Kransen op de Dam

In dit boek worden veel verschillende groepen oorlogsslachtoffers beschreven.Van sommige groepen weten we vrij goed hoe groot hun omvang was, van andere groepen zijn de aantallen omgeven met veel vraagtekens. Annoniem of bekend, alle groepen worden samen herdacht op 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking. Daarbij worden ook kransen gelegd voor alle slachtoffers. Dit is een traditie met een rijke geschiedenis.

PTSS Challenge

Uitgedaagd voor de PTSS push-up challenge!
Elke dag beroven 22 veteranen met PTSS in Amerika zichzelf van het leven. Om hier aandacht aan te besteden is er een PTSS Challenge gestart. Genomineerden worden geacht om 22 push-ups te doen en dat 22 dagen lang.

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling : Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit basismodel is geschreven voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode opstellen. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zien hoe een meldcode er zou kunnen uitzien.
Het basismodel bestaat uit vier delen.

Rapport evaluatie veteranenbeleid 2011 - 2016

De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. De evaluatie is uitgevoerd als een ex-post onderzoek, waarbij het beleid op het niveau van de algemene en wettelijke doelstellingen wordt geëvalueerd. De hoofdvraag van de evaluatie luidt: “Hoe heeft het Veteranenbeleid zich in de periode 2011-2016 ontwikkeld en in hoeverre is dat beleid doeltreffend en doelmatig geweest?”

Visies op herinneringscultuur.

Bespreking van: Anna Wolf-Powęska, Memory as burden and liberation. Germans and their Nazi past (1945-2010) en Liesbeth Hoeven, Een boek om in te wonen. De verhaalcultuur na Auschwitz.

Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen

Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen 359
M. Dückers, H. te Brake en B. Gersons
11.1 Inleiding 359
11.2 Over welke gebeurtenissen hebben we het? 359
11.3 Wat zijn de psychosociale gevolgen voor mens en
samenleving? 362
11.4 Wat zijn risicofactoren? 367
11.5 Welke getroffenen zijn te onderscheiden? 368
11.6 Wat is de essentie van psychosociale hulp? 370
11.7 Betrokken partijen en hun positie: het kringenmodel 371
inhoud
11
11.8 Ondersteuning en zorg: wat te doen en wat te laten? 374

Ziekmakende bodemsanering in Olst : De zaak Olasfa

Op 31 december 2015 werd de gestelde deadline opnieuw niet gehaald en dat verbaasde de inwoners van Olst niet in het minst. Het langverwachte einde van de inmiddels tien jaar durende bodemsanering van het terrein waar voorheen de asfaltfabriek Olasfa had gestaan, werd weer vooruitgeschoven, nu zelfs voor onbepaalde tijd.

Islamitische radicalisering en dreiging van terrorisme : De noodzaak tot verbinding tussen een veiligheids-, zorg- en welzijnsperspectief.

De aanslagen in België, Frankrijk, Australië, Canada, de VS, Denemarken en de dreiging aan de grenzen van fort Europa etsen het gevaar van islamitische radicalisering en terrorisme in Nederland op ieders netvlies. Logisch dat we deze dreiging vooral zien vanuit een veiligheidsperspectief. Tegelijkertijd verliezen we zodoende greep op deze complexe fenomenen. Mensen radicaliseren namelijk in specifieke maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden. Veel beleidsmakers en uitvoerende professionals zien dat scherp.

EMDR bij vluchtelingen : een persoonlijk verhaal

De 35-jarige Ibrahim uit Sierra Leone maakte als kind het begin van de oorlog mee. Vanwege
PTSS-klachten met psychotische kenmerken en een depressieve stoornis kreeg hij
meerdere behandelingen. Als de herinneringen hem overspoelden, zette dit hem aan tot
zelfverwonding door bijvoorbeeld hoofdbonken en zichzelf snijden. Hij heeft afschuwelijke
oorlogsherinneringen die in de therapie zijn aangepakt. Vanuit het Centrum ‘45 in Diemen
vertelt de vriendelijke en enigszins timide man over zijn ervaringen met EMDR en wat de
therapie voor hem heeft betekend.

Pagina's