Schokverwerkingslijst voor kinderen: herziene handleiding

Elk kind reageert anders op een schokkende gebeurtenis zoals een ramp, ongeval of verlies van een dierbare. De Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK) meet posttraumatische stressreacties in brede zin, waarbij zowel de symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) als prevalente andere reacties aan de orde komen. De SVLK bestaat uit 34 items verdeeld over vier subschalen: Herbeleving, Vermijding, Verhoogde Prikkelbaarheid en Overige Kindspecifieke Reacties. Daarnaast is er een SVLK-totaalscore samengesteld uit alle items en een PTSS-totaalscore, die alleen uitgaat van de 17 PTSS symptomen volgens de DSM-IV-TR.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Eland E,Huijbrechts RAD,Kleber RJ, | 2012
56 p. | Den Haag: Boom Tests uitgevers
https://www.boomtestuitgevers.nl/methode/28/Schokverwerkingslijst-voor-Kinderen

Bestaat uit drie delen: Handleiding, vragenformulier Kind, vragenformulier ouder
Trefwoorden: 
kinderen, PTSD (nl), PTSD (nl), meetinstrumenten, diagnostiek
Affiliatie auteur(s):