ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Nederlands

De herrijzenis van de openbare geestelijke gezondheidszorg

aldaar aantredende hoogleraar Schudel in de sociale psychiatrie (1). Het begrip ‘sociale psychiatrie’ is waarschijnlijk in de jaren na de eerste wereldoorlog in Duitsland ontstaan en omvatte toen al zowel theoretische (wetenschappelijke) als praktische aspecten. De belangstelling van overheidswege voor haar geestelijk gestoorde burgers wordt pas in het begin van de negentiende eeuw merkbaar, toen...

Auto-ongeluk in Almelo met zes dodelijke slachtoffers

Discussies over de rol van bestuurders bij crisissituaties gaan vaak over kwesties als evacuatie, opvang en nazorg. Het gesprek gaat dan snel over structuren, processen, communicatie en afstemming. Dat is ook niet verwonderlijk. De voorbereiding op crises staat veelal in het teken van complexe, grootschalige gebeurtenissen. Het gaat om doemscenario’s die tot de verbeelding spreken, nogal wat...

Acute nood bij grootschalige conflicten

ABSTRACT Humanitaire noodhulporganisaties, zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en War Child, zijn werkzaam in door conflicten en natuurrampen getroffen gebieden waar meestal ook armoede heerst en waar de voorzieningen beperkt zijn. Oorspronkelijk waren deze organisaties vooral gericht op materiële hulp en lichamelijke gezondheidszorg, maar in de jaren negentig ontstond in toenemende mate...

Psychonomie en cultuur: verschillen in cognitieve processen?

Hoofdstuk met functieleerpsychologische bijdragen. Hoewel het een naïeve gedachte is, worden functieleerpsychologen vaak gezien als knutselaars die zich het liefst ver van de maatschappij opsluiten in hun experimenteerkamers. Zij zouden leven in een wereld waarin de werkelijkheid wordt uitgekleed: een wereld van computers, kabeltjes, responsdoosjes en vooral zo weinog mogelijk variabelen. Het is...

Themanummer: Stress en psychiatrie

De auteurs van dit themanummer bespreken stress zowel in zijn biologische, psychologische als sociale dimensies.Met de volgende bijdragen: Stress: neurologisch perspectief / E.R. de Kloet, Stress en depressie: klinisch, neurobiologisch en genetisch perspectief / S.J. Claes, Stress en psychose: vormt sensitisatie het onderliggend mechanisme? / D. Collip e.a., Chronische stress, sekse en gender / N...

'Rouwen is ontzettend hard werken' : Tripoli 12 mei 2010 - 12 mei 2012

Op 12 mei 2010 verongelukte een Airbus van Afriqiyah Airways op enkele honderden meters vóór de landingsbaan van de internationale luchthaven van Tripoli. Van de 104 inzittenden overleefde alleen een negenjarig Nederlands jongetje het ongeluk. Zeventig Nederlanders kwamen om het leven. In dit boek vertellen negen nabestaanden over de gevolgen van het verlies van hun dierbaren. De openhartige...

Handboek posttraumatische stressstoornissen

Deel 1: Van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS, Deel 2: Gestalten van trauma, Deel 3: Antecendente variabelen: individu, persoonlijkheid en cultuur, Deel 4: Opvang na schokkende gebeurtenissen, Deel 5: Diagnostiek en behandeling van PTSS bij kinderen, Deel 6: Diagnostiek en behandeling van PTSS bij volwassenen, Deel 7: Implicaties van trauma, Deel 8: Perspectieven op psychotrauma.

Pagina's