Alleenstaande minderjarigen uit Eritrea in Nederland : Kansen en bedreigingen aan het begin van een nieuw leven

Tussen 2014-2015 nam het aantal vluchtelingen in Nederland en vooral dat van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) fors toe. Opvangmedewerkers en jeugdbeschermers (en die niet alleen) hadden veel vragen over hoe met name de jongeren afkomstig uit Eritrea goed te begeleiden.

Stichting Nidos heeft daarop het initiatief genomen om een project te starten: Welke factoren ondermijnen en welke bevorderen de veerkracht bij deze AMV’s uit Eritrea? Wat zijn concrete aanbevelingen voor hun begeleiding?

In samenwerking met stichting Arq is daartoe een projectvoorstel geschreven dat financiële ondersteuning heeft ontvangen uit het AMIF-programma (ref: PRJ.E.1017904).

Onderhavige rapportage beschrijft het eerste deel van het project. Wat ervaren deze jongeren hier in hun dagelijkse Nederlandse omstandigheden als belemmerend en/of als stimulerend, gerelateerd aan hun behoeftes en mogelijkheden? De tekst is gebaseerd op focusgroepen met deze jongeren en persoonlijke interviews met professionals die met hen werken. De bevindingen zullen worden vertaald naar praktische handvatten (methoden, richtlijnen en tips) die samen een ‘toolkit’ zullen vormen. Dat volgt later.

We zijn onder de indruk van de veerkracht van deze jonge mensen, die in hun geboorteland alsook onderweg naar Nederland moeilijke omstandigheden hebben doorgemaakt. We hopen dat deze rapportage wordt gelezen als een opmaat naar aanscherping van de methodiek voor hun opvang en coaching naar een toekomst.

Het rapport is als volgt opgebouwd: In het eerste hoofdstuk gaan we in op de achtergronden van deze studie en beschrijven we het doel. Daarna volgt in hoofdstuk 2 een uiteenzetting van de methode die we hebben gehanteerd. Wie zijn gevraagd voor de focusgroepen en interviews? Welke vragen zijn de deelnemers voorgelegd? Hoe zijn de antwoorden verwerkt tot dit verslag? In het derde hoofdstuk geven we onze bevindingen. We illustreren die met letterlijke uitspraken van de deelnemers. In het laatste hoofdstuk komen we tot een beschouwende conclusie.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie Utrecht heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek (METC-protocolnummer 16/257/C). Zoals met deelnemers is afgesproken, bewaken we hun anonimiteit.

We zijn alle deelnemers zeer erkentelijk voor hun deelname.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marieke Sleijpen, Carlijn van Es, Hans te Brake, Trudy Mooren | 2017
28 pagina's | [ UItrecht ] : Stichting Nidos
https://www.centrum45.nl/sites/default/files/domain-6/documents/2017-06_onderzoeksrapport_alleenstaande_minderjarigen_uit_eritrea_in_nederland-6-14972822931505512156.pdf
In samenwerking met Stichting Arq