ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Nederlands

Een nieuw initiatief voor het verbeteren van psychosociale hulp na verlies : Het Landelijk Centrum Traumatische Rouw

Wat is goede psychosociale hulp na verlies? En hoe kunnen mensen die vastlopen in de verwerking van verlies het best geholpen worden? Het Landelijk Centrum Traumatische Rouw (LCTR) is erop gericht deze en andere vragen rondom rouw en verliesverwerking te beantwoorden. Het LCTR is een kennis- en informatiecentrum waarin Arq Psychotrauma Expert Groep, de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen samenwerken. Deze bijdrage schetst inhoud en belang van dit initiatief.
Gevolgen van verlies

Psychische klachten en het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg na de vuurwerkramp Enschede : Een longitudinaal vergelijkend onderzoek.

Achtergrond

Het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van rampgetroffenen ten opzichte van niet-rampgetroffenen en de samenhang met psychische klachten is nauwelijks bestudeerd.

Doel

Onderzoeken of getroffen bewoners van de vuurwerkramp Enschede (mei 2000) meer psychische klachten hebben en meer gebruikmaken van de ggz dan een vergelijkingsgroep. Analyseren van de samenhang tussen ggz-gebruik en psychische klachten bij de getroffenen 2-3 weken en/of 18 maanden na de ramp.

Methode

‘Ik help graag mensen te reflecteren op moeilijke onderwerpen’ : Ismee Tames, bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging

Ismee Tames sprak op 17 mei haar oratie uit als bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging. Deze leerstoel is door Arq namens Stichting 1940-1945 ingesteld aan de Universiteit Utrecht. Een gesprek over het onderwerp van haar oratie: een nieuwe manier om naar de ervaring van oorlog en verzet te kijken.

 

Onderdeel van de rubriek 'In de werkkamer'

Veerkracht en vertrouwen: De bouwstenen voor psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Samenvatting
Inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen
Om de ondersteuning aan vluchtelingen te optimaliseren en de daarbij betrokken stakeholders in hun rol en taak te equiperen is het noodzakelijk om het beschikbare aanbod van psychosociale hulpverlening (PSH) voor vluchtelingen gezinnen, in noodopvang, AZC¡¦s, en gemeenten inzichtelijk te maken. Bij zorgverleners, onderwijs, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers is vraag naar een overzicht van het aanbod in PSH.

Zorgplicht onder druk? De mogelijke consequenties van de afschaffing van de tolkenvergoeding binnen de GGZ.

In de afgelopen maanden is er door Rosa Bogerd (stagiaire) binnen Arq een onderzoek gedaan naar de mogelijke consequenties van de afschaffing van de tolkenvergoeding in de zorg.

Rouw na de Vliegramp MH17: Rapport met enkele resultaten van onderzoek naar de psychische gevolgen van de MH17 vliegramp voor nabestaanden

In de periode mei tot december 2015 zijn circa 1000 volwassen Nederlandse nabestaanden van wie een partner of familielid omgekomen is bij de Vliegramp MH17 benaderd via Slachtofferhulp Nederland, Stichting Vliegramp MH17 en andere kanalen met het verzoek mee te werken aan een onderzoek naar psychische reacties. Gemiddeld 11 maanden na de ramp hebben 195 deelnemers (circa 20% van de nabestaanden die benaderd zijn) de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Van hen is 59% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar. De meeste deelnemers (68%) zijn hoger opgeleid.

Loyaliteit in verdrukking : de Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting

Op 10 mei 1940 ontwaakten de Delftenaren door het geblaf van afweerkanonnen, het geratel van mitrailleurs en het gegons van vliegtuigen. De Duitse invasie was begonnen. Vijf dagen later was de strijd alweer afgelopen en was de bezetting een feit. Met de komst van de nieuwe machthebbers drong de vraag zich op welke houding men moest aannemen tegenover de Duitsers. Vooral voor de Technische Hogeschool Delft leek deze vraag urgent. De resultaten van technisch onderzoek konden van belang zijn voor de oorlogsmachine.

Kinderen en oorlog : de ervaring van kinderen van ‘foute’ ouders

Op het moment dat Duitsland de oorlog verloor, verloren de gezinnen van Nederlandse nationaalsocialisten hun beschermheer. Vanaf eind 1944 werd het voor de wat oudere kinderen in deze gezinnen duidelijk dat dit grote veranderingen zou betekenen: zij bleken aan de verliezende kant te staan en hun positie in de Nederlandse samenleving was niet langer verzekerd. In mijn boek Besmette Jeugd bekeek ik wat er vanaf het einde van de oorlog tot en met de jaren vijftig gebeurde met de kinderen.

Kwaliteit en governance : Hoe Kan de raad van toezicht zijn rol als toezichthouder Kwaliteitszorg invullen?

Raden van toezicht moeten mede op basis van de zorgbrede gover-nancecode 2010 toezicht houden op de kwaliteit van zorg die instellingen leveren. Het probleem is dat kwaliteit van zorg voor veel toezichthouders een relatief onbekend terrein is. Recente ernstige crises op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg hebben het bewustzijn van de risico's verhoogd.

Pagina's