'De oorlog treft alle Oekraïner'

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen het land ontvlucht. Twee jonge vrouwen vertellen hoe hun leven sindsdien is veranderd. Beiden zijn opgegroeid in Oekraïne.
De een vluchtte naar Rotterdam, de ander helpt vluchtelingen in Haarlem. ‘Ik moet doen voor Oekraïne wat ik kan.’

 

Brothers in arms, forever : De kracht en troost van muziek voor veteranen

Welke rol speelt muziek bij het verwerken van uitzendervaringen door militairen?
Jeoffrey van Woensel verkent het belang én de impact van een aantal nummers uit de Veteranen Top 50.

 

Het politieke instrument van een beschaafde natie

Nederlandse militaire eenheden doen geregeld mee aan vredesmissies in (voormalige) conflictgebieden. Militair historicus Christ Klep en antropoloog Tine Molendijk hebben, elk vanuit een eigen perspectief, speciale belangstelling voor zulke missies. WO2 Onderzoek uitgelicht nodigde hen uit voor een gesprek over ons nationale zelfbeeld, de perceptie van vredesmissies en morele verwonding bij militairen.

 

 

Soldaten voor de vrede

Op 5 mei 1948 zag vredesinitiatief Pax Christi het licht. Als drijvende kracht achter het massale protest tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland in de jaren tachtig vergaarde zij grote bekendheid. Daarna verdween zij uit het spotlicht, om zichzelf opnieuw uit te vinden als aanjager van lokaal vredeswerk in conflictgebieden.

 

Maatschappij en krijgsmacht in Nederland

Verwaarloost Nederland uit zuinigheid en naïviteit al sinds mensenheugenis zijn leger? Het is een vaak gehoord sentiment, maar kloppen doet het volgens Ben Schoenmaker niet als je de geschiedenis aanschouwt. Al raakte de krijgsmacht in de laatste decennia wel haar vanzelfsprekende centrale plaats in de maatschappij kwijt.

 

Bij het thema : Voorbij de vertrouwde vrede?

Bevrijdingsdag biedt Nederlanders jaarlijks de kans om in vrede de vrijheid te vieren die in 1945 werd gerealiseerd. Dat de invulling van die dag regelmatig aan discussie onderhevig is – een discussie die verder reikt dan het vraagstuk of het een vrije dag voor iedereen zou moeten zijn – illustreert in zekere zin de variatie aan posities die vertolkt kunnen en mogen worden in de democratische rechtsstaat.

 

Deze psychologen helpen Oekraïners die nog in de oorlog zitten : ‘Medicatie helpt niet als er geen hoop is’

Veel Oekraïners kampen als gevolg van de oorlog met psychische problemen, sommigen durven niet eens te slapen. Psychologen schieten te hulp – maar wat kunnen ze doen voor mensen die nog midden in de oorlog zitten?

Eén manier waarop ze dat doen is met ‘psychologische eerste hulp’, voor als iemand acuut wordt overweldigd door emoties, bijvoorbeeld tijdens een paniekaanval. Lees in dit artikel over de ervaringen en de werkwijze van de psychologen van Artsen zonder Grenzen en wat het werk van psychologen in oorlogssituaties inhoudt.

 

Beoordeling van de suïcidale toestand met de CASE-benadering

Achtergrond: De Chronological Assessment of Suicide Events (CASE-benadering) van Shawn Shea is wereldwijd en ook in Nederland een bekend en veelgebruikt klinisch interview om de suïcidale toestand van een patiënt te onderzoeken. De oorspronkelijke beschrijving van de auteur wordt niet altijd gevolgd.

 

Doel: Vergelijken van de Nederlandse CASE-benadering met de oorspronkelijke beschrijving.

 

Kinderen met een vluchtachtergrond op school

Kinderen met een vluchtachtergrond hebben vaak veel meegemaakt. Zij komen bijvoorbeeld uit een oorlogssituatie, en kunnen een vlucht met veel gevaren achter de rug hebben. Daarnaast moeten zij nu wennen aan een nieuw land waarin heel veel dingen anders zijn dan ze gewend zijn. Deze ervaringen kunnen een negatieve invloed hebben op hun gezondheid.

 

‘Betere en effectievere behandeling, maar aantal depressies vermindert niet’

In de komende afleveringen van de reeks ‘preventie in de GGZ’ richten we ons op de kansen van preventie bij ernstige en/of veel voorkomende psychische aandoeningen zoals angst/paniek, adhd en psychose. De eerste aandoening die centraal staat: depressie.

 

Pagina's