Scholte, Pim

Pim Scholte is psychiater en wetenschapper. Hij is de oprichter van Equator Foundation, een organisatie voor psychiatrische behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel. 
Kenmerkend voor zijn werk is het ontwikkelen en wetenschappelijk evalueren van innovatieve behandelmethoden met een gecombineerd individuele en contextgerichte benadering. Gedurende zijn loopbaan zijn talloze jonge professionals door hem geïnspireerd, begeleid en opgeleid. 
Pim heeft ruime internationale werkervaring in post-conflict gebieden zoals Kashmir, Afghanistan, Sri...

Schouten, Karin Alice

Karin Alice Schouten werkt als beeldend therapeut voornamelijk met getraumatiseerde vluchtelingen bij Stichting Centrum ’45 en Pro Persona, afdeling Phoenix. Ze is beeldend kunstenaar (Kunstacademie Enschede, 1984), SRVB geregistreerd Beeldend Therapeut (Hogeschool van Utrecht, 1992) en Master of Arts Therapies (Hogeschool Zuyd, Heerlen, 2013).
Beeldende therapie wordt veel toegepast in de behandeling van PTSS. De visuele en tastbare eigenschappen van beeldende therapie sluiten goed aan bij de visuele en zintuiglijke aard van traumatische herinneringen. Beeldende therapie kan PTSS...

Sepers, Annemariek

Annemariek Sepers is Klinisch Psycholoog. Haar voornaamste taak is het doen van intake, diagnostiek en het behandelen van kinderen en hun ouders (EMDR, Narratieve Exposure Therapie en CGT) en het geven van supervisie.  
Ze is supervisor van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT) en geeft regelmatig supervisie, ook via Skype.
Verder verzorgt zij onder andere cursussen voor de VGCT en GITP/PAO en het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling.

Sinke, Onno

Onno Sinke is historicus en werkt als beleidsadviseur bij het WO2 programma van Arq. Dit programma is opgericht door Arq-partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945 en Cogis. Het WO2 programma van Arq wil de kennis en expertise over WOII-getroffenen en de psychosociale gevolgen van oorlog en massaal geweld bundelen en benutten voor hedendaagse toepassingen. Binnen dit programma houdt Onno zich onder andere bezig met onderzoek, beleidsadvies en de ontwikkeling van innovatieve producten. 
Onno promoveerde in 2009 op een dissertatie over Radio Oranje, het radiostation van de...

Sleijpen, Marieke

Marieke Sleijpen is als psycholoog en promovenda verbonden aan de Arq Psychotrauma Expert Groep en de Universiteit Utrecht. Ze doet haar promotieonderzoek naar veerkracht bij adolescente vluchtelingen. Daarnaast is ze vrijwilliger bij Child Flower, een organisatie die zich inzet voor het mentale welbevinden van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.  

Daarvoor was Marieke junior onderzoeker bij Stichting Centrum ’45 met als aandachtsgebied de intergenerationele gevolgen van oorlog.  Verder heeft Marieke colleges voor kinderen ontwikkeld en verzorgd in samenwerking met het...

Smid, Geert

Prof. dr. Geert E. Smid is bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is als psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan Stichting Centrum '45 / Arq Psychotrauma Expert Groep. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie.
Boeken: Handboek Traumatische Rouw (2018, met Jos de Keijser en Paul Boelen), Accredidact Nascholing voor psychiaters PTSS en traumatische rouw (2018),...

Spiertz, Vivian

Vivian Spiertz is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum.
Met ervaring op het gebied van cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, re-integratie, revalidatie, eetstoornissen en interesse in psychodynamische therapieën, meer in het bijzonder therapieën die voortborduren op het werk van Davanloo zoals van Leigh Mc.Cullough en Robert Neborsky.
Verder heeft zij ervaring met profielgestuurde dynamische testinterpretatie volgens Eurelings & Snellen. Specialties: Supervisor BAPD (Basisaantekening Psychodiagnostiek)....

Ventevogel, Peter

Peter ventevogel is psychiater en medisch antropoloog.
Sinds 2013 werkt hij als Senior Mental Health Expert bij de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).
Daarvoor werkte hij bij War Trauma Foundation (nu: Arq International) als hoofdredacteur van het tijdschrift Intervention, the International Journal For Mental Health, Counselling And Psychosocial Work In Areas Of Armed Conflict. En hij was werkzaam als psychiater bij het Psychotrauma Diagnose Centrum (Partner in Arq) en stichting Centrum'45. 

Verhaak, Linda

Linda Verhaak werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Equator Foundation. Zij is expertiseteamleider van het expertiseteam Seksueel Geweld. Binnen dit expertiseteam vindt diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en onderzoek plaats bij slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting, waaronder slachtoffers van mensenhandel (m.n. gedwongen prostitutie). Expertise wordt opgebouwd en verder doorontwikkeld, onder andere middels wetenschappelijk onderzoek bij de betreffende patiëntengroep.  

Linda is als therapeut betrokken bij de dagbehandeling en de polikliniek, waar zij...

Vink, Evelien

Evelien is als promovendus verbonden aan de faculteit bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier doet zij onderzoek naar stress die publieke professionals (zoals politieagenten, maatschappelijk werkers en artsen) ervaren in de dienstverleningsrelatie met de burger en coping strategieën die zij gebruiken om hiermee om te gaan. Organisatorische regelstress, agressie en morele conflicten zijn terugkerende thema’s hierbinnen. Evelien publiceert en presenteert in nationale en internationale context over dit onderwerp.

 

Evelien studeerde Bestuurs- en...

Pagina's