Handreiking regie en ketensamenwerking rond de gezondheid van statushouders

Gezondheid en gezondheidsrisico’s
De meeste statushouders die in de gemeente komen wonen beschikken over een grote veerkracht. De groep die nu instroomt is relatief jong, qua gezondheid nog sterk en gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Ook met de meeste vluchtelingenkinderen gaat het relatief goed. Uiteraard heeft een deel van hen, als gevolg van de nare dingen die zij hebben meegemaakt, een hoger risico op psychosociale problematiek. Hoe de gezondheid zich ontwikkelt is afhankelijk van een aantal factoren waaronder preventie in brede zin, sociale steun en de mogelijkheid om te participeren en een actieve bijdrage te leveren.

De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders, vanuit het thema integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins. De handreiking biedt handvatten om de regie te nemen bij het ontwikkelen van een integrale lokale aanpak rondom gezondheid en welzijn van statushouders.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Elize Smal | 2017
Deze handreiking is een uitgave van Pharos en vormt een onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders | 21 pagina's | [Utrecht] : Pharos
http://www.pharos.nl/documents/doc/handreiking_regie_en_ketensamenwerking_rond_de_gezondheid_van_statushouders.pdf