Syrische nieuwkomers in de gemeente : Ervaringen van gezinnen met opvang, zorg en opvoeding

Dit rapport geeft de resultaten weer van een kwalitatieve verkenning naar de ervaringen van Syrische vluchtelingengezinnen die nieuw zijn in de gemeente. In de periode juli-september 2015 zijn twee focusgroepdiscussies met een familie bestaande uit vier gezinnen gevoerd, en diepte-interviews met zeven gezinnen. Hoe kijken zij aan tegen de verhuizing van asielzoekerscentra naar gemeenten? Vinden zij de weg binnen de Nederlandse gezondheidszorg? Hoe omschrijven zij de opvoeding van hun kinderen en welke uitdagingen brengt ouderschap in een nieuwe context met zich mee?

De ervaringen waarop de geïnterviewde gezinnen reflecteerden gaan over de periode vlak na aankomst in Nederland. Deze gezinnen arriveerden in een periode waarin men na ontvangst van de verblijfsvergunning op korte termijn in de gemeente gehuisvest werd. Zij hebben daarom geen tijd doorgebracht in een noodopvang of de 72-uurs crisisopvang. Hoewel de gezinnen over een grote veerkracht lijken te beschikken, gaven zij aan dat deze veerkracht in de eerste periode danig op de proef is gesteld.

Deze verkenning biedt geen representatief beeld van de groep Syrische vluchtelingen of van vluchtelingengezinnen in het algemeen. Wel biedt dit een actuele beschrijving van de context waarin de geïnterviewde gezinnen zich bevinden, de problemen waar zij tegen aanlopen en welke voor de hand liggende aanknopingspunten voor oplossingen wellicht beter benut kunnen worden. De eigen ervaringen van deze gezinnen staan centraal. Wij hebben deze ervaringen aangevuld met literatuuronderzoek, omdat veel van wat wij van deze gezinnen hoorden herkenbaar was uit eerdere studies naar andere groepen vluchtelingen. Daarnaast is informatie verzameld op basis waarvan de organisatie van het onderwijs en de gezondheidszorg in Syrië beschreven zijn.

Wij willen de gezinnen die deelgenomen hebben aan de verkenning bedanken voor de bereidheid en welwillendheid waarmee ze hun waardevolle ervaringen en inzichten aan ons hebben toevertrouwd. Het was uitermate boeiend om deelgenoot te worden van hun proactieve zoektocht naar hun plaats in de nieuwe samenleving. Wij hopen dat met deze publicatie de stem van vluchtelingengezinnen meegenomen wordt in de bredere discussie over opvang en ondersteuning.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jacqueline Mulders, Bram Tuk | 2016
63 pagina's | [Utrecht] : Pharos Expertisecentrum gezondheidsverschillen
http://www.pharos.nl/documents/doc/syrische-nieuwkomers-in-de-gemeente.pdf