EMDR bij een waanstoornis en stoornis in het gebruik van een middel : geïntegreerd behandelen

Onlangs werd een patiënt aangemeld met vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek en een stoornis in het gebruik van cannabis. Na onderzoek bleek er ook sprake van een waanstoornis, agressieregulatieproblematiek en een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Na het inzetten van cognitieve gedragstherapie (CGT) bij middelengebruik, de module Held Zonder Geweld en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) werd de behandeling afgerond. Geïntegreerd behandelen bij deze patiënt bleek voor de PTSS-klachten, de agressieregulatieproblematiek en het middelengebruik succesvol te zijn. Met de beschreven casus hopen we een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheid van geïntegreerd behandelen bij een patiënt met dergelijke complexe problematiek.

Referentie: 
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, diagnostiek, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), literatuuronderzoek, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychosen, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, schizofrenie, verslaving