Mink-Nijdam, Mirjam

Mirjam Mink-Nijdam is als gezondheidszorgpsycholoog en hoofd van de ontwikkellijn ‘Evidence-based behandeling’ verbonden aan Stichting Centrum ’45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert Groep. Voor haar onderzoek is zij tevens verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Haar passie is het doen van onderzoek dat direct relevant is voor de praktijk. Momenteel begeleidt zij onderzoekers bij studies naar innovatieve traumabehandeling voor veteranen en het inzetten van apps bij traumabehandeling. In september 2013 is zij gepromoveerd op een gerandomiseerde effectstudie die twee...

Mooren, Trudy

Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog op de gezinsafdeling van de kliniek. Zij coordineert het programma Kind, gezin en trauma. Binnen dit programma vindt diagnostiek, behandeling, onderzoek en training plaats. Het doel is een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de complexiteit van de aanpassing van gezinnen na traumatische ervaringen en effectiever en efficienter te kunnen (be)handelen. De expertise wordt aangewend voor verschillende doelgroepen (vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel, veteranen) en in verschillende settingen (als preventief programma...

Netten, Josée

Josée Netten is psychologe, cultureel antropologe en werkzaam als beleidsonderzoeker-/adviseur, en trainer bij het Kenniscentrum Vervolging, Oorlog en Geweld.
Haar expertise betreft de gebieden WO II, Traumatische rouw, Agressiehantering, Radicalisering, Suicide, Psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen.
Als (voormalig) beleidsonderzoeker-/adviseur bij Stichting Impact voerde zij taken uit en ontwikkelde zij projecten die direct konden ingrijpen op het welzijn van, of relevant zijn voor (zelforganisaties van) getroffenen van...

Pommée, Marcella

Marcella Pommée werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut  op de polikliniek en  dagkliniek voor patiënten met beroepsgerelateerd trauma, waaronder  (ex-) politiepersoneel. Zij is expertiseteam leider van het team beroepsgerelateerd trauma. In dit expertiseteam vindt diagnostiek, behandeling, onderzoek en training plaats voor onder andere (voormalig) politiepersoneel met beroepsgerelateerde psychotraumaklachten. Het doel is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van 3de-lijns behandelingen voor (ex-) politiepersoneel met posttraumatische stressklachten en co-morbide klachten....

Rie, Simone de la

Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotherapeut en P-opleider gedragswetenschappen bij Stichting Centrum ‘45/Arq. Zij is Research Track coördinator van het track “Vluchtelingen en trauma". Zij werkt ruim twaalfenhalf jaar bij stichting Centrum ’45, de laatste jaren op de polikliniek en dagkliniek in Diemen.
Zij heeft in 2011 als aandachtsfunctionaris voor het zorgprogramma vluchtelingen en asielzoekers de Traumagerichte Dagbehandeling voor Vluchtelingen ontwikkeld samen met het team waar zij van 2015 tot 2018 expertiseteamleider was. De TDV is een dagklinisch programma...

Schagen, Annette van

Annette van Schagen werkt als klinisch psycholoog in de kliniek van Stichting Centrum ’45, met name op de afdelingen voor vluchtelingen en asielzoekers en de gezinsafdeling. Op deze afdelingen vindt diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe psychotrauma stoornissen plaats. Daarnaast is zij buitenpromovendus aan de Universiteit Utrecht met als onderwerp de prevalentie en behandeling van nachtmerries in de specialistische GGZ. Tevens is zij jaargroep opleider van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog bij de RINO Groep, Utrecht.
Zij heeft haar post-...

Scholte, Pim

Pim Scholte is psychiater en wetenschapper. Hij is de oprichter van Equator Foundation, een organisatie voor psychiatrische behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel.
Kenmerkend voor zijn werk is het ontwikkelen en wetenschappelijk evalueren van innovatieve behandelmethoden met een gecombineerd individuele en contextgerichte benadering. Gedurende zijn loopbaan zijn talloze jonge professionals door hem geïnspireerd, begeleid en opgeleid.
Pim heeft ruime internationale werkervaring in post-conflict gebieden zoals Kashmir, Afghanistan, Sri...

Schouten, Karin Alice

Karin Alice Schouten werkt als beeldend therapeut voornamelijk met getraumatiseerde vluchtelingen bij Stichting Centrum ’45 en Pro Persona, afdeling Phoenix. Ze is beeldend kunstenaar (Kunstacademie Enschede, 1984), SRVB geregistreerd Beeldend Therapeut (Hogeschool van Utrecht, 1992) en Master of Arts Therapies (Hogeschool Zuyd, Heerlen, 2013).
Beeldende therapie wordt veel toegepast in de behandeling van PTSS. De visuele en tastbare eigenschappen van beeldende therapie sluiten goed aan bij de visuele en zintuiglijke aard van traumatische herinneringen. Beeldende therapie kan PTSS...

Sinke, Onno

Onno Sinke is historicus en werkt als beleidsadviseur bij het WO2 programma van Arq. Dit programma is opgericht door Arq-partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945 en Cogis. Het WO2 programma van Arq wil de kennis en expertise over WOII-getroffenen en de psychosociale gevolgen van oorlog en massaal geweld bundelen en benutten voor hedendaagse toepassingen. Binnen dit programma houdt Onno zich onder andere bezig met onderzoek, beleidsadvies en de ontwikkeling van innovatieve producten.
Onno promoveerde in 2009 op een dissertatie over Radio Oranje, het radiostation van de...

Sleijpen, Marieke

Marieke Sleijpen is als psycholoog en promovenda verbonden aan de Arq Psychotrauma Expert Groep en de Universiteit Utrecht. Ze doet haar promotieonderzoek naar veerkracht bij adolescente vluchtelingen. Daarnaast is ze vrijwilliger bij Child Flower, een organisatie die zich inzet voor het mentale welbevinden van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Daarvoor was Marieke junior onderzoeker bij Stichting Centrum ’45 met als aandachtsgebied de intergenerationele gevolgen van oorlog.  Verder heeft Marieke colleges voor kinderen ontwikkeld en verzorgd in samenwerking met het...

Pagina's