Agenda

 
Item
Datum
Plaats
2022
 
 
Kenniscongres De toekomst van de nafase 28 september 2022 Arnhem
Masterclass GHB: Verslaving en behandeling
28 september 2022
Online
Geweld achter de voordeur : Signaleren, melden en aanpakken van huiselijk geweld 28 september 2022

Zeist

Lezing : 'Trauma en het lichaam' 28 september 2022 Doorn
Nationale Psychose Congres 28-29 september 2022 Amersfoort
29 september 2022
Amsterdam
Gratis webinar: Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak 29 september 2022 Online
NtVP Jaarcongres: Psychotrauma door systemen heen
30 september 2022
Stroe
Meerdaagse nascholing: Religie, spiritualiteit en zingeving. Ongewenste invloed en positieve bijdrage 2-7 oktober 2022 Salisbury, UK
Mobile Healthcare Congres over digitale zorginnovaties & technologieën 3 oktober 2022 Utrecht
Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen. Van verleden tot toekomst: een medische blik op herstel en veiligheid bij kindermishandeling en huiselijk geweld 4 oktober 2022 Rotterdam
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek
6 oktober 2022
Utrecht
Congres : Psychoses: externe onwerkelijkheid interne realiteit 6 oktober 2022 Zeist en online
Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie 2022 6 oktober 2022 Amersfoort
Webinar : Huiselijk geweld
6 oktober 2022
Online
Een avond met Bessel van der Kolk 6 oktober 2022 Online
Jubileumcongres VKJP: Hoop en Veerkracht 6 oktober 2022 Amersfoort
12 th European Congress : On violence in Clinical Psychiatry 
6-8 oktober 2022
Rotterdam
7 oktober 2022
Amsterdam
10-12 oktober 2022
Utrecht
11 oktober 2022
Online
11 oktober 2022
Amsterdam en online
12 oktober 2022
Amersfoort
Hechtingsproblematiek 12 oktober 2022 Utrecht
Congres Acute psychiatrie : Handvatten voor de klinische praktijk
13 oktober 2022
Houten
13 oktober 2022
Nijmegen
Symposium: Wat oorlog met mensen doet 
Morele verwonding en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in heden en verleden
14 oktober 2022 Utrecht
Promotie Carlijn van Es :Circles of Care – Supporting Refugee Families, Children and Adolescents  14 oktober 2022 Utrecht
1 november 2022
Online
Online Congres - Hechtingsproblematiek
1 november 2022
Online
1 november 2022
Online
1 november 2022
Online
Congres : Positieve psychologie in de praktijk 1 november 2022 Ede
Najaarscongres VGCt : Under pressure 2-4 november 2022 Veldhoven
3e Landelijke studiedag : Van 18min naar 18plus
2 november 2022
Utrecht
2 november 2022
Online
Jaarcongres POH in de praktijk 4 november 2022 Veenendaal
9th World Congress on Women's Mental Health (IAWMH) 6-9 november 2022
Maastricht
Webinar: Voice Dialogue in de GGZ 8 november 2022 Online
Masterclass trauma en systeemtherapie : Treating the traumatized child 8-10 november 2022 Online
9 november 2022
Eindhoven
DSM 5 TR (meet the expert, webinar) 10 november 2022 Online
10 november 2022
Eindhoven
15 november 2022
Utrecht
Webinar : de huidige status quo op gebied van Farmacogenetica in de psychiatrie 17 november 2022 Online
Oratie: De beelden die ons bewegen, de voorspelbaarheid van de rampen die we samen creëren. Prof. dr. Michel Dückers 18 november 2022 Groningen
Symposium: Intergenerationele overdracht van trauma 19 november 2022 Zwolle
22 november 2022
Amsterdam
Jaarcongres Huiselijk Geweld. Intieme terreur 24 november 2022 Ede
Congres Netwerkzorg & Mentale Gezondheid 2022 24 november 2022 Amersfoort
Jaarsymposium : Groepspsychotherapie anno 2022 "Nieuwe Handvatten door de GGZ-Praktijk" 24 november 2022 Driebergen-Rijsenburg
25 november 2022
Veenendaal
Symposium : Levend verlies, de complexiteit van ondraaglijke rouw 25 november 2022 Amsterdam / Online
Symposium : De vrouw en de psyche, een plek in de GGZ 28 november 2022 Laren / Online
29 november 2022
Veenendaal
Jaarsymposium : De waan van de dag, op het grensvlak van psychose nen persoonlijkheid 29 november 2022 Amsterdam / Online
1 december 2022
Online
Jaarlijks Congres - Levend Verlies - Blijvend Verdriet - editie 2022 1 december 2022 Online
Congres : Persoonlijkheidsproblematiek Samenwerken en herstel in epistemisch vertrouwen 1 december 2022 Zeist
Webinar : Cutuursensitief werken  1 december 2022 Online
Oratie : De consequenties van psychotrauma voor familierelaties. prof. dr. Trudy Mooren 2 december 2022 Utrecht
Hechtingsproblematiek 14 december 2022 Eindhoven 
Suïcidepreventie 14 december 2022 Eindhoven
15 december 2022
Online
Het lichaam en psychisch functioneren 16 december 2022 Driebergen / Online
2023
 
 
Jaarlijks Congres - LVB en trauma - editie 2023
12 januari 2023
Utrecht
19 januari 2023
Utrecht
26 januari 2023
Eindhoven
Jaarlijks Congres - LVB en trauma - editie 2023
1 februari 2023
Online
Jaarlijks Congres - Hoogsensitiviteit - editie 2023 1 februari 2023 Online
Webinar : Cultuursensitief werken 7 februari 2023 Online
9 februari 2023
Eindhoven
5e Landelijke congres: LVB en Psychiatrie 15 februari 2023 Utrecht
Online Masterclass - CRASH: zorgzaam omgaan met acute opvang na trauma en abrupt verlies 28 februari 2023 Online
Jaarlijks Congres - Angst en paniek bij kinderen en jong volwassenen - editie 2023 1 maart 2023 Online
Congres : masterclass rTMS bij depressie 2 maart 2023 Bunnik
Body Basics vanuit Sensorimotor Psychotherapy
Sensorimotor Psychotherapy voor stabilisatie en belichaming van getraumatiseerde cliënten
13 maart 2023 Utrecht
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) 14-17 maart 2023 Utrecht
16 maart 2023
Utrecht
Congres: Relationeel werken: gewoondoen & goeddoen 28 maart 2022 Veenendaal
Voorjaarscongres 2023 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
29-31 maart 2023
Maastricht
1 april 2023
Online
6 april 2023
Eindhoven
1 mei 2023 
Online
Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met focus op Sensorimotor Psychotherapy 15-16 mei 2023 Zeist