Nieuwkomers op school

De centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.

In gesprek met docent Julia Bala : De kracht van vluchtelingen weer naar boven halen: RINO Report INTERVIEW

 De hoogspecialistische expertise die Centrum '45 sinds de jaren zeventig heeft opgebouwd met de behandeling van mensen met trauma's als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is vandaag heel relevant voor vluchtelingen. Klinisch psycholoog en psychotherapeutJulia Bala werkt met vluchtelingenkinderen en -gezinnen en ontwikkelt daarover samen met Gz-psvcholoog Marloes de Kok een lesmodule voor de GZ-opleiding van de RINO Groep en een cursus in het open aanbod.

 

Introductiefilm virtual reality Sobibor

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Virtual Reality (VR) van vernietigingskamp Sobibor in Polen laten maken. Sobibor is door de nazi's vernietigd waardoor er weinig van over is. De VR laat de situatie zien in 1943 en in 2015. De herinnering aan Sobibor wordt mede hierdoor levend gehouden en overgedragen.

Psychiater Aram Hasan: dromen van hulp verlenen in Syrië

Als student geneeskunde belandde hij in Syrië in de gevangenis. Nadat hij het land ontvluchtte, vroeg Aram Hasan in 1999 in Nederland asiel aan, waarna hij de opleiding psychiatrie volgde. Recent trainde hij medewerkers in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. „Zeker nu het oorlog is in Syrië, ben ik in gedachten veel daar.”

Veteranenloket MIRROR Zelftest

Deze zelfhulptest kan helpen bij het aanduiden van een mogelijk trauma na een uitzending Ook kan via deze website contact worden opgenomen met het Veteranenloket, en kunnen ervaringen worden gedeeld.

In gesprek met kind en ouders

Een 'lastig' gesprek?
De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals die met kinderen en ouders werken aandacht te besteden aan (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. In de Wet Meldcode worden vijf stappen genoemd die professionals kunnen zetten. Een van de stappen is het in gesprek gaan met de kinderen en ouders waarover zorgen bestaan.

Opwindingsdelier: Informatie voor politie, beveiliging en hulpverlening: Factsheet

Het opwindingdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd aan drugs. Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk voor die praktijk is het onderscheid te kunnen maken tussen moedwillig agressief gedrag en agressief gedrag ten gevolge van een zogenaamd opwindingsdelier. Opwindingsdelier vraagt een medische specifieke aanpak, mede vanwege de kans op overlijden. Samenwerking tussen de verschillende diensten als politie, veiligheidspersoneel en

Voorlichting aan migranten: over seksueel misbruik binnen de familie: Handreiking voor hulpverleners: Toolkit

De toolkit ‘Voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie’ biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen migrantenfamilies. De toolkit is bedoeld voor o.a. Centra voor Jeugd en Gezin, zorg- en welzijnsorganisaties, Veilig Thuis en andere instellingen die als taak hebben seksueel misbruik bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling: Handreiking

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden 1) voor het vragen van toestemming en 2) voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt verkregen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving.

‘Verwarde personen’ of ‘mensen met een acute zorgnood’?

In de afgelopen twee jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel?

Pagina's