“Ik besef nu pas hoe hevig die oorlog nog doorwerkt voor Nederlanders met Indische wortels”

"Ik voel me nu meer verbonden met hun verhaal dan vroeger, en heb meer gevoel gekregen voor wat onvrijheid echt betekent." Djuna Kramer spreekt met Jolanda Beyer, bestuurslid van Bevrijdingspop Haarlem, over de doorwerking van familieverhalen in haar werk en activiteiten voor jongeren op Bevrijdingsfestivals. 

Bevrijdingsvuur : vrijheidsritueel van het eerste uur

Voor deze uitgave van WO2 Onderzoek uitgelicht door Matthias Lukkers in de ontstaansgeschiedenis van het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Wageningen. Hij beschrijft de provisorische eerste reis van het vuur, dat opgehaald werd  in het Noord Franse Bayeux en constateer bovendien dat Wageningen zich het ritueel... 

Samen aan tafel : herdenkingsmaaltijden als ritueel

Hoe relateren de Keti Koti Dialoog Tafels, de joodse sedermaaltijd en de Vrijheidsmaaltijden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan elkaar? In deze bijlage laat Alies Pegtel zien dat ondanks de verschillen, de drie bijeenkomsten het doorvertellen van verhalen centraal stellen en dat... 

De rol van fysieke plaatsen in het vieren van vrijheid, democratie en burgerschap

Historische plaatsen en monumenten spelen vaak een grote rol in herdenkingsrituelen. Maar hoe spelen fysieke plaatsen een rol in vrijheidsvieringen en bijbehorende rituelen? Aan de hand van een tweetal voorbeelden uit het buitenland, illustreert Sander Mensink hoe fysieke plaatsen op verschillende manieren kunnen bijdragen aan... 

Bij het thema : Pluriformiteit in vrijheid

Rituelen worden vaak geassocieerd met herkenbaarheid en consistentie. Toch bewegen veel rituelen ook langzaam met hun tijd mee. Kees Ribens betoogt dat ook rituelen rond het vieren van vrijheid veranderlijk zijn en daarmee gerelateerd aan de pluriformiteit van de democratische samenleving, waarin discussie plaatsvindt over ... 

Traumadenken verschilt per tijd en plaats

Steeds meer ervaringen gelden als ‘traumatisch’. Ook historici hebben de neiging te psychologiseren en het verleden vanuit kwetsuren te verklaren. In werkelijkheid is dit ‘traumadenken’ helemaal niet universeel, maar tijd- en plaatsgebonden, zo betogen Bart Nauta en Arjen van Lil.

Verder na een ramp : 'Er speelt meer dan enkel het opgelopen trauma'

Wereldwijd leven miljoenen mensen met de psychische gevolgen van rampen en conflicten. Wat is de impact op je als mens als je een ramp overleeft, zoals een verwoestende aardbeving, of moet vluchten voor een oorlog?  ZOA vroeg het psychiater Pim Scholte.

 

 

De vele gezichten van Leven met oorlog

Gedurende heel 2023 besteden organisaties zoals musea, herinneringscentra en archieven aandacht aan de psychosociale doorwerking van oorlog. Deze doorwerking kan vele vormen aannemen en heeft voor ieder individu een eigen betekenis. In Nederland leven tal van families met herinneringen aan en verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Maar er leven hier ook mensen die meer recentelijk hebben moeten vluchten voor oorlog en geweld. ARQ ontwikkelde samen met de WO2 Herinneringscentra in Nederland de vijfdelige documentaireserie ‘Leven met oorlog’.

Een pleidooi voor een open kijk op het Nederlandse wereldwijde slavernijverleden

In een reactie op Alex van Stipriaan’s artikel ‘Doorwerkingen van het Slavernijverleden’ in de tweede Impact Magazine van 2023, willen academici Esther Captain, Guno Jones, Nancy Jouwe en Matthias van Rossum de gevolgen van het slavernijverleden in Zuidoost-Azië voor talloze Nederlanders en mensen wereldwijd vandaag de dag benadrukken. De auteurs willen hiermee afstand nemen van de koloniale verdeel-en-heers politiek. Het slavernijverleden is een mondiale geschiedenis en doorwerking daarvan beperkt zich niet alleen tot de Cariben.

Column : Zorgvuldig wikken en wegen

Toen ik als jonge historica in het Verzetsmuseum kwam werken, kreeg ik van de mensen uit het verzet instructies: ‘Nee, je zegt niet dat een Engelandvaarder vlucht – vluchten doe je om je hachje te redden – hij wijkt uit’. Het woord ‘slachtoffer’ lag gevoelig; het ministerie van VWS gebruikt niet voor niets de term ‘oorlogsgetroffenen’. En Joden waren niet ‘omgekomen’ in de concentratiekampen, ze waren er ‘vermoord’.

Pagina's