De helse vlucht uit Eritrea

Wie Eritrea uit vlucht, is in de verste verte nog niet veilig. De reis naar Europa is meedogenloos. Ontvoering, verkrachting, marteling en slavernij zijn aan de orde van de dag.

 

Fitwi (32) vertelt over het eerste stuk van zijn vlucht uit Eritrea, nu vier jaar geleden.

Ik ben een meedwanger!

Als je een ouder, partner of kind hebt met een angst- of dwangstoornis zit je vast in het patroon van de ander. Je moet dingen wel of niet doen. Vanuit haar eigen ervaring heeft Thea van Bodegraven ontdekt dat er wel een keuze is. Een keuze die begonnen is bij haar en die een positief effect heeft op haar gezin.

Wat te doen als een collega overlijdt

Rouw houdt zich niet aan regels. Als een collega overlijdt, gaat iedereen daar anders mee om. Is het daarom goed om een rouwprotocol op te stellen, of red je het wel met gezond verstand?

Belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog : wie en waarom?

Welke rol speelt de Tweede Wereldoorlog in de huidige Nederlandse samenleving? Het is deze vraag die centraal staat in het recent gepubliceerde Doelgroepenonderzoek waar ik als onderzoeker aan meewerkte. Geen nieuwe vraag natuurlijk, en dus hebben we bestaand onderzoek goed bestudeerd voordat we overgingen tot het verzamelen van nieuwe gegevens. Al snel werd duidelijk dat op dit gebied weliswaar al behoorlijk veel onderzoek is gedaan, maar toch ook enkele duidelijke hiaten bestaan. Zo kon het nieuwe Doelgroepenonderzoek verder graven waar eerdere studies ophielden.

Nadenken over de ‘houdbaarheidsdatum van de Tweede Wereldoorlog’

Hoogleraar Kees Ribbens over de uitkomsten van het Doelgroepenonderzoek

‘Interessant’ of ‘zeer interessant’, zo bestempelt meer dan de helft van de respondenten in het onlangs uitgevoerde Doelgroepenonderzoek de Tweede Wereldoorlog. Slechts 10 procent is het daarmee niet eens: die vindt het meest recente Nederlandse oorlogsverleden juist (zeer) oninteressant. Wat zijn volgens NIOD-onderzoeker Kees Ribbens verder opvallende conclusies uit het Doelgroepenonderzoek en met welke uitkomsten moet de sector zeker aan de slag?

Doelgroepenonderzoek 2018 : de mensen achter de cijfers

“Er is geen land waar zo veel onderzoek wordt gedaan naar de omgang met de Tweede Wereldoorlog als in Nederland het geval is.” Dit stelt Kees Ribbens, onderzoeker bij het NIOD en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En hij heeft gelijk. Tussen 2007 en 2017 alleen al zijn meer dan 60 onderzoeken uitgevoerd naar de interesse in, omgang met en/of betekenisgeving aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voegt het nieuwste Doelgroepenonderzoek daar dan nog iets aan toe? Absoluut.

10 jaar onderzoek naar betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog in Nederland : Wat weten we?

Het Doelgroepenonderzoek heeft de volgende doelstellingen:

• Input leveren voor beleidsvorming van de organisaties binnen het Platform en daardoor dus dienstbaar zijn aan de doelstellingen van organisaties in het Platform;

• Voortbouwen op en verbanden leggen tussen eerdere onderzoeken;

• Inzicht bieden in de positie die het onderwerp Tweede Wereldoorlog inneemt ten opzichte van andere thema’s en mogelijke tijdsbestedingen; kortom de mentaliteitsprofielen van ‘consumenten’;

• Een gedeelde en gedragen kennisbasis bieden voor alle leden van het Platform.

Doelgroepenonderzoek WOII : in opdracht van: platform WO2

Op 5 april 2016 werd op het jaarcongres van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de netwerkorganisatie Platform WOII formeel opgericht. Doel van Platform WO2 is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. Belangrijke redenen om de samenwerking juist nu te intensiveren en te concretiseren zijn erin gelegen dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog groot is en groeiende.

Professor: psychiaters schrijven in toekomst partydrugs voor

Ketamine tegen je depressie of MDMA zodat je ineens wel over je gevoelens kunt praten bij de psycholoog? Klinkt niet als een recept wat je bij de apotheek om de hoek haalt, toch? Als het aan Prof. Dr. Jan Ramaekers en collega’s ligt, is dit in de nabije toekomst wel het geval. 

Mali, het Franse Afghanistan? : Een analyse van de Franse militaire operaties Serval en Barkhane

Na de opstand van de Toeareg in 2012, volgde begin 2013 in Mali een tweede aanvalsgolf. Het zuiden van het land dreigde te vallen en de Fransen werden te hulp geroepen. Operatie Serval verdreef de rebellen en jihadisten en de rust keerde terug. 'Een van de succesvolste operaties in jaren', aldus de Fransen. Vijf jaar later verkeert Mali in chaos. Het noorden en het centrum van het land zijn in handen van rebellen, jihadisten en drugssmokkelaars. De rapporten van de Verenigde Naties worden wanhopiger.

Pagina's