Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen en slaapstoornissen

Psychische stoornissen en slaapstoornissen komen heel vaak samen voor. Die frequente comorbiditeit kan onder meer worden toegeschreven aan toeval, overeenkomstige risicofactoren en de effecten van psychofarmaca. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gestoorde slaap de psychopathologie kan versterken en in stand houden.

Nachtmerries komen veel voor en verdienen aparte aandacht : Een handreiking voor betere diagnostiek en behandeling

Nachtmerries zijn een veelvoorkomend probleem, en andere psychische klachten zijn vaak erger als men ook nachtmerries heeft. Toch is er in de ggz nog weinig aandacht voor nachtmerries: ze worden vaak niet uitgevraagd, herkend of behandeld. In dit artikel beschrijven wij hoe nachtmerries relatief eenvoudig te herkennen zijn, zeker met enige kennis van andere klachten die geregeld verward worden met nachtmerries. Verder gaan wij in op de behandelopties voor nachtmerries.

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, en lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contractblad schreef ze onderstaande impressie. 

‘De samenleving kan niet zonder een verbindend verhaal’

Wat kunnen we verwachten na de excuses over het slavernijverleden aan alle betrokkenen en hun nazaten? Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis Gert Oostindie vertelt over hoe we dit verleden een nieuwe plaats kunnen geven, door rekenschap af te leggen en begrip te hebben voor een ander.

'Wat ga jij doen? Hoe zet jij je in?'

In de tentoonstelling Onze koloniale erfenis toont het Tropenmuseum krachtig dat het koloniale hoofdstuk niet afgesloten is. Floor Schuurmans en Fabienne van Wijngaarden, studenten geschiedenis en redacteuren van Historisch Tijdschrift Aanzet, bezochten de tentoonstelling.

‘Het CABR is een archief voor alle Nederlanders, niet alleen “foute” Nederlanders'

De openbaarmaking en digitalisering van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) brengt uitdagingen met zich mee, die de grenzen tussen het maatschappelijk- en het persoonlijk belang op scherp zetten. Het CABR bevat niet alleen informatie over verdachten van
collaboratie, maar ook over slachtoffers en gebeurtenissen. Inhoudelijk raakt het aan alle facetten van WO2.

 

In Impact Magazine vertelt projectdirecteur Puck Huitsing over het uitdagende project Oorlog voor de Rechter.

Hollands herdenken in Israël

Lang mochten de ervaringen van Nederlandse Joden in Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog er niet zijn. De herdenking die het Elah Centrum sinds 2001 organiseert, biedt erkenning, identificatie en legitimatie aan die ervaringen.

Column : Wie zijn zij?

Als ik met haar praat vraag ik me af: wie is de vrouw die haar hierheen gehaald heeft?
Wie is de vrouw die haar, toen ze kwetsbaar en angstig om hulp vroeg, bedacht om haar naar Nederland te brengen?
Die haar voorhield dat ze hier scholing kon volgen om eindelijk gelukkig te gaan worden?
Wie is de vrouw die een andere vrouw kon verkopen enkel voor haar eigen gewin?

Slavernij : effecten van het verleden

Slavernij en uitbuiting hebben hun doorwerking tot op de dag van vandaag: sociaaleconomisch, psychologisch en in de vorm van intergenerationeel trauma. Nazaten geven soms persoonlijk betekenis aan hun geschiedenis met politiek engagement, kunst of historisch onderzoek. Drie vrouwen uit de zwarte gemeenschap vertellen hoe zij zich verhouden tot het slavernijverleden van hun voorouders.

 

Pagina's