Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip (SZW) bieden de Tweede Kamer het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie aan, met als doel de kennis van de Holocaust in Nederland te versterken, inclusief de impact van de Holocaust op Joods leven in Nederland en de internationale context van de Holocaust. 

Referentie: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding | 2024
28 pagina's | Den Haag : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nationaal Coördinator Antisemitismebestri
https://open.overheid.nl/documenten/8c280316-349f-4f67-85db-e8f1e9333d70/file
Trefwoorden: 
antisemitisme, Educatie, herinneringen, Holocaust, joden, jodendom, onderwijs, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)