Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden : Onderzoek naar ervaringen met nazorg en ondersteuning van bedreigde raadsleden

Het is van groot belang dat raadsleden het werk dat zij vaak vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid verrichten, kunnen doen in een zo veilig mogelijke werkomgeving. Het ongestoord functioneren van raadsleden is zowel vanuit moreel als vanuit democratisch perspectief van wezenlijk belang. Onder de noemer van Veilige Publieke Taak (VPT) zijn de afgelopen jaren allerlei activiteiten uitgevoerd om dit te bevorderen. Het huidige onderzoek richt zich op een specifiek deelaspect.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van bedreiging, dan is goede ondersteuning en nazorg noodzakelijk. Door de ervaringen van raadsleden te inventariseren en hun lessen en adviezen in kaart te brengen, wordt in beeld gebracht of de directe zorg en eventuele benodigde nazorg na incidenten, adequaat zijn geweest. Met als doel aanbevelingen te formuleren om de ondersteuning van raadsleden te verbeteren.

 

In dit exploratieve onderzoek zijn vijf semigestructureerde interviews gevoerd met raadsleden van ongeveer anderhalf uur. Daarmee zijn de opgetekende ervaringen indicatief voor de aard van ervaringen van raadslieden. Daarnaast heeft het IVP in de afgelopen twee jaar op meerdere plekken in het land interactieve voordrachten gehouden voor gemeenteraden. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn meegenomen in dit onderzoek.

In deze interviews zijn de ervaringen van raadsleden met de nazorg en ondersteuning die zij hebben ontvangen na een bedreiging, verzameld. Daaruit zijn aanbevelingen voortgekomen om de kwaliteit van nazorg en ondersteuning te verbeteren.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ine Spee, Wera van Hoof | 2018
13 | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nazorg-bedreigde-raadsleden-verdient-extra-aandacht
Dit onderzoek is in opdracht van BZK en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgevoerd.
Trefwoorden: 
agressie, agressief gedrag, nazorg, raadslieden