Rouw bij kinderen en jongeren : over het begeleiden van verliesverwerking

Dit boek biedt handreikingen om kinderen en jongeren te steunen bij het rouwproces. Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces? Hoe communiceer je over verlies met een kind? Wat helpt een kind bij de verwerking van een verlies? Wanneer schakel je professionele hulp in?

Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds

Praktijkboek psychotrauma

Psychotrauma kent veel gezichten. In dit boek worden de verschillende traumatypen op een rij gezet, van enkelvoudig tot complex trauma en dissociatieve stoornis. Ook gaan de auteurs in op de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp: welke preventieve, eerste opvang- en behandelmogelijkheden zijn er, welke signalen zijn er als het niet goed gaat en wat kunnen de psychische en economische gevolgen zijn. Waar nodig wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Met bijdragen van o.a. Eric Vermetten, Erik de Soir en Jackie June ter Heide.

Amsterdam : Uitgeverij SWP

Het behandelen van PTSS bij jonge kinderen : een klinische gids

Dit boek biedt een evidence-based raamwerk voor het vaststellen en behandelen van een posttraumatische stressstoornis bij kinderen van 3 tot 6 jaar oud met behulp van cognitieve gedragstherapie. Stap voor stap is uiteengezet hoe op een veilige manier geleidelijk kan worden toegewerkt naar blootstelling van het trauma rekening houdend met de ontwikkelingsfase van het kind. Casussen en voorbeelddialogen laten zien hoe de verschillende componenten geimplementeerd kunnen worden en hoe ouders en kinderen gemotiveerd kunnen worden om de behandeling af te maken.

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ : beperkt begrepen

Circa 15% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder de 85, waarbij psychiatrische stoornissen drie tot vier keer vaker voorkomen dan bij een normaal begaafde populatie. Psychiatrische aandoeningen worden in deze patiëntengroep, bij gebrek aan specifieke richtlijnen, zowel onder- als over gediagnosticeerd. Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ.

Houten : Bohn Stafleu van Loghum

 

Kinderen van zwarte bevrijders : een verzwegen geschiedenis

Kinderen met een kleurtje werden in het witte naoorlogse Limburg nagewezen met de term 'Amerikaantjes'. Zij waren verwekt door een van de zwarte Amerikaanse soldaten die Nederland eind 1944 hadden bevrijd. Deze zwarte soldaten werden door Limburgers als bevrijders omarmd, maar de acceptatie van de kinderen die ze verwekten, verliep minder vlekkeloos. Mieke Kirkels interviewde twaalf van hen voor dit boek.

Nijmegen : Uitgeverij Vantilt

Mensenwerk : oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk

Mensenwerk biedt een overzicht van de belangrijkste werkvelden in het sociaal werk en hoe er door sociaal werkers professioneel gewerkt kan worden vanuit een gemeenschappelijke basis. In afzonderlijke hoofdstukken worden de meest voorkomende werkvelden besproken: kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een psychische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en vluchtelingen.

Bussum : Uitgeverij Coutinho

Themanummer : 'fout' verleden

Inhoud:

12 Oog in oog met de coloborateur: NSB'ers in het museum

18 NSB-kinderen : schadelijke stilte

22 Sobibor: speelbal van de Poolse politiek

26 De Indonesische dekolonisatie in het onderwijs

30 Het moeizame rechtsherstel inzake 'Joods'onroerend goed

35 Varen op eigen morele kompas

36 Zou jij vergeven?

De Indonesische dekolonisatie in het onderwijs

De Indonesische dekolonisatie is in Nederland een allesbehalve afgesloten hoofdstuk. Het beste bewijs daarvoor is het overheidsonderzoek waartoe de Tweede Kaer onlangs besloot. Dit onderzoek naa het gebruik van geweld in het toenmalige Nederlands-Indië in de periode 1945-1949 moet de komende jaren tot nieuwe inzichten leiden.

Empowerment module 7 ROSES : Informatie voor patiënten

7ROSES is een groepsprogramma om met elkaar te werken aan het versterken van vertrouwen in uzelf en in uw eigen mogelijkheden. We praten daarbij over belangrijke thema's zoals:

- Contact met andere mensen

- Hoop vinden en houden

- Identiteit: wie ben ik? Toen, nu en straks.

- Betekenis geven: wat is belangrijk voor mij?

- Empowerment: eigen kracht en zelf beslissen

- Erkenning vragen en erkenning krijgen

- Veiligheid: voor mijzelf zorgen

U kunt deelnemen aan deze groep als u behandeling bent bij Equator of Centrum 45.

MH17 Magazine

Ruim twee jaar na de start van het onderzoek konden wij de vraag wát er is gebeurd op 17 juli 2014 beantwoorden. Tijdens de nabestaandenbijeenkomst op 28 september 2016 hebben wij u inzage gegeven in het brede scala aan bewijsmiddelen dat in de loop van het onderzoek is verzameld.

Pagina's