit. Implementeren, faci;iteren en samenwerking bij waardegedreven zorg 5 november 2019 Utrecht
Netwerkdag PSH/GOR 2019: De burger centraal 7 november 2019 Bilthoven
Jaarcongres Leve het jonge kind! Verwonderen, Verkennen en Experimenteren 5 november 2019 Utrecht
Congres: Geweld tegen psychiatrische patiënten  7 november 2019 Rotterdam
Conferentie suïcidepreventie Doodzonde 7 november 2019 Leiden
Promotie: Share your story - Intensive exposure treatment for adult and adolescent complex posttraumatic stress disorder 8 november 2019 Nijmegen
SAP Najaarsdag 2019: Trauma en Levensloop 12 november 2019 Leiden

Congres Zorgmijders : Aansluiten bij de zorgvuldige zorgmijder

12 november 2019 Ede
ISTSS 35th Annual Meeting: Trauma, Recovery, and Resilience: Charting a Course Forward 14-16 november 2019 Boston - USA
NHG-Congres 2019: 'Relax, ’t is gewoon complex' over complexe zorg in de huisartsenpraktijk 15 november 2019 Maastricht
Congres Emotieregulatie bij kinderen en volwassenen 15 november 2019 Utrecht
Themabijeenkomst Rouwverwerking bij dementie 15 november 2019 Den Haag
Eindconferentie eGGZ Centrum. Sneller, beter, hoe? 21 november 2019 Amsterdam
Jaarcongres Huiselijk Geweld: Geweld hoort nergens thuis 21 november 2019 Ede
Lustrumcongres 22 november: ‘God, geluk en ggz’ met Dirk de Wachter 22 november 2019 Dordrecht
Symposium vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve problematiek bij kinderen en adolescenten 23 november 2019 Zwolle
VGCt Najaarscongres: transitie in behandeling 27-29 november 2019 Veldhoven
Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ 27 november 2019 Ede
Symposium Mythes van vooruitgang. De onmacht van de psychotherapie 28 november 2019 Amsterdam
Congres Mindfulness in de Zorg 29 november 2019 Amsterdam
Congres Positieve Psychologie "Dynamiek in relaties" 29 november 2019 Ede
Middagsymposium: Het taboe te lijf: mishandeling en misbruik van jongens 2 december 2019 Amsterdam
Succesvol werken in de zorg. Voor een duurzame toekomst van uw zorgorganisatie 4 december 2019 Leusden
Congres Externaliserende gedragsproblemen bij jongeren en kinderen 6 december 2019 Driebergen
Jaarcongres Participatie en Herstel. Werken vanuit de verbinding 10 december 2019 Bussusm
Skipr Event Netwerkleiderschap: Leiderschap over de grenzen heen 12 december 2019 Utrecht
2020    
Congres Huiselijk Geweld 28 januari 2020 Ede
Congres Verstandelijk Gehandicaptenzorg 6 februari 2020 Veenendaal
Congres Kindermishandeling. Preventie, signalering en behandeling in de keten 7 februari 2020 Utrecht
Congres Multiprobleemgezinnen 11 februari 2020 Ede
Jaarcongres Palliatieve zorg 12 februari 2020 Ede
Congres Jongeren en Seksueel Geweld 13 februari 2020 Ede
Overprikkeling. Een maatschappelijk probleem, dat we kunnen conceptualiseren? 13 februari 2020 Ede
Congres Behandeling van Trauma. Effectieve Verwerkingstechnieken 27 maart 2020 Utrecht
EMDR Congres 2020 4 april 2020 Amersfoort
7th international EFCAP congress: ‘Youngsters’ position in forensic psychiatry: do we dare to change the rules? 13-15 mei 2020 Eindhoven
Congres: "de mannelijke rol bij huiselijk en seksueel geweld" 9 juni 2020 Amersfoort
The 11th International Society for Health and Human Rights (ISHHR) Conference Oktober 2020 Medellín
2021    
17th biennial conference of the ESTSS: Trauma and resilience through the ages: A life course perspective 16-19 juni 2021 Belfast