Brake, Hans te

Hans te Brake is senior beleidsadviseur bij het ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hans coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. Uitgangspunt is dat een optimale kwaliteit van psychosociale hulpverlening samenhangt met een maximaal gebruik van de veerkracht van de individuele getroffene binnen zijn sociale omgeving. Dit geldt ook voor de organisatie waarin het individu zich beweegt, met name als het gaat om hoog-risico beroepen als politie, brandweer, ambulance en defensie. Projecten waar Hans bij betrokken is richten zich op (1) het begrijpen, benutten en ondersteunen van veerkracht; (2) het signaleren wanneer de veerkracht ontoereikend is;  en (3) tijdig doorgeleiden naar professionele ondersteuning indien nodig.

        

 

Hans studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam  en promoveerde op zijn proefschrift getiteld 'Burnout and job engagement in dentistry'. Daarna werkte hij enige jaren als onderzoeker bij NIVEL. Sinds 2007 is hij werkzaam bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.         

 

 

 

 

 

Publicaties

2024
Auteurs:
Merel M. van Herpen, David Nieuwe Weme, Marcel A. de Leeuw, Renske J. Colenbrander, Miranda Olff & Hans te Brake
(Scientific article)
2023
Auteurs:
Kaz de Jong, Saara. E. Martinmäki, Hans te Brake, Ivan Komproe, Rolf J. Kleber and Joris F. G. Haagen
(Scientific article)
2023
Auteurs:
Carlijn Maria van Es, Beatrice El Khoury, Eva A. M. van Dis, Hans te Brake, Elisa van Ee, Paul A. Boelen, Trudy Mooren
(Scientific article)
2022
Auteurs:
Yulan Qing, Anne Bakker, Christianne A. I. van der Meer, Hans te Brake & Miranda Olff
(Scientific article)
2022
Auteurs:
Hans Te Brake and Bart Nauta
(Scientific article)
2022
Auteurs:
Kaz De Jong, Saara Martinmäki, Hans Te Brake, Rolf Kleber, Joris Haagen, Ivan Komproe
(Scientific article)
2022
Auteurs:
Merel M. van Herpen, Michel L. A. Dückers, Rick Schaap, Miranda Olff and Hans te Brake
(Scientific article)
2022
Auteurs:
Hans te Brake, Renée Dijkhuis en George Lim
(Artikel)
2022
Auteurs:
Merel Marjolein van Herpen | Hans te Brake | Miranda Olff
(Scientific article)
2021
Auteurs:
Mitzy Kennis, Merel van Herpen, Hans te Brake
(Nieuws-item), (Online bron)
2021
Auteurs:
Merel Marjolein van Herpen, MA; Manon A Boeschoten, PhD; Hans te Brake, PhD; Niels van der Aa, PhD; Miranda Olff, PhD
(Scientific article)
2021
Auteurs:
Fieke Bruggeman ; Hans te Brake ; Renée Dijkhuis ; Monique van Dijk ; Bianca Buurman ; Anne de Pagter
(Wetenschappelijk artikel)
2021
Auteurs:
Carlijn M. van Es; Paul A. Boelen; Marieke Zwaanswijk; Hans te Brake; Trudy Mooren
(Scientific article)
2021
Auteurs:
K. De Jong , S.E. Martinmaki , H. Te Brake, J.F.G.Haagen , R.J.Kleber
(Scientific article)
2020
Auteurs:
Merel Marjolein van Herpen, Manon Boeschoten, Hans te Brake, Niels van der Aa, Miranda Olff
(Scientific article)
2019
Auteurs:
Juul Gouweloos-Trines, Hans Te Brake, Marit Sijbrandij, Paul A. Boelen, Chris R. Brewin and Rolf J. Kleber
(Scientific article)
2019
Auteurs:
Hans te Brake, Bart Nauta
(Artikel)
2019
Auteurs:
Carlijn M. van Es ; Marieke Sleijpen ; Trudy Mooren ; Hans te Brake ; Winta Ghebreab and Paul A. Boelen
2019
Auteurs:
Carlijn M. van Es , Trudy Mooren, Marieke Zwaanswijk, Hans te Brake and Paul A. Boelen
2019
Auteurs:
Bart Nauta, Hans te Brake, Ilse Raaijmakers
(Interview)
2018
Auteurs:
Christianne A. I. van der Meer, Hans te Brake, Niels van der Aa, Pasha Dashtgard, Anne Bakker and Miranda Olff
(Scientific article)
2018
Auteurs:
Marieke Sleijpen, Carlijn van Es, Hans te Brake en Trudy Mooren
(Toolkit)
2017
Auteurs:
Marieke Sleijpen, Carlijn van Es, Hans te Brake, Trudy Mooren
(Verslag)
2016
Auteurs:
M. Dückers, H. te Brake en B. Gersons
(Hoofdstuk (wetenschappelijk))
2016
Auteurs:
Juul Gouweloos, Ingri L.E. Postma, Hans te Brake, Marit Sijbrandij, Rolf J. Kleber, & Carel Goslings
2014
Auteurs:
Christel E. van Dijk, Robert A. Verheij, Hans te Brake, Peter Spreeuwenberg, Peter P. Groenewegen, & Dinny H. de Bakker
2014
Auteurs:
M.J.H. van Bon-Martens, A.M. van de Goor, J.C. Holsappel, T.J.M. Kuunders, M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, J.H.M. te Brake, J.A.M. van Oers
2014
Auteurs:
De Rijksoverheid, de politie, Impact (partner in Arq), het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland
(Online bron)
2014
Auteurs:
Juul Gouweloos, Michel Dückers, Hans te Brake, Rolf Kleber, Annelieke Drogendijk
2014
Auteurs:
Lieke de Kwant
(Artikel)
2012
Auteurs:
J.H.M. te Brake, L.M. Hoitink, H.F. Young
(Artikel)
2012
Auteurs:
Hans te Brake; Clemy van Koningsbruggen; Marcella Pommée
2011
Auteurs:
Leonie Hoijtink; Hans te Brake; Michel Dückers; Ira Helsloot; Crisislab
2011
Auteurs:
Hans te Brake; Michel Dückers; Niek Klazinga; Magda Rooze; Cor Spreeuwenberg; Jan Swinkels
2011
Auteurs:
Hans te Brake; Menno van Duin
2011
Auteurs:
Hoijtink LM,Brake JHMt,Dückers MLA,
(Scientific book)
2011
Auteurs:
Leonie Hoijtink, Hans te Brake, & Michel Dückers
(Verslag)
2010
Auteurs:
L.M.Hoijtink; J.H.M.te Brake; M.W.. Rooze
2010
Auteurs:
M.L.A. Dückers; J.C.M. Netten; M. W. Rooze; J.H.M. te Brake
2009
Auteurs:
Hans te Brake, Michel Dückers, Maaike de Vries, Daniëlle van Duin, Magda Rooze en Cor Spreeuwenberg
(Online source), (Scientific article)
2008
Auteurs:
Hans te Brake; Marieke van der Post; Ariëlle de Ruijter
2007
Auteurs:
Magda Rooze Josée Netten Ariëlle de Ruyter Hans te Brake