Aarts, Rembrant

Rembrant Aarts (1975) is als psychiater werkzaam bij stichting Centrum ´45 en Equator Foundation, locatie Diemen. Hij is expertise teamleider van het team ongedocumenteerden en psychotrauma, alwaar hij de dagelijkse leiding heeft over de gespecialiseerde polikliniek voor uitgeprocedeerde asielzoekers met aan trauma gerelateerde psychopathologie. Hierin wordt ook een bijdrage geleverd aan de samenwerking met de ketenpartners, beleid beïnvloeding en wetenschappelijk onderzoek bij deze groep. Daarnaast houdt hij zich bezig met complex trauma binnen een transculturele setting: diagnose, indicatie stelling, psychotherapie en farmacotherapie.
Als voormalig tropenarts is hij betrokken als onderwijs consultant bij een medische faculteit in Mozambique. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van artsen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, tropenartsen en psychiaters. 
Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: complex psychotrauma, transculturele psychiatrie, International Mental Health, opleiding en onderwijs en forensische asielrechterlijke rapportages.
Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater en aspirant psychotraumatherapeut (NtVP). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Publicaties

2016
Auteurs:
Rembrant Aarts, MD, Samrad Ghane, Phd
(Scientific article)
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Artikel)
2014
Auteurs:
R. Aarts, F. Collazos, M. Luparello
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Wetenschappelijk artikel)
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Artikel)
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Wetenschappelijk artikel)
2011
Auteurs:
A. Pfeiffer, B.H. Noden, Z.A. Walker, R. Aarts, J. Ferro
2010
Auteurs:
R. Aarts, K. Steidel, B.A. Manuel, E.W. Driessen