Één Wereldoorlog II : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

De organisaties waarin oorlogsgetroffenen zich verenigd hebben, stellen zich vanuit hun verantwoordelijkheid elk jaar weer de vraag hoe de herdenking in de toekomst op een verantwoorde manier gestalte kan worden gegeven en hoe deze voor toekomstige generaties levend kan worden gehouden en verankerd.
In 2010 was deze vraag voor het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) aanleiding tot het organiseren van een grootschalige conferentie met tal van organisaties van oorlogsbetrokkenen. Een van de doelstellingen van deze conferentie was om samen met andere organisaties aan genoemde verankering te werken, nadrukkelijk ook met de organisaties die georiënteerd zijn op de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Deze waren ook op de conferentie vertegenwoordigd. Thema’s waren onder andere: educatieve reizen, gastlessen op scholen en internationale samenwerking met verenigingen en comité’s van oorlogsbetrokkenen.
Tijdens de conferentie bleek onder meer dat de beeldvorming en kennis over de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië nog altijd te wensen overlaat. Dat wordt betreurd, omdat de oorlog in de Pacific deze oorlog juist tot een ‘wereldoorlog’ maakte en Nederlands-Indië ten tijde van de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van het Nederlands Koninkrijk. In overleg met de Stichting Pelita ontstond daarom het plan een vervolgconferentie te organiseren, die zich zou moeten richten op de vraag hoe de op Europa en Azië georiënteerde organisaties zouden kunnen samenwerken met betrekking tot het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog , waarbij de oorlog in de Pacific een volwaardige plaats zou moeten krijgen in het geheel van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Om het draagvlak voor dit idee te vergroten is door het COVVS, behalve met Pelita, samenwerking gezocht met het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Deze vier organisaties hebben gezamenlijk, met ondersteuning van de Stichting Cogis, een vervolgconferentie georganiseerd die plaatsvond op 8 maart 2014 in De Eenhoorn te Amersfoort.

Referentie: 
Eindredactie: Wim D. Visser (Cogis) | 2014
76 pagina's | [ Diemen : Cogis ]
http://www.1wo2.nl/
Verslag Conferentie 8 maart 2014
Trefwoorden: 
congresverslagen, herdenkingen, herinneren, jeugdvoorlichting, levensverhalen, onderwijs, organisaties, organisaties voor oorlogsgetroffenen, rituelen, transgenerationele overdracht, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)