Rapport inzake medische verzorging en werkomstandigheden in het Fukuoka Allied P.W. Camp nr. 7

Dit rapport bedoelt een chronologisch overzicht te geven van de omstandigheden t.a.v. werk en medische behandeling in ons kamp en van de maatregelen, genomen om in de bestaande toestanden verbetering te brengen.

Als tolk van genoemd kamp, ben ik van het begin tot het einde - 20 Mei 1943 tot 15 Augustus 1945 - bij elk ziekenrapport en elk uitgaan van een werkgroep aanwezig geweest. Dit rapport steunt dan ook op de ervaringen, door mij bij die gelegenheden opgedaan.

I. De periode van het beheer door het leger. 20 Mei 1943 tot 1 December 1943.

Ja-pan of Nee-pan: Spoorzoeken naar mijn vader

Na een vlucht van meer dan 20 uren landden we op Japanse bodem. Het was november 1990, zevenenveertig jaar nadat mijn vader hier voet aan wal zette. Ik ging zoeken om de dood van mijn vader te vinden.

Er was grote twijfel in mij toen het toeval wilde dat ik meekon naar Japan met een groepje ex-krijgsgevangenen en nabestaanden. Het was een kans uit duizenden, dat wel. Ik was bezig de chaos van mijn oorlog te ordenen; mijn vader speelde daarin een sleutelrol, dat wist ik al. Maar toegang gevend tot wat?

Hoe ver is Japan?

Inleiding

 

In de zomer en het najaar van 1991 is er veel te doen geweest over de verhouding Nederland-Japan vanwege de bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor vele Nederlanders. In datzelfde najaar reisde ik met een groep ex-krijgsgevangenen naar Japan, in de periode dat de koningin er een staatsbezoek aflegde en de Stichting Japanse Ereschulden in Japan publiciteit zocht en kreeg voor haar claims op de Japanse overheid.

Verwerkingsreis EKNJ Japan/Thailand october 1991

Reportage van een reis van de EKNJ. Men bezocht de erebegraafplaats in Kanchanaburi in Thailand en plaatsen waar de krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog in Japan zijn aangekomen en hebben gewerkt. Op de erebegraafplaats was een ontmoeting met koningin Beatrix en prins Willem-Alexander.

DVD 92

Kenmerk

Verslag van een bezoek van 12 krijgsgevangen aan Japan, waar ze dwangarbeid hebben verricht. Ze bezoeken o.a. Nagasaki, waar ze worden ontvangen door de burgemeester H. Motoshima, en het oorlogsmonument in Mizumaki.
Samenvatting van Ja-pan Nee-pan.

DVD 87

Verwerkingsreis EKNJ Japan/Thailand october 1991

Reportage van een reis van de EKNJ. Men bezocht het oorlogsmonument in Mizumaki in Japan en plaatsen waar de krijgsgevangenen uit de Tweede Wereldoorlog in Japan zijn aangekomen en hebben gewerkt.

DVD 61

Kenmerk

Verslag van een bezoek van 12 krijgsgevangen aan Japan, waar ze dwangarbeid hebben verricht. Ze bezoeken o.a. Nagasaki, waar ze worden ontvangen door de burgemeester H. Motoshima, en het oorlogsmonument in Mizumaki.
Samenvatting van Ja-pan Nee-pan.

DVD 6

Pagina's