De evidence based behandeling van de posttraumatische stress stoornis

In deze bijblijfsessie zal een drietal belangrijke evidence-based psychotherapeutische methoden voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss) worden besproken. Het gaat om narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch behandelingsprotocol voor ptss (kep) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr). Er zal vooral worden ingegaan op de behandeling van complexe patiƫnten, die te maken hebben gehad met oorlog, vervolging, geweld en/of beroepsgerelateerd trauma. Betoogd zal worden dat ook bij complex getraumatiseerde patiƫnten heel goed met net, kep of emdr traumagerichte behandeling kan plaatsvinden en dat dit doorgaans zelfs de voorkeur verdient boven andere behandelmethoden.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jongedijk RA,Gersons BPR,Heide FJJ, | 2010
Tijdschrift voor Psychiatrie | 52 | 4, suppl 1 | 221-222
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/423/articles/7664