Steun voor hulpverleners MH17-nabestaanden

Duizend tot tweeduizend Nederlanders zijn een directe naaste verloren bij de ramp met vlucht MH17. Een deel van hen zal de rouwperiode niet zonder problemen doorkomen. ‘Die groep klopt straks aan bij de eerste lijn’, voorspelt psychiater Eric Vermetten. Reden waarom een expertteam klaarstaat om ondersteuning te bieden.

Dat de ramp met de MH17 de Nederlandse zorg extra zal belasten is een gegeven, zegt Eric Vermetten, (militair) psychiater, hoogleraar psychotraumatologie aan Universiteit Leiden en voorzitter van de Expertgroep rouw en verlies Oekraïne (zie kader onderaan). ‘Dat kun je eenvoudig berekenen. We nemen aan dat elk persoon vijf tot tien directe nabestaanden heeft. Met bijna tweehonderd Nederlandse slachtoffers kom je dan op een primaire doelgroep van duizend tot tweeduizend mensen. Na de aanslag op het World Trade Center in 2001 bleek dat ruim 40 procent van de directe nabestaanden een gecompliceerd rouwproces doorliep. Als je dat doorrekent naar deze ramp is er potentieel een groep van ten minste vierhonderd nabestaanden bij wie het rouwproces erg lang gaat duren, gecompliceerd verloopt of vastloopt. Die groep klopt straks aan bij de eerste lijn, die vaak toch al overbelast is. Daarom moeten we zorgverleners nu tegemoet-komen met steun en advies.’

Lees het interview met Eric Vermetten in Medisch Contact, 27 augustus 2014
 

Referentie: 
Lieke de Kwant | 2014
/j2014 | Medisch Contact
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, adviezen, hulpverleners, hulpverlening, nabestaanden, Nafase, rampen, rouw, rouwproces, vliegrampen