Door angst gedreven : psychosociale gevolgen van seksuele uitbuiting bij minderjarige slachtoffers en de barrières bij het doen van aangifte

Voor de rechterlijke macht kan meer inzicht in de rol die angst speelt bij slachtoffers helpen om de verklaringen van slachtoffers beter te kunnen waarderen en te plaatsen. De auteurs van dit artikel deden onderzoek naar de schadelijke effecten van seksuele uitbuiting bij minderjarigen. Met deze analyse hopen zij bij te dragen aan de oriëntatiepunten voor straftoemeting in mensenhandelzaken van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marian Tankink (medisch antropoloog en consultant); Linda Verhaak (klinisch psycholoog bij Equator Foundation); Laura Bosch (juridisch adviseur kinderrechten en seksuele uitbuiting bij Defence for Children - ECPAT Nederland) | 2018
In: Trema : tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, ISSN 0167-5478 | 38 | 8 | 12 | Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
https://www.equatorfoundation.nl/nl/kennistaken/publicaties/research-articles
Trefwoorden: 
angst, daders, emoties, families, lange-termijn effecten, mensenhandel, minderjarigen, Onderzoek, overlevingsstrategie, psychosociale gevolgen, recht, relaties, Schuld, seksueel geweld, slachtoffers, sociale steun, traumatische ervaringen, vrouwen, zelfbeeld
Affiliatie auteur(s):