ARQ Kenniscentrum Impact

Nederlands

Medeplichtig tegen wil en dank : Dwangarbeid bij de propaganda-afdeling van de UFA

Meer dan 500.000 Nederlandse mannen werden gedurende de Tweede Wereldoorlog in Duitsland tewerk gesteld. Piet Reijnen (1924) was een van hen, al is zijn verhaal uitzonderlijk. Hij kwam als camera-assistent te werken op de propaganda-afdeling van de UFA, de Duitse filmproductiemaatschappij. Daar was hij getuige van grote wreedheden, maar participeerde daar ook noodgedwongen in. Op zijn 48e stortte hij in en kwam uiteindelijk in therapie bij professor Bastiaans. Zijn casus staat centraal in een boek dat Wim Visser op dit moment aan het schrijven is over de Arbeitseinsatz.

Herdenken

Psychologe en cultureel antropologe Josée Netten citeert kunstenaar Ruud van de Wint, omdat hij de kern van wat een monument kan zijn, begreep. Van de Wint ontwierp het herdenkingsmonument
in Tenerife voor de vliegramp in 1977 waarbij 583 doden vielen. Netten werkt als beleidsadviseur en trainer bij Impact/Arq Psychotrauma Expert Groep, het Nederlandse kennis- en adviescentrum op het

Multiculturele dood op de afdeling spoedeisende hulp

Dood en sterven: niets is zo universeel en toch zo uniek als de wijze waarop individu en gemeenschappen dit beleven en ermee omgaan. Naast een individuele wijze van omgaan met sterven en dood, en hierdoor ook met rouwen, worden onze opvattingen, gevoelens en uitingen sterk gevormd door de sociaal-culturele groep waarin wij opgroeien en leven.

Praktische aanbevelingen en literatuur

Bevat:

Voor de individuele hulpverlener : Hoe herken je bij jezelf traumawerk-gerelateerde stressreacties? Maatregelen ter preventie van traumawerk-gerelateerde stressreacties.

Voor een team of organisatie : Hoe herken je traumawerk-gerelateerde stressreacties op team- of organisatieniveau? Preventie van traumawerk-gerelateerde stressreacties.

Nuttige informatie

Is de crisisbeheersing ‘getroffenenproof’’? Enkele vuistregels.

Komend voorjaar zijn Impact en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) van plan om bijeenkomsten te organiseren rond de interviewbundel “Wereld van Verschil”. In deze bundel vertelden getroffenen en nabestaanden van crises over hun ervaringen met de overheid.

Bestuur in actie : Handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is een hardnekkig probleem. Gemeentelijke bestuurders en managers hebben invloed op de omvang en de gevolgen van agressie en geweld waar hun medewerkers mee te maken krijgen. Toch is het grotendeels onbekend welke rol bestuurders en managers vervullen bij de aanpak van agressie en geweld. Ook is onbekend wat hen aanzet tot handelen bij incidenten. Het zojuist verschenen onderzoek ‘Bestuur in actie’, biedt nieuw inzicht en aanknopingspunten voor beleid.

‘Ik help graag mensen te reflecteren op moeilijke onderwerpen’ : Ismee Tames, bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging

Ismee Tames sprak op 17 mei haar oratie uit als bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging. Deze leerstoel is door Arq namens Stichting 1940-1945 ingesteld aan de Universiteit Utrecht. Een gesprek over het onderwerp van haar oratie: een nieuwe manier om naar de ervaring van oorlog en verzet te kijken.

 

Onderdeel van de rubriek 'In de werkkamer'

Veerkracht en vertrouwen: De bouwstenen voor psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Samenvatting
Inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen
Om de ondersteuning aan vluchtelingen te optimaliseren en de daarbij betrokken stakeholders in hun rol en taak te equiperen is het noodzakelijk om het beschikbare aanbod van psychosociale hulpverlening (PSH) voor vluchtelingen gezinnen, in noodopvang, AZC¡¦s, en gemeenten inzichtelijk te maken. Bij zorgverleners, onderwijs, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers is vraag naar een overzicht van het aanbod in PSH.

Pagina's