Opvang van vluchtelingen. Alles staat of valt met het gevoel van eigenwaarde

Tot het aanbreken van de Arabische lente was Syrië één
van de meest ontwikkelde landen in de regio, met een
goede infrastructuur, uitstekend onderwijs en prima
gezondheidszorg. Voor de buitenwereld was het een
betrekkelijk gesloten land en het kende een zeer harde en
vaak wrede vervolging van afwijkende meningen. Als
politiek vluchteling ben ik daar zelf hardhandig mee in
aanraking gekomen. Ik denk dan ook dat mijn persoonlijke
geschiedenis in veel gevallen representatief is voor de weg

Handreiking verhoogde asielinstroom

Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van organisaties. Op lokaal niveau worden extra opvanglocaties gerealiseerd.
 

Vluchtelingennieuws

Oorlogen en onrust hebben een enorme stroom vluchtelingen op de been gebracht.
Volg hier al het nieuws over de vluchtelingencrisis in Nederland en Europa op twee overzichtelijke kaarten.

Factsheet 'Openbare orde en veiligheid bij noodopvang vluchtelingen'

Hoe zit het met de openbare orde en met welke veiligheidsaspecten moeten gemeenten rekening houden bij de noodopvang van vluchtelingen?
De VNG en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben de belangrijkste informatie hierover gebundeld in een factsheet: Openbare orde en veiligheid ten aanzien van noodopvang vluchtelingen

Vluchtelingen en asielzoekers: Wat staat de GGZ te wachten?

In de eerste acht maanden van 2015 dienden, volgens het CBS, ongeveer 25 000 vluchtelingen een asielverzoek in.
Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea waren daarbij in de meerderheid, onveilige landen, met een grote oorlogsdreiging en veel geweld.
Behalve de situatie in het eigen land – doorgaans primair de reden om te vluchten – maken deze asielzoekers het nodige mee: de opvangkampen in de regio staan bepaald niet bekend als luxueus, de reis naar Europa is letterlijk levensgevaarlijk, het verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC) is vaak langdurig, uitzichtloos en onzeker.

Vragenlijst helpt bij opsporen angstproblemen

De vragenlijst BIQ-SF is geschikt om allochtone en autochtone jonge kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op angstproblemen. Dat blijkt uit het onderzoek van Leonie Vreeke, die op 11 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreeke onderzocht de Behavioral Inhibition Questionnaire-Short Form (BIQ-SF). Die vragenlijst meet gedragsinhibitie: de mate waarin kinderen in onbekende, uitdagende situaties symptomen van angst en stress vertonen.

Vluchtelingen moeten wegwijs krijgen in zorg

Om de gezondheid van vluchtelingen in azc's te waarborgen, moet er  meer worden gedaan om ze wegwijs te maken in de manier waarop in  Nederland de gezondheidszorg is geregeld.

Dit vindt Simone Goosen, beleidsmedewerker van de GGD, die vorig jaar op dit [...] onderwerp promoveerde en er nu over aan de bel trekt.
In Syrie bestaat het fenomeen huisarts niet eens, waardoor mensen niet weten waar ze heen moeten. Syrische artsen kunnen hier een rol bij spelen.
 

Sobere asielopvang, mag dat wel?

Deskundigen hebben grote twijfels bij het kabinetsplan om mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning anders te behandelen dan vluchtelingen met een permanente status.

Mag dat wel, gezien de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend? Lees verder

Thuisopvang helpt vluchteling vaak niet

Zelf een vluchteling opvangen? Steeds meer Nederlanders zijn ertoe bereid, maar voor de asielzoekers zelf is zo'n huiselijke opvang niet wenselijk, vinden professionele hulpverleners.
In logeerkamers verspreid over het land loopt hun gezondheid grotere risico's, doordat hun ongetrainde weldoeners signalen niet goed herkennen.
[...]

Pagina's