ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Nederlands

Stichting 1940-1945 en "bijzondere solidariteit"

Vandaag viert diezelfde Stichting 1940-1945 het 70-jarig jubileum. Een speciale dag voor alle betrokkenen: mensen uit de doelgroep, de vrijwilligers, professionals. Voor iedereen die door persoonlijke historie of interesse betrokken is en voor mij persoonlijk omdat ik hier voor het eerst voor u sta, als bekleder van de nieuwe leerstoel Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging, ingesteld aan de Universiteit Utrecht door Arq Psychotrauma Onderzoek namens Stichting 1940-1945.

Aanpassing in het gezin als een ouder kanker heeft : over intra- en interpersoonlijke processen en het belang van voorbereid zijn

Inleiding

Kanker komt relatief veel voor bij ouders met jonge gezinnen. In Nederland krijgen jaarlijks 105.000 mensen de diagnose kanker, waarvan 4893 mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 30 tot 44 jaar. Uit cijfers uit 2015 van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL, s.d.) blijkt dat 35.543 personen in deze leeftijdsgroep zijn gediagnosticeerd met kanker in de laatste 20 jaar en nog in leven zijn.

Indisch Centrum komt terug naar Den Haag

Het Indisch Herinneringscentrum verhuist van landgoed Bronbeek naar Den Haag. Zo huisvest de stad na het failliet van het Indisch Huis en het vertrek van de welzijnsorganisatie Pelita straks weer een belangrijke Indische instelling.

In tijden van oorlog en vervolging maakt wat je doet een groot verschil

Een bijzondere categorie oorlogsslachtoffers zijn de verzetsslachtoffers. Zij kwamen in verzet tegen de Duitsers of Japanners en moesten dat met de hoogste prijs betalen: hun leven. Ismee Tames, als historicus en politicoloog verbonden met het NIOD Instituut voor Oorlog-, Holocaust en Genocidestudies, verdiept zich in de leefwereld en ideeën van verzetsstrijders.

Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen

Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen 359
M. Dückers, H. te Brake en B. Gersons
11.1 Inleiding 359
11.2 Over welke gebeurtenissen hebben we het? 359
11.3 Wat zijn de psychosociale gevolgen voor mens en
samenleving? 362
11.4 Wat zijn risicofactoren? 367
11.5 Welke getroffenen zijn te onderscheiden? 368
11.6 Wat is de essentie van psychosociale hulp? 370
11.7 Betrokken partijen en hun positie: het kringenmodel 371
inhoud
11
11.8 Ondersteuning en zorg: wat te doen en wat te laten? 374

Morele moed : Frans van Hasselt, verzetsleider tegen wil en dank

De wereld is in beroering na de Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten en de mogelijke winst van populisten als Geert Wilders en Marine le Pen. Xenofobie, nationalisme en discriminatie zijn (weer) nadrukkelijk aanwezig in het maatschappelijk debat. Iedereen moet voor zichzelf bedenken waar de grens ligt en wanneer hij zijn stem verheft. Het voorbeeld van de Delftse student Frans van Hasselt kan misschien als inspiratie dienen.

Complexe rouw begrijpen en behandelen : en andere vraagstukken voor de psychotraumatologie

INLEIDING

 

Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen.

 

Psychotraumaonderzoek in Nederland: Archipel met kansen

Onderzocht is hoe de infrastructuur van het Nederlandse psychotraumaonderzoek eruit ziet, welke thema's onderzocht worden en welke thema's minder aandacht krijgen.

Functional Neuroimaging of Anxiety Disorders

Anxiety and fear are evolutionary beneficial emotions that help an organism to avoid danger and threat, but anxiety becomes pathological when it significantly impairs daily functioning. Anxiety disorders are among the most prevalent psychiatric disorders, and both etiology (fear learning) and involved neural circuitry are relatively well understood. In this chapter, we discuss the potential of functional MRI in understanding and detecting pathological anxiety, with a specific focus on the role of fear conditioning and extinction as a prevailing experimental and etiological model.

Blauwdruk Mentale Zorglijn Politie

In deze Blauwdruk beschrijft de projectgroep haar bevindingen, analyses en ideeën voor de toekomst naar aanleiding van de vraag of politiemedewerkers de psychische zorg krijgen die ze nodig hebben.

Pagina's