ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Nederlands

De posttraumatische stressstoornis. Stand van zaken

Veel mensen maken tijdens hun leven een potentieel traumatische gebeurtenis mee, waarna ze kortdurend posttraumatische stressklachten hebben, dit is een gebruikelijke reactie. •De meesten kunnen een traumatische gebeurtenis goed verwerken met steun van de omgeving, maar 10% van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). •De aard van de traumatische gebeurtenis, de...

De evidence based behandeling van de posttraumatische stress stoornis

In deze bijblijfsessie zal een drietal belangrijke evidence-based psychotherapeutische methoden voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss) worden besproken. Het gaat om narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch behandelingsprotocol voor ptss (kep) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr). Er zal vooral worden ingegaan op de behandeling van...

De behandeling van complexe PTSS-patiënten: traumagerichte therapieën

achtergrond Bij de behandeling van complexe ptss-patiënten wordt niet altijd de evidence-based behandeling toegepast, zoals die wordt beschreven in de richtlijnen. Doorgaans is de mening, dat stabilisatie het enige mogelijke is vanwege gevaar voor psychische decompensatie.Inmiddels is voldoende evidentie, dat traumagerichte therapieën ook bij complexe ptss-patiënten mogelijk en effectief zijn...

De periode 'Gedrag & Gezondheid' : een selectieve en ongetwijfeld gekleurde impressie van twee oud-(hoofd)redacteurs

Psychologie en Gezondheid is in de jaren vijftig begonnen als tijdschrift van een aantal actieve en ambitieuze Nijmeegse psychologen. Het begon als ‘Gawein: tijdschrift van de Psychologische Kring aan de R.K. Universiteit te Nijmegen’. De psychologie zette in die jaren aarzelend haar eerste schreden als zelfstandige wetenschap en men wilde laten zien wat men kon. In de jaren zestig begon die...

De herrijzenis van de openbare geestelijke gezondheidszorg

aldaar aantredende hoogleraar Schudel in de sociale psychiatrie (1). Het begrip ‘sociale psychiatrie’ is waarschijnlijk in de jaren na de eerste wereldoorlog in Duitsland ontstaan en omvatte toen al zowel theoretische (wetenschappelijke) als praktische aspecten. De belangstelling van overheidswege voor haar geestelijk gestoorde burgers wordt pas in het begin van de negentiende eeuw merkbaar, toen...

Pagina's