Lesgeven over een complex conflict

In de weken na de inval in Oekraïne verscheen een groot aantal lesbrieven waarin de oorlog werd geduid. Maar hoe maak je een complex conflict inzichtelijk, en wat voor methode is daar hel meest voor geschikt? Jonathan Even-Zohar, oud-directeur van EuroClio, legt de lesbrieven naast... 

De oorlog tegen onze collectieve herinnering & de herinneringspolitiek van de Tweede Wereldoorlog

"Als ze vertelden over hun leven lieten mijn ouders het nooit na om te noemen of gebeurtenissen voor of na "de oorlog" plaatsvonden. Vandaag de dag kent Oekraïne een nieuwe scheidingslijn tussen 'voor' en 'na' - 24 februari 2022."

Interview : “Zelfs na een nederlaag zal Poetins denken de Russen in z’n greep blijven houden”

"In de Russische samenleving is de geschiedenispolitiek een manier van denken geworden, ingebed in het dagelijks leven" Hubert Smeets interviewt Ruslanddeskundige Jade McGlynn over de Russische omgang met het verleden, waaronder de werking van de propaganda van het Kremlin. 

Bij het thema : Oekraïne: de oorlog toen en nu

Wat valt er nog toe te voegen aan de grote hoeveelheid literatuur die al is verschenen over de oorlog in Oekraïne? Meer duiding van de doorwerking van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de beeldvorming vandaag de dag, betoogt Sophie van den Bergh. 

 

 

PTSS moet groeien : Getraumatiseerde veteranen bij defensie en politie

Een heftige aanval van een arrestant, in combinatie met de leidinggevende die hem in de kou liet staan, zorgde ervoor dat politieagent Dick Kleijn PTSS ontwikkelde. Het overkomt veel politieagenten en ook militairen, beide geüniformeerde beroepen die geweld mogen gebruiken. PTSS ontwikkelt zich langzaam, en verandert het brein. ‘Wie getraumatiseerd is, wordt nooit meer de oude. Dat hoeft ook niet, je bent immers veteraan.’

 

Samen beslissen met ROM als informatiebron : kwalitatief onderzoek onder cliënten

Achtergrond: Acht ggz-organisaties hebben in de periode 2019-2022 gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie van ‘Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron’.

 

Doel: Inzicht krijgen in behoeften en ervaringen van cliënten met samen beslissen en ROM, en onderzoeken welke implementatieaanpak dit vraagt.

 

PTSS behandelen zonder exposure : sertraline versus IPT

De symptomen van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen evidence-based worden behandeld met psychotherapie en antidepressiva. Als antidepressivum wordt vaak sertraline gekozen. Conform de (inter)nationale richtlijnen is een aantal behandelingen aangewezen als eerste keus waarbij meestal blootstelling aan aspecten van het trauma als essentieel worden gezien. Voorbeelden zijn imaginaire exposure met cognitieve gedragstherapie en EMDR (eye movement desensitization and reprocessing). 

Morele dilemma’s in hulpverlening : Kwesties waar geen goed en fout lijkt te zijn

Bij morele dilemma’s weet je als hulpverlener niet altijd wat je moet doen, hoe ver je mag gaan en waar je goed aan doet. Marieke Bourgonje, herstelondersteuner GGZ Plus bij Stichting Anton Constandse, schrijft over situaties die onder haar huid zijn gaan zitten.

Kennisclip Trauma en PTSS

https://www.youtube.com/watch?v=qsT6trR5VCU

 

TRAUMA EN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSS)

De uitdagingen van een nieuw leven : Een kwalitatief longitudinaal onderzoek met Syrische en Eritrese gezinnen

Inleiding 
Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Gemeenten moeten hierdoor meer statushouders huisvesten, ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de gezondheid van statushouders, en onderzoek hiernaar. Hoe is het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen gegaan? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

Pagina's