De behandeling van complexe PTSS-patiënten: traumagerichte therapieën

achtergrond Bij de behandeling van complexe ptss-patiënten wordt niet altijd de evidence-based behandeling toegepast, zoals die wordt beschreven in de richtlijnen. Doorgaans is de mening, dat stabilisatie het enige mogelijke is vanwege gevaar voor psychische decompensatie.Inmiddels is voldoende evidentie, dat traumagerichte therapieën ook bij complexe ptss-patiënten mogelijk en effectief zijn.doel In deze bijblijfsessie zal worden betoogd, dat evidence-based traumagerichte behandeling bij complexe ptss-patiënten mogelijk en wenselijk is. Aandacht zal worden besteed aan moeilijkheden en mogelijkheden bij deze groep patiënten.methoden Na een algemene inleiding over de richtlijnen voor psychotherapeutische behandeling van ptss en over complexe ptss (R.Jongedijk), zullen vervolgens presentaties worden gegeven over drie evidence-based behandelvormen voor ptss, te weten het Kort Eclectisch Protocol voor ptss (kep, B. Gersons), narratieve exposure therapy (net, R. Jongedijk) en eye movement desensitisation and reprocessing (emdr, J. ter Heide). Expliciet zal worden ingegaan op de moeilijkheden en mogelijkheden van deze therapievormen bij complexe ptss-patiënten. De aanpassingen in de behandeling voor deze groep patiënten zal worden besproken.Na de voordrachten zal er tijd zijn voor vragen en discussie.resultaten Er is een duidelijk overzicht gegeven van drie evidence-based psychotherapievormen voor ptss. Voor de complexe groep ptss-patiënten zijn de eventuele aanpassingen aan de standaardprocedures van de behandeling aan bod gekomen.Aangetoond is dat deze behandelvormen goed toepasbaar zijn bij complexe ptss-patiënten.conclusie Evidence-based behandeling van complexe ptss-patiënten door middel van traumagerichte psychotherapie heeft doorgaans de voorkeur. De deelnemer van de bijblijfsessie heeft kennis genomen van drie evidence-based behandelvormen voor ptss en kent de moeilijkheden en mogelijkheden om deze toe te passen bij complexe ptss-patiënten.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jongedijk RA,Gersons BPR,Heide FJJt, | 2011
Tijdschrift voor Psychiatrie | 53 | 2, suppl 1 | 256-
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/438/articles/8440