Psychotraumanet: informatieportal over ingrijpende gebeurtenissen

Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen. U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media. De informatie op Psychotraumanet is ingedeeld in tien thema’s: Tweede Wereldoorlog, veerkracht & organisatie, rampen & crises, agressiehantering, screening & diagnostiek, evidence based behandelen, complex trauma, kind & gezin, trauma & diversiteit en humanitarian emergencies...

Politieagenten in Neuengamme

Het is muisstil in het kantoor als Dr. Christian Groh van het International Tracing Service (lTS) met witte handschoenen de zwarte portemonnee uit de envelop haalt. Behoedzaam wordt de inhoud op tafel

Slachtoffers van het verzet

Hoeveel Nederlanders zijn er omgekomen in de Tweede Wereldoorlog? Hoeveel van hen stierven 'in verzet'? Het is altijd lastig geweest om precieze aantallen oorlogsslachtoffers te noemen, maar één ding is zeker: aantallen doen ertoe. Zowel bij nabestaanden en veteranen als bij het grote publiek bestaat de behoefte te weten hoeveel Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

Joden zijn daders geworden

Antiracisten zijn blind voor antisemitisme en maken Joden zelfs voor racist uit, stelt schrijver Robert Vuijsje. Hij vraagt om het behoud van 4 mei als herdenking van de Jodenvervolging.

HEE! Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie

Dit boek gaat over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, drie concepten die in toenemende mate populair zijn in de psychiatrie. Het integreert verschillende soorten kennis: reflecties op mijn ervaringen als psychiatrisch patiënt en als cliënt in de ggz, ervaringskennis of ‘collectieve’ kennis, ontwikkeld in de cliëntenbeweging, en, ten slotte, wetenschappelijke kennis. Die integratie is beoogd.

PTSS onder de loep genomen

In Nederland maakt 80% van de mensen een traumatiserende gebeurtenis mee. Voorbeelden hiervan zijn: levensbedreigend ongeluk, geweldsincident, seksueel misbruik of plotseling verlies van dierbaren. In sommige gevallen kan dit iemand dusdanig blijven achtervolgen dat hij/zij een Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelt. Volgens dr. Mirjam Mink-Nijdam, GZ-psycholoog en senior onderzoeker is hier sprake van bij circa 10% van de mensen die een traumatiserende gebeurtenis meemaakt.

De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s : een verkennend onderzoek

This article addresses disaster recovery preparedness characteristics prescribed by literature and guidelines. An exploratory study was conducted in 25 Dutch safety regions to describe the status of disaster recovery preparedness with an emphasis on psychosocial support aspects. The study pointed at substantial cross-regional variation. Particular areas of improvement were identified in relation to involving citizens and partner organizations in safety regions’ recovery planning efforts, and the extent to which preparedness activities are guided by regional risk profiles.

Startconferentie EGGZ Centrum

Bij de officiële start van het eGGZ Centrum is er een infoclip gemaakt over de doelstellingen van het eGGZ Centrum en waarom zo'n centrum nodig is.

1 Wereldoorlog 2 : jongeren en de toekomst van herdenken

Op 14 mei 2016 vond de conferentie: ‘1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken’ plaats in de Eenhoorn te Amersfoort. Aan de bijeenkomst namen meer dan honderd mensen deel, de meesten representanten van een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen; maar ook jongeren waren vertegenwoordigd.

Het verschil in het re-integratieproces van voormalig kindsoldaten : “Waarom kunnen sommige voormalig kindsoldaten enigszins goed re-integreren en andere minder of zelfs niet?”

Ieder kind heeft het wel eens ‘oorlogje’ gespeeld, thuis of in het bos met speelgoed geweren die zijn gewonnen op de kermis. Maar voor kindsoldaten is het geen spel, zij kunnen niet zomaar stoppen en zich terugtrekken in hun warme bedje. Het onderwerp van ons profielwerkstuk luidt daarom ook ‘kindsoldaten’. In het proces van het zoeken naar een onderwerp, zijn bij ons diverse onderwerpen aan bod gekomen. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor kindsoldaten. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij geïnteresseerd raakten in de problematiek rondom kindsoldaten.

Pagina's