Psychotraumanet : informatieportal over ingrijpende gebeurtenissen

Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen. U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media. De informatie op Psychotraumanet is ingedeeld in tien thema’s: Tweede Wereldoorlog, veerkracht & organisatie, rampen & crises, agressiehantering, screening & diagnostiek, evidence based behandelen, complex trauma, kind & gezin, trauma & diversiteit en humanitarian emergencies...

Cincang en dombreng : Resonanties van geweld tijdens de eerste fase van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Hoe klonk het geweld dat in de eerste maanden van de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid oplaaide? 

Herdenken als vorm van oorlogskritiek

Irak is als meer dan veertig jaar in staat van oorlog, maar kent nauwelijks officiële herdenkingen. Amir Taha over de dynamiek van het Iraakse collectieve geheugen. 

De vele ongemakkelijkheden van herdenken

Een geschiedenis bestempelen als 'vergeten' biedt de mogelijkheid om die naar eigen inzicht te interpreteren, zonder per se kennis te nemen van historische feiten. Anne-Lise Bodeldijk analyseert wat dit betekent aan de hand van het recent verschenen 'Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging" 

Column : Historici kunnen het vergeten!

Vergeten. Verzwegen. Onderbelicht. Ondergesneeuwd. Wat hebben die termen te maken met herinneren en herdenken? Cristan van Emden legt het uit. 

Vergeten of onderbelicht?

Erik Schumacher bespreekt twee tentoonstellingen over "vergeten" slachtoffergroepen: patiënten van psychiatrische instellingen en tewerkgestelden. Wat is het verhaal over kennis en erkenning dat wordt uitgedragen? 

 

 

Bij het thema : Het ene ‘vergeten’ is het andere niet

Vergeten is niet simpelweg het tegenovergestelde van weten, stelde Shoshana Felman al in 1982. Wat is het dan wel? In ieder geval weerbarstig, bepleit redacteur Matthijs Kuipers. 

De Grote Methodiekengids : definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen : Verantwoording

De traumagerelateerde aandoeningen zijn binnen de DSM-5 voor het eerst sinds de start van DSM onder één  hoofdstuk gevat; het hoofdstuk Trauma en Stressor gerelateerde aandoeningen. Hieronder vallen de acute stress stoornis, de Posttraumatische stressstoornis, de aanpassingsstoornis en, vanuit de kinder -en jeugdpsychiatrie, de reactieve hechtingsstoornis en de ontremd sociaal contactstoornis. De persisterende complexe rouwstoornis is in de DSM-5 opgenomen als een aandoening aarvoor al veel aanwijzingen bestaan en die verder onderzoek behoeft.

Omgang met gedeelde bronnen van het koloniale verleden

Door de eeuwenlange koloniale rol van Nederland ligt een deel van de geschiedenis van landen, gemeenschappen en individuen wereldwijd vast in archieven die zich momenteel in Nederland bevinden. Die archieven zijn hier misschien wel, maar misschien niet op hun plek. Hun koloniale context wordt lang niet altijd onderkend en uitgelegd. Sommige archieven zijn wel, andere niet online beschikbaar. Sommige archieven zijn slechts vanuit een eenzijdig perspectief toegankelijk gemaakt. Veel archiefmateriaal is in het Nederlands geschreven én beschreven.

Pagina's