Aarts, Rembrant

Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.

Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, complex psychotrauma en herstelgericht werken. 

 

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

 

Tussen 2014 en 2019 was hij als psychiater werkzaam bij ARQ Centrum ’45.   

 

 

 

Publicaties

2019
Auteurs:
Rembrant Aarts, Lennard van Wanrooij, Evert Bloemen, Geert E. Smid
(Scientific article)
2019
Auteurs:
Anke M. Lahuis, Willem F. Scholte, Rembrant Aarts & Rolf J. Kleber
(Scientific article)
2016
Auteurs:
Rembrant Aarts, MD, Samrad Ghane, Phd
(Scientific article)
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Artikel)
2014
Auteurs:
R. Aarts, F. Collazos, M. Luparello
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Wetenschappelijk artikel)
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Artikel)
2014
Auteurs:
Aarts R,
(Wetenschappelijk artikel)
2011
Auteurs:
A. Pfeiffer, B.H. Noden, Z.A. Walker, R. Aarts, J. Ferro
2010
Auteurs:
R. Aarts, K. Steidel, B.A. Manuel, E.W. Driessen