Psychotraumanet : informatieportal over ingrijpende gebeurtenissen

Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen. U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media. De informatie op Psychotraumanet is ingedeeld in tien thema’s: Tweede Wereldoorlog, veerkracht & organisatie, rampen & crises, agressiehantering, screening & diagnostiek, evidence based behandelen, complex trauma, kind & gezin, trauma & diversiteit en humanitarian emergencies...

Tachtig en in therapie? Ja, dat heeft nog zin (voor de hele familie)

Ouderen hebben net zo vaak psychische problemen als jongere mensen, maar die blijven nog vaak buiten beeld. Terwijl de juiste behandeling en diagnose bevrijdend kunnen zijn.

Hoe ziet autisme of ADHD eruit als je oud bent?

Je hoeft je wekker niet meer te zetten – je bent met pensioen! De dagen strekken zich voor je uit en je hoeft alleen maar te doen waar je zin in hebt. Zalig, toch? Maar die vrijheid betekent niet voor alle pensionado’s blijheid. Ouderen met autisme bijvoorbeeld, kunnen juist in de knel raken door zo’n kaderloos bestaan.

 

Van start met het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam : Een onderzoek naar de opzet en eerste ervaringen met de uitvoering.

Een onderzoek naar de opzet en eerste ervaringen met het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam.

 

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de begeleiding en ondersteuning van statushouders en gezinsmigranten en de keuze van het inburgeringsaanbod.

 

'Niet verwerkte trauma's zijn voedingsbodem voor nieuwe conflicten' : ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bestaat 50 jaar

Het themajaar 'Leven met oorlog" zit er bijna op. Maar niet voor ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Want leven met oorlog is waar het bij ARQ al vijftig jaar om draait, vertellen Annelieke Drogendijk, directeur van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ International en Jan-Wilke Reerds, bestuursvoorzitter van ARQ. "Psychosociaal welzijn is voor iedereen, wereldwijd, van het allergrootste belang. Het is de basis voor een evenwichtig leven", aldus Reerds. 

Gedrag van professionals is vaak een afspiegeling van lessen uit hun vroege jeugd

Psychische problemen en burnout ontstaan nooit door iemands werkomstandigheden alleen. Mentale problemen en het gedrag dat professionals op het werk vertonen, hangen altijd samen met de omstandigheden waarin iemand opgroeide. Daar zouden HR-adviseurs ook rekening mee moeten houden.

 

Themanummer : Zich heropbouwen Ondergedoken Kinderen

Inhoud: 

voorwoord p. 2

actualiteit FOUR SISTERS: MARIANNE BERENHAUT p. 3

biblio p. 5

auschwitz HET PROCES VAN HÖß IN POLEN p. 6

een eeuw geleden p. 8

uitgediept HET HOLOCAUSTSYNDROOM Ondergedoken kinderen en hun strijd na de oorlog p. 10

vraagstuk WAAR GETUIGT HET ONDERGEDOKEN KIND VAN? p. 14

no comment p. 22

wist je dit? JEAN FERRAT p. 23

klasreflectie EERBETOON AAN SUZANNE ESNAULT p. 26 + pedagogische fiche p. 27

varia p. 28

Arbeidsinzet 1940-1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden Nederlanders tewerkgesteld in Duitsland. Deze dwangarbeid staat bekend als de Arbeitseinsatz (arbeidsinzet). Na de oorlog was het opsporen van tewerkgestelden een van de taken van het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Om die reden verzamelde het Rode Kruis gegevens over tewerkgestelden (en andere Nederlanders die in Duitsland waren) bij bedrijven, ziekenhuizen en gemeenten. Zo ontstond de Collectie Arbeidsinzet van het NRK (archiefnummer 2.19.323).

Een geïntegreerde, inzichtgevende behandeling bij een Dutchbat-III-veteraan met PTSS- en agressieregulatieproblematiek : Een hermeneutisch single-case efficacy design

Deze studie maakt gebruikt van het 'hermeneutisch singel-case efficacy design' (hsced) om de effecten te onderzoeken van een geïntegreerde, inzichtgevende behandeling bij een Dutchbat-III-veteraan met ptss en agressieregulatieproblematiek, nadat eerder traumabehandeling onvoldoende klachtreductie liet zien. Doel van de studie is het exploreren en identificeren van belangrijke aspecten van het therapieproces en andere gerelateerde factoren die tot verandering leiden. In het bijzonder is gekeken of het begrip moreel trauma tijdens de behandeling meerwaarde heeft.

Graphic novel : Gedwongen

Co Knuppelder is 99 jaar en houdt nog steeds van een feestje. Hij gaat nooit zijn huis uit zonder ‘stroppie’. Toen hij net achttien was, werd hij door zijn baas als jongste bediende naar nazi-Duitsland gestuurd. Hij had geen idee wat hem te wachten stond. Hij pakte zijn koffer, gooide zijn nette pak erin en vertrok. In deze online graphic novel beleef je zijn verhaal. Met prachtige illustraties van Max Philippi en muziek van componist Darius Timmer. Leestijd circa 15 minuten. 

Pagina's