‘De samenleving kan niet zonder een verbindend verhaal’

Wat kunnen we verwachten na de excuses over het slavernijverleden aan alle betrokkenen en hun nazaten? Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie vertelt over hoe we dit verleden een nieuwe plaats kunnen geven, door rekenschap af te leggen en begrip te hebben voor een ander.

'Wat ga jij doen? Hoe zet jij je in?'

In de tentoonstelling Onze koloniale erfenis toont het Tropenmuseum krachtig dat het koloniale hoofdstuk niet afgesloten is. Floor Schuurmans en Fabienne van Wijngaarden, studenten geschiedenis en redacteuren van Historisch Tijdschrift Aanzet, bezochten de tentoonstelling.

‘Het CABR is een archief voor alle Nederlanders, niet alleen “foute” Nederlanders'

De openbaarmaking en digitalisering van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) brengt uitdagingen met zich mee, die de grenzen tussen het maatschappelijk- en het persoonlijk belang op scherp zetten. Het CABR bevat niet alleen informatie over verdachten van
collaboratie, maar ook over slachtoffers en gebeurtenissen. Inhoudelijk raakt het aan alle facetten van WO2.

 

In Impact Magazine vertelt projectdirecteur Puck Huitsing over het uitdagende project Oorlog voor de Rechter.

Hollands herdenken in Israël

Lang mochten de ervaringen van Nederlandse Joden in Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog er niet zijn. De herdenking die het Elah Centrum sinds 2001 organiseert, biedt erkenning, identificatie en legitimatie aan die ervaringen.

Column : Wie zijn zij?

Als ik met haar praat vraag ik me af: wie is de vrouw die haar hierheen gehaald heeft?
Wie is de vrouw die haar, toen ze kwetsbaar en angstig om hulp vroeg, bedacht om haar naar Nederland te brengen?
Die haar voorhield dat ze hier scholing kon volgen om eindelijk gelukkig te gaan worden?
Wie is de vrouw die een andere vrouw kon verkopen enkel voor haar eigen gewin?

Slavernij : effecten van het verleden

Slavernij en uitbuiting hebben hun doorwerking tot op de dag van vandaag: sociaaleconomisch, psychologisch en in de vorm van intergenerationeel trauma. Nazaten geven soms persoonlijk betekenis aan hun geschiedenis met politiek engagement, kunst of historisch onderzoek. Drie vrouwen uit de zwarte gemeenschap vertellen hoe zij zich verhouden tot het slavernijverleden van hun voorouders.

 

De verschillende achtergronden van slachtoffers : Seksueel geweld en uitbuiting

Binnen het behandelteam van ARQ Centrum’45 dat zich richt op seksueel gerelateerd geweld en uitbuiting, spreken we dagelijks mensen die slachtoffer zijn geworden van moderne slavernij. Zij lijden aan de gevolgen van psychotrauma, mede opgedaan tijdens de periode
van seksuele uitbuiting. We werken in een multidisciplinair team, waarbij aandacht is voor preventie, behandeling en toekomstoriëntatie. 

 

Column : Wiens leed telt?

Niemand kan dit jaar ontkomen aan het Nederlandse slavernijverleden. En terecht. Het is alleen jammer dat de aandacht voor dit onderwerp is ontaard in een wedstrijd wiens leed het ergste was. In Den Haag wilde de gemeenteraad aanvankelijk twee monumenten: een
voor de Trans-Atlantische slavernij en een voor de koloniale periode in het voormalige Nederlands-Indië. De ingestelde adviescommissie was voorstander van één monument. Juist om de koloniale patronen en denkkaders niet voort te zetten waarin bevolkingsgroepen

Drie generaties herinneringen aan dwangarbeid tijdens de Tweede Wereldoorlog

Hoe werken oorlogsherinneringen door in verschillende generaties? Dat is de centrale vraag binnen het meerjarig onderzoek ‘Oorlog en Vrijheid in drie generaties’, van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In een eerste deelstudie staan herinneringen aan de ‘Arbeitseinsatz’ centraal, een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog dat onderbelicht lijkt en een term die minder vanzelfsprekend is dan gedacht.

 

Pagina's