Spiertz, Vivian

Vivian Spiertz is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
Met ervaring op het gebied van cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, re-integratie, revalidatie, eetstoornissen en interesse in psychodynamische therapieën, meer in het bijzonder therapieën die voortborduren op het werk van Davanloo zoals van Leigh Mc.Cullough en Robert Neborsky.

Verder heeft zij ervaring met profielgestuurde dynamische testinterpretatie volgens Eurelings & Snellen. Specialties: Supervisor BAPD (Basisaantekening Psychodiagnostiek)....

Ventevogel, Peter

Peter ventevogel is psychiater en medisch antropoloog. 
Sinds 2013 werkt hij als Senior Mental Health Expert bij de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).   

Daarvoor werkte hij bij War Trauma Foundation (nu: ARQ International) als hoofdredacteur van het tijdschrift Intervention, the International Journal For Mental Health, Counselling And Psychosocial Work In Areas Of Armed Conflict. En hij was werkzaam als psychiater bij het Psychotrauma Diagnose Centrum (Partner in ARQ) en ARQ Centrum'45. 

Verhaak, Linda

Linda Verhaak werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Equator Foundation. Zij is expertiseteamleider van het expertiseteam Seksueel Geweld. Binnen dit expertiseteam vindt diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en onderzoek plaats bij slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting, waaronder slachtoffers van mensenhandel (m.n. gedwongen prostitutie). Expertise wordt opgebouwd en verder doorontwikkeld, onder andere middels wetenschappelijk onderzoek bij de betreffende patiëntengroep.     

 

Linda is als therapeut betrokken bij de dagbehandeling en de...

Vink, Evelien

Evelien is als promovendus verbonden aan de faculteit bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier doet zij onderzoek naar stress die publieke professionals (zoals politieagenten, maatschappelijk werkers en artsen) ervaren in de dienstverleningsrelatie met de burger en coping strategieën die zij gebruiken om hiermee om te gaan. Organisatorische regelstress, agressie en morele conflicten zijn terugkerende thema’s hierbinnen. Evelien publiceert en presenteert in nationale en internationale context over dit onderwerp.   

Evelien studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap...

Pagina's