Smid, Geert

Prof. dr. Geert E. Smid is bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is als psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan Stichting Centrum '45 / Arq Psychotrauma Expert Groep. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie.
Boeken: Handboek Traumatische Rouw (2018, met Jos de Keijser en Paul Boelen), Accredidact Nascholing voor psychiaters PTSS en traumatische rouw (2018),...

Verhaak, Linda

Linda Verhaak werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Equator Foundation. Zij is expertiseteamleider van het expertiseteam Seksueel Geweld. Binnen dit expertiseteam vindt diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en onderzoek plaats bij slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting, waaronder slachtoffers van mensenhandel (m.n. gedwongen prostitutie). Expertise wordt opgebouwd en verder doorontwikkeld, onder andere middels wetenschappelijk onderzoek bij de betreffende patiëntengroep.

Linda is als therapeut betrokken bij de dagbehandeling en de polikliniek, waar zij...

Vink, Evelien

Evelien is als promovendus verbonden aan de faculteit bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier doet zij onderzoek naar stress die publieke professionals (zoals politieagenten, maatschappelijk werkers en artsen) ervaren in de dienstverleningsrelatie met de burger en coping strategieën die zij gebruiken om hiermee om te gaan. Organisatorische regelstress, agressie en morele conflicten zijn terugkerende thema’s hierbinnen. Evelien publiceert en presenteert in nationale en internationale context over dit onderwerp.

 

Evelien studeerde Bestuurs- en...

Pagina's