Een discussie zonder eind, of een prematuur einde aan de discussie? : Verslag debat ‘Dekolonisatieoorlog Indonesië 1945-1950: Onverenigbare herinneringen?’

Op 4 november 2016 vond in de kleine zaal van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een debatmiddag plaats onder de titel: Dekolonisatieoorlog Indonesië 1945-1950: Onverenigbare herinneringen?1 Gesproken werd over nieuwe bevindingen over Nederlandse militaire geweldpleging tijdens de oorlog in Indonesië, en over de impact van het voortdurende maatschappelijke debat voor verschillende groepen betrokkenen en voor de Nederlandse samenleving als geheel.

Verkracht en veerkracht : het pad van gedeelde menselijkheid na trauma

In ieders leven slaat het lijden vroeg of laat toe. We worden geconfronteerd met ziekten, trauma’s, tegenslagen of het verlies van dierbaren. In ons streven naar perfectie van deskundigheid en vermindering van pijn kan het gevaar ontstaan van overbehandeling, het universeel maken van trauma’s en diagnoses. Het inzetten van een scala aan methodieken en protocollisering dreigt dan een doel op zich te worden. Algemenisering wordt een de-personalisering.

Grief following homicidal loss

Nabestaanden die iemand verliezen door moord hebben niet alleen te maken met gevoelens van gemis en rouw, maar ook met het gegeven dat hun geliefde opzettelijk van hen is afgenomen. Uit een vragenlijststudie onder 312 nabestaanden die iemand hadden verloren door moord bleek dat gemiddeld 7 jaar na de moord 33% van de nabestaanden kampt met posttraumatische stressklachten, en 82% met gecompliceerde rouwklachten. Deze klachten verschilden niet al naargelang de dader een bekende of onbekende, een familielid of geen familielid van de nabestaande was.

PTSS Challenge

Uitgedaagd voor de PTSS push-up challenge!
Elke dag beroven 22 veteranen met PTSS in Amerika zichzelf van het leven. Om hier aandacht aan te besteden is er een PTSS Challenge gestart. Genomineerden worden geacht om 22 push-ups te doen en dat 22 dagen lang.

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling : Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit basismodel is geschreven voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zien hoe een meldcode er zou kunnen uitzien.
Het basismodel bestaat uit vier delen.

Rapport evaluatie veteranenbeleid 2011 - 2016

De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. De evaluatie is uitgevoerd als een ex-post onderzoek, waarbij het beleid op het niveau van de algemene en wettelijke doelstellingen wordt geëvalueerd.

Visies op herinneringscultuur.

Bespreking van: Anna Wolf-Powęska, Memory as burden and liberation. Germans and their Nazi past (1945-2010) en Liesbeth Hoeven, Een boek om in te wonen. De verhaalcultuur na Auschwitz.

Pagina's