Verhalen 100 malen

Voor hulpverleners, verplegenden, verzorgenden (in opleiding)

Trauma experts

Kinderen en jongeren kunnen door schokkende gebeurtenissen psychisch in de knel raken. Trauma Experts kan dan helpen. Wij zijn expert op het gebied van traumabehandeling van kind en gezin. We hebben onze kennis en expertise gebundeld op deze website. Hier kan je terecht voor meer informatie over psychotrauma.

 

Gekrakeel rond de Dodenherdenking, daar houden Nederlanders van

Straks breken die twee minuten stilte weer aan en dus is er nu wat herrie in de tent; het hoort allebei bij de traditie van 4 mei. 

Rookbom ontplofte op Domplein tijdens Dodenherdenking 1969

De Utrechtse historicus Ilse Raaijmakers (33) onderzocht de betekenis van Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Elke generatie kijkt anders naar 4 en 5 mei. Utrecht speelde een opmerkelijke rol bij de invulling van de herdenkingsdagen.

'Gedoe is goed voor de Dodenherdenking'

Mag een actiegroep lawaai maken tijdens de Dodenherdenking op de Dam? Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam een uitspraak daarover in een kort geding tussen actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij en de gemeente. Waarnemend burgemeester Van Aartsen verbood de demonstratie.

Dé Dodenherdenking heeft nooit bestaan : Interview Ilse Raaijmakers historicus

De geschiedenis van de Dodenherdenking is woelig. En stevige discussies zoals nu horen erbij, zegt historicus Ilse Raaijmakers. „Ik ben niet voor escalatie, maar de storm hoort echt bij de stilte.”

Hoe gaan we om met getraumatiseerde Syrische statushouders?

De Syriër die op 5 mei in Den Haag drie mensen neerstak, kampte met psychische problemen. Veel migranten lijden aan stress, ptss en depressie. Is Nederland wel goed ingespeeld op de problemen met getraumatiseerde statushouders?  

Gekrakeel rond de Dodenherdenking, daar houden Nederlanders van

Straks breken die twee minuten stilte weer aan en dus is er nu wat herrie in de tent; het hoort allebei bij de traditie van 4 mei.

Rekkelijken pleiten voor een ruime en vooral ook actuele invulling van de Dodenherdenking, preciezen beperken zich liever tot de historie van de Tweede Wereldoorlog en enkele activisten, ik geloof niet dat het er veel zijn, roepen op tot twee minuten lawaai om de zaak eens om te draaien: Nederland was niet alleen slachtoffer, maar ook dader, met name tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië.

Toolkit voor de begeleiding van Eritrese alleenstaande minderjarigen in Nederland

In Nederland wordt een aanzienlijk aantal alleenstaande jeugdige vluchtelingen opgevangen. Mentoren, jeugdbeschermers en anderen die daarmee te maken hebben zitten met vragen over hoe deze minderjarigen goed te begeleiden om zelfstandig in Nederland hun weg te kunnen vinden.

 

Als opvangmedewerker (mentor) of jeugdbeschermer heb je de taak alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) te begeleiden en hun zelfstandigheid te bevorderen. De toolkit is bedoeld om je daarbij te helpen. Ze bevat kennis, inzichten en praktische handvatten voor het werken met deze doelgroep.

Infosheet Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders : Waarom is samenwerken waardevol en hoe organiseer je dit als gemeente, GGD, zorg- of welzijnsorganisatie?

De samenwerking met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders bij het vormgeven en uitvoeren van beleid voor statushouders is succesvol gebleken. De inzet van sleutelpersonen leidt tot een groter bereik van statushouders, tot het sneller doorgronden van problemen en het vinden van passende oplossingen voor deze doelgroep.

Pagina's