De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk

Dit boek geeft inzicht in van de huidige theorievorming, methoden van werken en praktijkervaringen in werken met levensverhalen. Ruim dertig auteurs geven een stand van zaken. Hoewel het vertrekpunt het opstellen en het gebruik van levensverhalen van vooral bewoners en patienten van zorginstellingen is, biedt de bundel ook inzicht in levensverhalen in buurtprojecten en in levensloop- of loopbaancoaching.De bundel biedt verhalen en literatuurverwijzingen.

Bakens in niemandsland : opstellen over massaal geweld

Dit boek bevat een aantal opstellen over grootscheeps geweld, groepsvorming en staatsvorming. Swaan bepleitte al in 2002 een weerbare democratie: een democratie die zich verdedigt en tegelijkertijd rechtswaarborgen handhaaft. Met betrekking tot Rwanda spreekt hij over uitdijende kringen van desidentificatie. In de grootschalige geweldspleging zijn patronen zichtbaar, namelijk alle groepsvorming gaat gepaard met gevoelens van identificatie jegens de eigen mensen en van desidentificatie ten opzichte van anderen. In een opstel uit 2005 belicht de Swaan het Palestijns-Israëlisch conflict.

Op zoek naar verbondenheid: de behandeling van vluchtelingen in de kliniek van Centrum ’45

Vluchtelingen die in de kliniek van Centrum ’45 worden behandeld, waarderen vooral het gevoel van verbondenheid met medecliënten. Interculturele dynamiek speelt een belangrijke rol in de behandeling. Zo herwinnen de cliënten het vertrouwen in de medemens.  

Een boeket vol persoonlijkheden : een onderzoek binnen de creatieve therapie naar de relatie tussen de beeldaspecten kleur, vorm en lijn en de 5 persoonlijkheidskenmerken bij cliënten met PTSS

Een onderzoek binnen de creatieve therapie naar de relatie tussen de beeldaspecten kleur, vorm en lijn en de 5 persoonlijkheidskenmerken bij cliënten met PTSS.

 

VOORWOORD

Leven na de vlucht: Systeembehandeling bij getraumatiseerde asielzoekers- en vluchtelingengezinnen

ZRA en GGZ-Nederland1 boden de afgelopen jaren de mogelijkheid innovatieve projecten te ontwikkelen ten behoeve van asielzoekers. Dat gaf ons een goede gelegenheid een project te maken van de behandeling van asielzoekers- en vluchtelingengezinnen . Na jarenlange ervaring in het werken met deze gezinnen was bij ons de wens gegroeid om onze bevindingen te beschrijven, verder te ontwikkelen en overdraagbaar te maken voor de reguliere GGZ instellingen.

Visiedocument: monument voor de brandweer

 

 

MONUMENTEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN. OOK NU SPELEN MONUMENTEN NOG ALTIJD EEN BELANGRIJKE ROL.

Soms lijkt het of dat belang alleen maar groter wordt en dat het aantal monumenten nu groter is dan ooit.

Bij belangrijke en ingrijpende gebeurtenissen wordt al snel gedacht aan een monument.

Hieruit kan in ieder geval afgeleid worden dat er behoefte aan is, dat men er iets aan ontleent en dat men het een zinvol symbool vindt om de slachtoffers te gedenken en de gebeurtenis een plek te geven.

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN: Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen

In Nederland worden na schokkende gebeurtenissen zoals rampen en grootschalige calamiteiten vroegtijdige psychosociale interventies aangeboden. Deze interventies worden ook wel acute psychische traumahulp genoemd. Individuele (BIG-geregistreerde) hulpverleners, non-profit-instellingen en ook particuliere organisaties houden zich bezig met deze vorm van opvang.

Een volk van daders en slachtoffers? Over de recente aandacht voor het Duitse oorlogsleed

Bombardementen, verkrachtingen, vlucht en verdrijving - voor veel Duitsers ging het einde van de oorlog met grote verschrikkingen gepaard. Sinds kort groeit in de Bondsrepubliek de aandacht voor deze kant van de Tweede Wereldoorlog. Dit artikel beschrijft de verschillende categorieën slachtoffers en belicht de ingewikkelde zoektocht naar een balans tussen het erkennen van schuld en het vertellen over eigen leed.

Pagina's