1945 : 5 mei en 15 augustus : Het verschil – De overeenkomst – Hoe verder?

Verslag COVVS thema- en discussiebijeenkomst van 14 januari 2012
Gerrit Kouwenaar zei onlangs in een interview in het NRC over de rol van de vijftigers het volgende: “Geen gerijmel. Geen voorgeschreven dreun. De oorlog was voor ons allemaal cruciaal geweest. De wereld was voorgoed veranderd. We moesten niet voortzetten wat al was”. Iets hiervan geldt ook voor ons. De oorlog en de naoorlogse ervaringen hebben ons getekend. En nu velen die de oorlog bewust en aan den lijve hebben ondervonden er niet of binnenkort niet meer zijn, moeten wij wegen vinden om gezamenlijk zorg te dragen voor het behoud van een kostbaar erfgoed zoals verwoord  in: ‘Dat nooit weer’.

Referentie: 
Wim D. Visser | 2012
36 pagina's | [ Utrecht : Cogis ]
http://www.1wo2.nl/sites/default/files/domain-34/documents/congresverslag_2012-34-1473927327488487169.pdf
Omslagtitel: COVVS : 1945: 5 mei en 15 augustus. Het verschil - De overeenkomst - Hoe verder?
Plaatsingscode: 
s0.5 194