ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Nederlands

Psychologie en de multiculturele samenleving

Dit boek is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. Aan de orde komen theoretische en praktische vraagstukken met betrekking op de universaliteit dan wel de cultuurgebondenheid van psychische processen, kenmerken en mechanismen en de consequenties hiervan voor de praktijk. Naast begrippen als 'waarnemen' en 'emotie' komen 'socialisatie', 'communicatieprocessen...

Signaleren van posttraumatische stressklachten bij kinderen en adolescenten: betrouwbaarheid en validiteit van de screeningslijst CRIES 13

Vroegtijdige signalering van posttraumatische stressstoornis (ptss) is van belang ter preventie van chronische problematiek en om kinderen tijdig en effectief te behandelen. De Children’s Revised Impact of Event Scale (cries-13) is een korte screeningslijst om ptss bij kinderen te signaleren. Deze studie heeft als doel de betrouwbaarheid en validiteit van de cries-13 te onderzoeken. De cries-13...

Schokverwerkingslijst voor kinderen: herziene handleiding

Elk kind reageert anders op een schokkende gebeurtenis zoals een ramp, ongeval of verlies van een dierbare. De Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK) meet posttraumatische stressreacties in brede zin, waarbij zowel de symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) als prevalente andere reacties aan de orde komen. SVLK: diversiteit in posttraumatische stressreacties in beeld. Voor de...

Psychotherapie voor posttraumatische stressstoornis: directe vergelijking van twee behandelingen

Waarom dit onderzoek? Uit vele studies en meta-analyses komen traumagerichte cognitieve gedragstherapie (cgt) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr-therapie) naar voren als de effectiefste interventies voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss). Deze behandelingen zijn nooit direct met elkaar vergeleken in een gerandomiseerde effectstudie met voldoende...

Slachtoffers van het verzet

Hoeveel Nederlanders zijn er omgekomen in de Tweede Wereldoorlog? Hoeveel van hen stierven 'in verzet'? Het is altijd lastig geweest om precieze aantallen oorlogsslachtoffers te noemen, maar één ding is zeker: aantallen doen ertoe. Zowel bij nabestaanden en veteranen als bij het grote publiek bestaat de behoefte te weten hoeveel Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

1 Wereldoorlog 2 : jongeren en de toekomst van herdenken

Op 14 mei 2016 vond de conferentie: ‘1WO2: jongeren en de toekomst van herdenken’ plaats in de Eenhoorn te Amersfoort. Aan de bijeenkomst namen meer dan honderd mensen deel, de meesten representanten van een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen; maar ook jongeren waren vertegenwoordigd.

Één Wereldoorlog II : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

De organisaties waarin oorlogsgetroffenen zich verenigd hebben, stellen zich vanuit hun verantwoordelijkheid elk jaar weer de vraag hoe de herdenking in de toekomst op een verantwoorde manier gestalte kan worden gegeven en hoe deze voor toekomstige generaties levend kan worden gehouden en verankerd.

1945 : 5 mei en 15 augustus : Het verschil – De overeenkomst – Hoe verder?

Verslag COVVS thema- en discussiebijeenkomst van 14 januari 2012

De vergeten staking : Delftse studenten in protest

Op 26 november 1940 gingen Leidse studenten in staking na de rede van professor R.P. Cleveringa. Zij protesteerden hiermee tegen de schorsing van hun Joodse docenten door de Duitse bezetter. Minder bekend is dat studenten van de Technische Hogeschool Delft om dezelfde reden een dag eerder al hadden gestaakt. Een reconstructie van de eerste massale staking in Nederland tijdens de bezetting.

Stichting 1940-1945 en "bijzondere solidariteit"

Vandaag viert diezelfde Stichting 1940-1945 het 70-jarig jubileum. Een speciale dag voor alle betrokkenen: mensen uit de doelgroep, de vrijwilligers, professionals. Voor iedereen die door persoonlijke historie of interesse betrokken is en voor mij persoonlijk omdat ik hier voor het eerst voor u sta, als bekleder van de nieuwe leerstoel Geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging, ingesteld aan de Universiteit Utrecht door Arq Psychotrauma Onderzoek namens Stichting 1940-1945.

Pagina's