Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne : Wat kunnen we leren van nabestaanden en betrokkenen?

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen honderden mensen om het leven. De nationale overheid besloot in de uren na de ramp een website te lanceren: het informatie- en verwijscentrum (IVC).1 Een IVC stelt in staat om online een ‘éénloketfunctie’ neer te zetten waar informatie kan worden samengebracht en gedeeld met betrokkenen. Hans te Brake beschrijft hoe het IVC Vliegramp Oekraïne is opgezet, biedt een inkijk achter de schermen en gaat in op de voornaamste bevindingen van een recente evaluatie.

Het Dialoogmodel : Het cocreëren van een gedeeld verhaal

In dit artikel bespreken de auteurs de fase in het therapeutisch proces die de overgang vormt tussen de inventariserende (of diagnostische) fase en de behandelingsfase. Goede hulpverlening behoeft zowel een voldoende overlappende definitie over wat er allemaal speelt (diagnostiek) en nodig is (indicatie), als overeenstemming over wat er waar en door wie gedaan kan en moet worden. Belicht wordt hoe op een gerichte en hoopvolle manier tot afstemming te komen tussen hulpvrager en hulpverlener. In een korte historische schets krijgt het begrip gedeelde besluitvorming nadere betekenis.

Motiverende gespreksvoering in psychotherapie

De afstemmingsfase in psychotherapie is bedoeld om een vertrouwensrelatie op te bouwen, overeenstemming te krijgen over de doelen en de cliënt te stimuleren tot verandering. Weerstand speelt in deze fase bij uitstek een rol, en de therapeut moet daar adequaat mee omgaan. Motiverende gespreksvoering is een methodiek die daartoe systematisch cliëntgerichte en gedragsgerichte elementen combineert, door het ontlokken en verkennen van iemands redenen om te veranderen, in een sfeer van acceptatie en compassie.

toolkit herdenking

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn er bij nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? De online Toolkit herdenking biedt zelforganisaties van getroffenen en overheden een plan, tips en concrete instrumenten om de organisatie van een herdenking gestructureerd aan te pakken. Ook de Rijksoverheid maakt gebruik van deze toolkit, aangevuld met een document waarin nog een aantal specifieke overwegingen en aandachtspunten zijn opgenomen.

We zijn net op tijd ontsnapt aan de Japanse doodstraf!

In Nederlands-Indië, in oorlogstijd, bood Herma Bentinck van Schoonheten-Snouck Hurgonje twee weken onderdak aan twee verzetsmannen. Bij het weggaan gaf ze hen een briefje met het adres van een familielid die ambassadeur was in Australië. Daar zouden ze misschien terecht kunnen. Eén van hen werd gesnapt met Japanse militaire gegevens en haar briefje. Zij kreeg een Indisch proces en
drie jaar gevangenisstraf tijdens de Japanse bezetting. Haar man, haar tweejarige zoon en haar pasgeboren dochter heeft zij al die tijd moeten missen.

Themanummer Checkpoint : Strijd en geweld in Indië

De nieuwe Checkpoint staat in het thema van de strijd en het geweld in Nederlands-Indië.
Onlangs verscheen de studie De brandende kampongs van Generaal Spoor. In de Checkpoint van november staat een bespreking van het boek, maar ook reacties van Indiëveteranen op de steeds weer oplaaiende discussie over de strijd en het geweld in Indië en een interview met Indiëveteraan Joop Hueting, die op tv voor het eerst sprak over het geweld: ‘De zaak ontplofte’.

Militaire autobiografieën uit Afghanistan : Een zevenlandenstudie

Elke zesduizend uitzendingen levert één boek op. Militaire memoires zijn daarmee een onvermijdelijk gevolg van uitzendingen. Deze boekschrijvers zijn grotendeels representatief voor de algehele militaire populatie. Een krappe meerderheid schrijft positieve verhalen. De negatieve verhalen betreffen vooral desillusies over de zorgzaamheid van de defensieorganisatie, die van de samenleving en ervaringen met posttraumatische stress (PTSS).

Pagina's