Psychotherapie aan oorlogsgetroffenen : psychoanalyse en psychotherapie op psychoanalytische basis aan oorlogsslachtoffers, verzetsdeelnemers en hun kinderen

1 Inleiding

In de zeventiger jaren werd steeds duidelijker dat er een grote en in vele opzichten zelfs toenemende behoefte bestaat aan immateriële hulpverlening voor mensen, van wie het psychische en psychosociale funktioneren in belangrijke mate bepaald wordt door ervaringen die rechtstreeks samenhangen met — of het gevolg zi|n van — gebeurtenissen tijdens de oorlog.

De April-mei-stakingen van 1943

In de geschiedenis van de bezettingsjaren vormen de gebeurtenissen van eind April—begin Mei 1943 een merkwaardige episode: het eerste massale verzet van het Nederlandse volk. Er werd in grote delen van het land spontaan gestaakt, soms heftig en verbitterd, dikwijls ook enigszins aarzelend en weinig demonstratief. Het besluit van Generaal Christiansen van 29 April 1943, dat terugvoering in krijgsgevangenschap van het voormalige Nederlandse leger inhield, lokte in ieder geval verschillende reacties uit.

Westerbork in Beeld en Geluid

In het voorjaar van 1944 legde de Joodse gevangene Rudolf Breslauer het dagelijks leven in het kamp Westerbork vast op film, in opdracht van de Duitse kampcommandant Albert Gemmeker. Gemmeker wilde een ​​professionele Public Relations film produceren, mogelijk om de economische waarde van het kamp te laten zien aan zijn bevelhebbers.

Humanitarian emergencies

Beste bezoeker,

 

alle bijdragen op het vlak van "humanitarian emergencies" binnen psychotraumanet zijn Engelstalig.  Klik hier om deze te raadplegen. 

Pagina's