COPPA : Casuïstiekoverleg Ongedocumenteerden met Psychiatrische Problematiek in Amsterdam

Inleiding

Het COPPA is onderdeel van het project ‘De patstelling

doorbroken; effectieve samenwerking en zorg voor

ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische

problematiek in Amsterdam’.  Dit project is gestart in

februari 2014 en loopt af in juni 2015. Deze flyer geeft

een samenvatting van de ervaringen met en de resultaten

van het COPPA.

Referentie: 
2017
Diemen : Arq Psychotrauma Expert Groep
Samenwerkingspartners: Stichting Arq (waaronder Equator Foundation en War Trauma Foundation), DT&V, IND, ASKV/MOO, SVAZ, GGD Amsterdam