Felix, Fieke

Fieke Felix is psychiater en tropenarts. Zij werkt voor Equator, opgenomen in de Zorggroep van stichting Centrum'45. Daarnaast werkt zij als  rapporteur en supervisor bij iMMO.  
Haar expertisegebieden zijn: vluchtelingen en asielzoekers, ongedocumenteerden, slachtoffers van mensenhandel, en slachtoffers van sexueel geweld en uitbuiting. 

Publicaties