Hoe werkt oorlog door op verschillende generaties?

Hoe worden oorlogservaringen en -verhalen doorgegeven binnen families? Fabienne van Wijngaarden sprak met drie onderzoeker die zicht bezighouden met verschillende 'drie-generaties'-onderzoeken en laat overeenkomsten en verschillen in hun werk zien. 

Voorbij de grenzen van trauma

Het denken in termen van trauma is anno 2023 alomtegenwoordig, zo betogen historici Arjen van Lil en Bart Nauta. In deze bijdrage beschrijven zij zowel de opkomst van het trauma-begrip, als de valkuilen die gepaard gaan met het zogenaamde traumadenken. 

Bij het thema : Het verleden dat niet voorbijgaat

Het thema 'Leven met oorlog' roept regelmatig een beeld van trauma op. Onno Sinke constateert echter dat in het themajaar juist ook de aanwezigheid van veerkracht een belangrijke boodschap van hoop laat zien. 

Column : Wentelen in schaamte

Na mijn presentie op een conferentie in Barcelona in juli 2023 georganiseerd door de International Associations of Genocide Scholars, kwam een hoogleraar filmstudies op me af. In mijn presentatie refereerde ik aan de documentaire de Act of Killing (2011) van de Amerikaanse
regisseur Joshua Oppenheimer, waarin hij een dader volgt van de Indonesische genocide op (vermeende) communisten in 1965. The Act of Killing heeft hetzelfde hoofdthema als mijn promotieonderzoek: dadertrauma, het idee dat daders van grootschalig geweld getraumatiseerd

‘De kleinste dingen deden mij weer normaal voelen’

In haar beroemde documentaire My own private war, vertelt de Bosnische filmmaakster Lidija Zelovic, over de immense impact van de Balkanoorlog op haar leven. Het filmen, jaren na de oorlog, hielp haar deze ervaringen een plaats te geven.

‘Wat je nodig hebt als onderzoeker is empathische distantie’

Per 1 september 2023 is Peter Keppy, onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, aangetreden bij de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit als bijzonder hoogleraar. In die positie gaat hij zich bezighouden met de geschiedenis van populaire cultuur en massaal geweld in Zuidoost-Azië. Voor Impact Magazine bezocht Lara Nuberg de hoogleraar in zijn kantoor aan de Herengracht in Amsterdam.

5 vragen aan Simona Karbouniaris : 'Je moet kijken wat er voor deze persoon, op dit moment werkt"

Dr. Simona Karbouniaris promoveerde in 2023 op de integratie van ervaringskennis onder GGZ professionals.
De afgelopen vier jaren begeleidde zij diverse intervisiegroepen bij het inzetten en benutten van persoonlijke traumatische ervaringen. Zij is werkzaam als docent Psychopathologie & Trauma bij de opleiding Social Work en Kenniscentrum Sociale Innovatie in Utrecht en daarnaast toezichthouder van een ggz organisatie.

Onderzoek naar je familie in oorlogstijd

Op 12 oktober 2023 gingen vier sprekers in op de uitdagingen die je kan tegenkomen bij het onderzoeken van je familiegeschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen de praktische uitdagingen kwamen aan bod, zoals beperkt openbare of onvolledige archieven, maar ook emotionele uitdagingen: wat kan het losmaken, bij mezelf en mijn familie, als ik op onderzoek uit ga?

Column : Oorlog is geen film

Onverwachts zat ik tussen de bombardementen. Het was 2006, voor een opleiding verbleef ik in Libanon. Het geweld tussen Israël en Hezbollah was overweldigend. Een week lang lag ik ’s nachts wakker van de bombardementen. Ik moest rennen toen er dichtbij plotseling een haven doelwit werd. Er landden pamfletten in de tuin van mijn tijdelijke verblijfplaats waarop stond dat die omgeving aangevallen zou worden. De straten waren angstvallig stil; de supermarkten leeg gehamsterd. Het land verlaten kon niet: het vliegveld was gebombardeerd.

'Verbondenheid moet het streven blijven'

Jan-Wilke Reerds neemt eind 2023 na 23 jaar afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar hij 38 jaar werkte. In die jaren ontwikkelde ARQ zich tot een instituut met veel aanzien, maar Reerds vindt dat bescheidenheid hem past. ‘Voor zover ik iets bereikt heb, is dat zonder uitzondering te danken geweest aan samenwerking en de bundeling van krachten. Ik kan daar niet anders dan met dankbaarheid op terugkijken.’

Pagina's