Morele moed : Frans van Hasselt, verzetsleider tegen wil en dank

De wereld is in beroering na de Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten en de mogelijke winst van populisten als Geert Wilders en Marine le Pen. Xenofobie, nationalisme en discriminatie zijn (weer) nadrukkelijk aanwezig in het maatschappelijk debat. Iedereen moet voor zichzelf bedenken waar de grens ligt en wanneer hij zijn stem verheft. Het voorbeeld van de Delftse student Frans van Hasselt kan misschien als inspiratie dienen.

hoe gaat het met u?

Nasil siniz? Labas alik? Hoe gaat het met u?
In gesprek met mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond over psychische klachten

'Nachtmerries kunnen psychische problemen versterken'

Nachtmerries zijn een onderschat probleem in de geestelijke gezondheidszorg, zegt klinisch psychologe Annette van Schagen. Veel patiënten in de specialistische GGZ hebben een nachtmerriestoornis, blijkt uit haar promotieonderzoek.

Thesaurus WW2

De Tweede Wereldoorlog-thesaurus beschrijft bijna 1900 trefwoorden rond gebeurtenissen, plaatsen, concepten en objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archieven kunnen hiermee hun WO2-collectie gestandaardiseerd ontsluiten, waardoor bijvoorbeeld koppeling met andere collecties mogelijk is. Het is voor onderzoekers en zoekenden dan eenvoudiger om met behulp van een trefwoord alle relevante objecten uit verschillende collecties te vinden. De betekenis en hiërarchie van elke thesaurusterm verrijken beschrijvende metadata enorm.

Complexe rouw begrijpen en behandelen : en andere vraagstukken voor de psychotraumatologie

INLEIDING

 

Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen.

 

Collegiale ondersteuning beschermt zorgverleners tegen gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen : Zorgprofessionals in gesprek over de ontwikkeling en het belang van peer support

Collegiale ondersteuning zorgt ervoor dat artsen, verplegers en verzorgenden beter bestand zijn tegen ingrijpende gebeurtenissen die zij meemaken in hun werk. Deze vorm van hulp is echter niet in alle ziekenhuizen goed georganiseerd. Steeds vaker gaan zorgorganisaties er daarom mee aan de slag. Liesbeth Renckens sprak met enkele betrokkenen.

Psychische problemen in de dagelijkse praktijk van het politiewerk : wat kun je er mee doen?

In het dagelijkse werk ‘op straat’ hebben politiemensen te maken met de meest uiteenlopende gebeurtenissen. Van het bewaken van een wegafzetting als marathonlopers langs komen tot het moeten omgaan met slachtoffers van een verkeersongeval; van het moeten inrekenen van iemand die een delict heeft gepleegd tot het zelf ernstig bedreigd worden met een steek- of vuurwapen.

Cultuursensitieve ondersteuning in beeld: Inzet van een film bij psychosociale hulp aan mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst

In de Basis GGZ (BGGZ) worden knelpunten ervaren in de behandeling van Turkse en Marokkaanse cliënten, de grootste groep cliënten met een niet-westerse achtergrond. Redenen hiervoor zijn onder andere beperkte geletterdheid, andere (dan Westerse) ziektepercepties en een tekort aan gezondheidskennis en -vaardigheden.

Acht ontwikkelingen in regionale crisisbeheersing: stof tot nadenken

Enige jaren geleden beschreven we de ingrijpende ontwikkelingen in het werkveld van de veiligheidsregio: van de vorming van de nationale politie tot de lopende regionalisering van de brandweer. Nu maken we opnieuw de balans op. We beschrijven wat wij zien in onze werkpraktijk: van workshops en oefeningen tot evaluaties van incidenten en advies tijdens en direct na crises. In deze bijdrage schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen en benoemen we vier punten ter reflectie voor het management en het bestuur van de regio’s.

Pagina's