Knipscheer, Jeroen

Jeroen Knipscheer is senior onderzoeker en coördinator van de ontwikkellijn Trauma & Diversiteit bij Stichting Centrum ’45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert Groep. Daarnaast is hij universitair docent aan de Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht en werkt hij als cognitief gedragstherapeut en psychotherapeut (i.o.) bij beide instellingen. Tevens is hij hoofdredacteur van Cogiscope, tijdschrift over psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen. 

Zijn aandachtgebieden betreffen interculturele aspecten van trauma,...

Mink-Nijdam, Mirjam

Mirjam Mink-Nijdam is als gezondheidszorgpsycholoog en hoofd van de ontwikkellijn ‘Evidence-based behandeling’ verbonden aan Stichting Centrum ’45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert Groep. Voor haar onderzoek is zij tevens verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Haar passie is het doen van onderzoek dat direct relevant is voor de praktijk. Momenteel begeleidt zij onderzoekers bij studies naar innovatieve traumabehandeling voor veteranen en het inzetten van apps bij traumabehandeling. In september 2013 is zij gepromoveerd op een gerandomiseerde effectstudie die twee...

Mooren, Trudy

Trudy Mooren werkt als klinisch psycholoog op de gezinsafdeling van de kliniek. Zij coordineert het programma Kind, gezin en trauma. Binnen dit programma vindt diagnostiek, behandeling, onderzoek en training plaats. Het doel is een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de complexiteit van de aanpassing van gezinnen na traumatische ervaringen en effectiever en efficienter te kunnen (be)handelen. De expertise wordt aangewend voor verschillende doelgroepen (vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel, veteranen) en in verschillende settingen (als preventief programma...

Nauta, Bart

Bart Nauta is junior onderzoeker bij het Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld, partner in Arq, Nationaal Psychotrauma Centrum. 
Hij behaalde zijn mastergraad geschiedenis in Holocaust and Genocide Studies (UvA/NIOD). Naast kennis van grootschalig geweld heeft hij verder ervaring in de journalistiek en het buitenland op de Nederlandse ambassade in Rwanda.

Netten, Josée

Josée Netten is psychologe, cultureel antropologe en werkzaam als beleidsonderzoeker-/adviseur, en trainer bij het Kenniscentrum Vervolging, Oorlog en Geweld.  
Haar expertise betreft de gebieden WO II, Traumatische rouw, Agressiehantering, Radicalisering, Suicide, Psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crisis, of andere schokkende gebeurtenissen.
Als (voormalig) beleidsonderzoeker-/adviseur bij Stichting Impact voerde zij taken uit en ontwikkelde zij projecten die direct konden ingrijpen op het welzijn van, of relevant zijn voor (zelforganisaties van) getroffenen van...

Pommée, Marcella

Marcella Pommée werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut  op de polikliniek en  dagkliniek voor patiënten met beroepsgerelateerd trauma, waaronder  (ex-) politiepersoneel. Zij is expertiseteam leider van het team beroepsgerelateerd trauma. In dit expertiseteam vindt diagnostiek, behandeling, onderzoek en training plaats voor onder andere (voormalig) politiepersoneel met beroepsgerelateerde psychotraumaklachten. Het doel is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van 3de-lijns behandelingen voor (ex-) politiepersoneel met posttraumatische stressklachten en co-morbide klachten. ...

Raaijmakers, Ilse

Ilse Raaijmakers werkt als beleidsonderzoeker/adviseur voor Arq Kenniscentrum Oorlog, vervolging en geweld. Ze is betrokken bij het opzetten, uitvoeren en leiding geven aan diverse projecten. Ook werkt ze nauw samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, onder ander in het Project Rituelen. Daarnaast is zij redacteur van Impact Magazine en ondersteunt zij het netwerk 1WO2. 
Haar expertise ligt op het gebied van het herdenken en herinneren van oorlogen en de psychosociale gevolgen van oorlog en geweld in Nederland en Europa. 

Reiffers, Relinde

Sr. project coordinator of projects related to Mental Health & Psychosocial Support (MHPSS) in conflict affected areas and other humanitarian settings at Arq International. Current projects: Pakistan (assessment with UNICEF), Sudan (capacity building with Ahfad University for Women), West Bank (Multi-Family Approach with Birzeit University & Centrum '45), Sierra Leone & Liberia (research with Makeni University, LiCORHM, Queen Margaret University & VU), and Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas.  

Rie, Simone de la

Simone de la Rie is klinisch psycholoog/psychotherapeut en P-opleider gedragswetenschappen bij Stichting Centrum ‘45/Arq. Zij is Research Track coördinator van het track “Vluchtelingen en trauma". Zij werkt ruim twaalfenhalf jaar bij stichting Centrum ’45, de laatste jaren op de polikliniek en dagkliniek in Diemen.  
Zij heeft in 2011 als aandachtsfunctionaris voor het zorgprogramma vluchtelingen en asielzoekers de Traumagerichte Dagbehandeling voor Vluchtelingen ontwikkeld samen met het team waar zij van 2015 tot 2018 expertiseteamleider was. De TDV is een dagklinisch programma...

Schagen, Annette van

Annette van Schagen werkt als klinisch psycholoog in de kliniek van Stichting Centrum ’45, met name op de afdelingen voor vluchtelingen en asielzoekers en de gezinsafdeling. Op deze afdelingen vindt diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe psychotrauma stoornissen plaats. Daarnaast is zij buitenpromovendus aan de Universiteit Utrecht met als onderwerp de prevalentie en behandeling van nachtmerries in de specialistische GGZ. Tevens is zij jaargroep opleider van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog bij de RINO Groep, Utrecht.
Zij heeft haar post-...

Pagina's