Trauma en Diversiteit

Nederland kent ruim drie miljoen inwoners met een migratieachtergrond. Deze mensen zijn hier zelf naartoe geëmigreerd of gevlucht, of zijn nakomelingen van migranten of vluchtelingen. Vanwege hun ervaringen en het leven ‘tussen twee culturen’, kampt deze groep met een verhoogd risico op psychopathologie zoals angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Tegelijkertijd worden zowel jongeren als volwassenen met deze achtergrond minder goed bereikt door de GGz.

Psychotraumanet: informatieportal over ingrijpende gebeurtenissen

Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen. U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media. De informatie op Psychotraumanet is ingedeeld in tien thema’s: Tweede Wereldoorlog, veerkracht & organisatie, rampen & crises, agressiehantering, screening & diagnostiek, evidence based behandelen, complex trauma, kind & gezin, trauma & diversiteit en humanitarian emergencies...

‘Ik help graag mensen te reflecteren op moeilijke onderwerpen’: Ismee Tames, bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging

Ismee Tames sprak op 17 mei haar oratie uit als bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging. Deze leerstoel is door Arq namens Stichting 1940-1945 ingesteld aan de Universiteit Utrecht. Een gesprek over het onderwerp van haar oratie: een nieuwe manier om naar de ervaring van oorlog en verzet te kijken.
Onderdeel van de rubriek 'In de werkkamer'

Eindelijk erkenning?

'Ik, en met mij denk ik veel kinderen van foute ouders, heb het gevoel aan alle kanten te zijn gepakt. De thuissituatie was voorgoed verstoord, ik moest opgroeien onder armelijke omstandigheden, en toen werd ik ook nog eens met de nek aangekeken door de maatschappij' (Kromhout, 2004: 212). Aan het woord is Eva, anderhalf jaar oud bij de bevrijding in 1945, die de gevolgen van de ‘foute’

Grotere kans op stress-stoornis bij inwoners welvarende landen

Nederlanders hebben, op Canadezen na, de grootste kans om getraumatiseerd te raken. Dat blijkt uit een internationale vergelijking tussen 24 landen. Het risico op een post traumatische stress stoornis (ptss) blijkt niet alleen te worden bepaald door blootstelling aan heftige gebeurtenissen, maar ook door het land waar je woont.

Opgroeien met de oorlog: De behandeling van naoorlogse generaties

Ondanks dat de Tweede Wereldoorlog inmiddels 70 jaar geleden is, melden zich nog steeds patiënten met klachten die in verband staan met de oorlog. Dit betreft vooral de zogenaamde naoorlogse generatie. Wat zijn de klachten en kenmerken? Wat is het behandelaanbod? Psychiater Patricia Dashorst bericht vanuit de behandelpraktijk.

Nederland als dader: Hoe Indonesië naar de Nederlands-Indonesische oorlog kijkt

De geschiedenis van Indonesië en Nederland is onlosmakelijk verweven. De Nederlandse koloniale overheersing en de beëindiging daarvan drukt nog steeds op de relaties tussen de twee landen. De internationale betrekkingen zouden een stuk eenvoudiger zijn als het accent uitsluitend op de toekomst ligt. Maar een verleden – zeker indien sprake is van daderschap – is nooit ver weg en het is zeer de vraag of het onbenoemd laten van onverwerkte wonden op termijn verstandig is. In beide landen is er een beweging om in het reine te komen met discutabele gebeurtenissen.

Het belang van erkenning: Liesbeth Zegveld over Indonesische slachtoffers van de dekolonisatieoorlog

De dekolonisatieoorlog in het voormalig Nederlands-Indië zorgt nog steeds voor veel debat. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan het optreden van advocate Liesbeth Zegveld. Na jarenlang
procederen wist zij gedaan te krijgen dat de Nederlandse staat Indonesische weduwen en kinderen van mannen die door Nederlandse militairen standrechtelijk zijn geëxecuteerd een schadevergoeding
moet betalen. Een gesprek over de mensen voor wie Zegveld opkomt.

5 mei nationale feestdag: Van zorgenkindje tot succesformule

5 mei 2016 was een groot succes. Nooit eerder was er zoveel zon en bovenal waren er nooit eerder zoveel bezoekers op de bevrijdingsfestivals. Wie naar de geschiedenis van 5 mei kijkt ziet dat dit niet vanzelfsprekend is. Vaak heeft de toekomst van Bevrijdingsdag aan een zijden draadje gehangen bij gebrek aan animo. Nederlanders wisten lange tijd geen raad met deze herdenkingsdag. Hoe kon 5 mei toch uitgroeien tot een succes? In dit artikel wordt die geschiedenis beschreven en de ommekeer – die vanaf de jaren tachtig inzette – verklaard.

Eigentijdse interesse in de Tweede Wereldoorlog: Oorlogsbeleving met menselijke maten

Meer dan zeventig jaar na dato is de interesse in de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk. In de Nederlandse samenleving komt deze belangstelling op verschillende momenten en manieren tot uiting. Kees
Ribbens onderzoekt in dit artikel hoe we vandaag de dag de oorlog een plek geven in onze collectieve herinnering.

Pagina's