Psychotraumanet: informatieportal over ingrijpende gebeurtenissen

Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen. U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media. De informatie op Psychotraumanet is ingedeeld in tien thema’s: Tweede Wereldoorlog, veerkracht & organisatie, rampen & crises, agressiehantering, screening & diagnostiek, evidence based behandelen, complex trauma, kind & gezin, trauma & diversiteit en humanitarian emergencies...

30.000 dode dwangarbeiders? Of toch iets minder?

In het septembernummer van Terugblik '40-'45 stond een verzoek van Renske Krimp om informatie over de naoorlogse ervaringen van dwangarbeiders.

Onder het kopje Aantallen  schrijft ze dat niet precies bekend is, hoeveel Nederlandse mannen zijn omgekomen tijdens de Arbeitseinsatz.

Het toeval  wil, dat ik al maanden een artikel klaar had, dat precies over dit onderwerp gaat.

Het veelgenoemde aantal van 30.000 lijkt een goede onderbouwing te missen en wijkt sterk af van het aantal dat Ben Sijes in zijn boek over de arbeidsinzet noemde.

Veteranenombudsman

Veteranen hebben een belangrijke taak vervuld voor Nederland, soms met gevaar voor eigen leven. Voor een deel van hen blijft dat helaas niet zonder consequenties. Bovendien raken zij met regelmaat verstrikt in klachten- en juridische procedures met de overheid. De Veteranenwet uit 2014 gaf de Nationale ombudsman de rol van Veteranenombudsman.

eHealth-monitor

Vijf jaar na de eerste eHealth-monitor krijgen we steeds beter de uitdagingen én kansen van eHealth in beeld. In 2017 blijkt dat er veel kansen zijn voor eHealth. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van eHealth.

Brabantse gesneuvelden : help mee en geef iedere gesneuvelde een verhaal

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC in samenwerking met Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden in Waalre dat najaar een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers.

Hoe kan een school het beste met zelfmoord na pesten omgaan?

Ine Spee is crisisadviseur bij het Instituut voor Psychotrauma IVP.

Zij biedt hulp op scholen na een traumatische gebeurtenis. Dit kan ook een zelfmoord van een leerling zijn. Ine Spee:

Na een zelfmoord op school kan er veel misgaan, maar heel vaak gaat het ook goed. Er is na zo’n heftige gebeurtenis een periode van intense saamhorigheid tussen leerlingen en docenten.”

Actie! : Kom met groot landelijk actieplan tegen seksueel misbruik

Het was het zoveelste geval van seksueel misbruik dat ik las. In de Volkskrant van 9 september deed oud-militair Ronald Vreeburg zijn verhaal uit de doeken. Begin jaren tachtig werd hij als 17-jarige soldaat tijdens zijn militaire opleiding misbruikt door vijf collega’s. Nog meer soldaten waren getuige van het seksueel misbruik. Hij meldde het voorval destijds bij de groepscommandant, maar die deed er niets mee. Is dit gebrek aan compassie al beschamend, het wordt nog erger als Vreeburg ruim 30 jaar later met zijn verhaal naar buiten treedt. De daders tonen tot nu toe geen enkel berouw.

Verlamd van angst : Hoogleraar Klinische Psychologie Agnes van Minnen over het behandelen van seksueel geweld

Hoe kunnen slachtoffers van seksueel geweld herstellen van deze ingrijpende ervaringen, en hoe kunnen mensen in hun nabije omgeving én professionals in de GGZ het beste reageren? Dat zijn de centrale vragen in het recent verschenen boek Verlamd van angst. Agnes van Minnen schetst hierin onder meer de rol van schaamte en het belang van vroegsignalering.

Waarin verschilt de tweede generatie van vergelijkbare groepen, waarvan de ouders geen Jodenvervolging hebben meegemaakt?

Voordracht tijdens het middagprogramma door Yaëla Cohen op 19 maart 2017 in Casa 400 in Amsterdam. (Yaëla is Klinisch maatschappelijk werker, psychotherapeute en professioneel directeur bij Elah in Israël).

Themanummer : Eindelijk erkenning

In het novembernummer vertellen veteranen en nabestaanden over het belang van erkenning in de vorm van een onderscheiding.

Pagina's