Column : Even rustig ademhalen

‘We gaan samen luisteren naar de muziek die jou terugbrengt naar de tijd van je militaire missie in Afghanistan…’ De eerste opzwepende tonen van techno muziek klinken luid uit de boxen in een donkere inpandige therapieruimte: het is de muziek die met herhaling werd gedraaid tijdens ritten in gepantserde voertuigen. De veteraan in kwestie loopt op een loopband richting videoschermen waarop een futuristisch landschap te zien is.

De digitale krijgshaftigheid en psychische klachten van screen warriors

Tergend langzaam rolt de voetbal het beeld in. Enkele seconden daarvoor heeft dronevlieger Victor onbedoeld een lasergeleide bom laten vallen op een Afghaanse jongen. Een onschuldige Afghaanse jongen – als menselijke ‘nevenschade.’ Duizenden kilometers verderop in zijn geklimatiseerde  containerkantoor staart Victor naar de batterij beeldschermen. De elektronische ogen getuigen in high definition van het verwoestende effect van zijn wapeninzet. Victor, een pion in een verre oorlog. ‘Hoe was je dag vandaag?,’vraagt zijn vrouw hem elke avond. ‘Gewoon…just another day at the office.’

Nieuwe realiteiten : Hoe technologie een gezicht aan trauma gaf - en geeft

Technologische ontwikkelingen komen in de vorm van een belofte. Met nieuwe technieken kunnen betere en effectievere traumatherapieën worden opgezet. 

Hoe verhoudt technologie zich eigenlijk tot het fenomeen van trauma? En veroorzaakt nieuwe technologie, nieuwe trauma’s?

Steun na een ingrijpende gebeurtenis : ‘Begin bij het begin: bed, bad en brood’

Hoe kunnen zorgverleners het best begeleid worden na een ingrijpende gebeurtenis op het werk? Dat staat allemaal in een recente richtlijn, maar die geniet nog weinig bekendheid onder artsen en andere zorgverleners. Dat moet veranderen, vindt crisisadviseur Ine Spee, crisisadviseur van ARQ – het Nationaal Psychotrauma Centrum.

Cincang en dombreng : Resonanties van geweld tijdens de eerste fase van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

Hoe klonk het geweld dat in de eerste maanden van de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid oplaaide? 

Herdenken als vorm van oorlogskritiek

Irak is als meer dan veertig jaar in staat van oorlog, maar kent nauwelijks officiële herdenkingen. Amir Taha over de dynamiek van het Iraakse collectieve geheugen. 

De vele ongemakkelijkheden van herdenken

Een geschiedenis bestempelen als 'vergeten' biedt de mogelijkheid om die naar eigen inzicht te interpreteren, zonder per se kennis te nemen van historische feiten. Anne-Lise Bodeldijk analyseert wat dit betekent aan de hand van het recent verschenen 'Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging" 

Column : Historici kunnen het vergeten!

Vergeten. Verzwegen. Onderbelicht. Ondergesneeuwd. Wat hebben die termen te maken met herinneren en herdenken? Cristan van Emden legt het uit. 

Vergeten of onderbelicht?

Erik Schumacher bespreekt twee tentoonstellingen over "vergeten" slachtoffergroepen: patiënten van psychiatrische instellingen en tewerkgestelden. Wat is het verhaal over kennis en erkenning dat wordt uitgedragen? 

 

 

Bij het thema : Het ene ‘vergeten’ is het andere niet

Vergeten is niet simpelweg het tegenovergestelde van weten, stelde Shoshana Felman al in 1982. Wat is het dan wel? In ieder geval weerbarstig, bepleit redacteur Matthijs Kuipers. 

Pagina's