'Wie zijn wij, als zij niet meer zij zijn?' : over splitsen en projecteren, rouwen en integreren

Kan de psychoanalyse een bijdrage leveren bij het verhelderen en eventueel oplossen van maatschappelijke conflicten? Van Waning geeft een beschrijving van het psychoanalytisch instumentarium en laat zien hoe psychoanalytisch begrijpen van conflicten tussen groepen tot actie kan inspireren. Zij geeft een voorbeeld van een project in Estland waarin etnische Russen en Esten elkaar ontmoeten en leren begrijpen.

 

Over splitsen en projecteren, rouwen en integreren

Twistende erfgenamen: politieke gevangenen samen en verdeeld

Prof.drs. A.Th. Schweizer is emeritus hoogleraar kindergeneeskunde. Hij was onder meer lid van de Projectgroep Behandeling Oor-logs- en geweldsgetroffenen (PBOG), vice-voorzitter van het bestuur van Centrum '45 en voorzitter van de Stuurgroep Netwerkontwik- keling voor de hulpverlening aan oorlogs- en geweldsgetroffenen

Het paleis van de dood: mee met de Natzweiler-herdenkingsreis

Dr. J. Withuis, historisch socioloog, is werkzaam als onderzoeker bi] het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Historisch socioloog Jolande Withuis ging in september 2001 mee met een groep Nederlanders naar het voormalig

in Frankrijk. Een van de vragen die zij zichzelf en haar medereizigers steit tijdens deze herden-kingsreis is: Waarom die reizen terug naar de hel? Wat zij te weten komt, beleeft, denkt en onderzoekt in die dagen en daarna heeft ze opgeschreven in dit verslag.

Oud worden met de oorlog : Achtergronden en inzichten voor verpleegkundigen

Op 4 mei herdenkt Nederland de mensen die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Dat brengt veel ouderen terug naar die tijd. Sommigen hielden er klachten aan over. U kunt daar in uw dagelijks werk mee te maken krijgen. Hoe herkent u problemen die te maken hebben met ervaringen uit de oorlog? En hoe kunt u oorlogsgetroffenen helpen?

Bloed II:

Bloed II

Macht in liefde en oorlog

 

Een compositie van Cornelis de Bondt (1953), uitgevoerd door het in moderne muziek gespecialiseerde Nederlands Blazers Ensemble en het in de wereld van de oude muziek vermaarde Hilliard Ensemble.

 

Bloed II is een compositie in zeventien delen, waarin Cornelis de Bondt werk van hemzelf en van andere componisten (onder andere Josquin des Prez en Monteverdi) samenbrengt in één verhaal met als centrale thema macht. Macht in liefde en oorlog, maar ook in de ouder-kind relatie.

Creatieve therapie met oorlogskinderen van toen en nu

ln de laatste lien jaar heb ik creatieve therapie gegeven aan meer dan honderdvijftig oorlogskinderen van toen Zo'n honderdtwintig van hen hadden drie jaren van hun kindertijd gesleten in een Japans interneringskamp, de ovenge dertig waren joodse kamp- en onderduikoverle-venden en kinderen van verzetsstrijders. Velen waren na de oorlog in een veranderde omgeving teruggekomen naar gebroken ouders, in een gebroken gezin, als wees naar een tehuis.

Preventieactiviteiten voor vluchtelingenkinderen: achtergronden en mogelijkheden

Dit artikel gaat over vluchtelingenkinderen in Nederland en de mogelijkheden van preventieactiviteiten. Het eerste gedeelte is een algemene beschrijving over de instroom van vluchtelingen'; aantallen en nationaliteiten worden genoemd. Na een opsomming van stressfactoren worden kort de resultaten weergegeven van enkele studies naar de gezondheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen en ook worden de effecten van deze stressfactoren op langere termijn beschreven.

Pagina's