Podcastaflevering : Joost over de belevenissen in Nederlands-Indië

Joost is oud-burgemeester van de gemeente Opsterland. Een plek waar hij nog steeds met veel plezier woont. Hij staat ook wel bekend om zijn levendige verhalen. Joost wordt geboren in Indië. Hier werkt zijn vader als houtverwerker. Net als hij in 1940 met verlof mag, breekt in Nederland de oorlog uit. Daarom keert het gezin terug naar Indie.

 

Podcast : Drs. Martijn Stöfsel over traumabehandeling en persoonlijkheidsproblematiek : EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting

Klinisch psycholoog en psychotherapeut drs. Martijn Stöfsel legt in deze aflevering van de RINO Groep Podcast uit wanneer je de bekende behandelmethoden EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting het beste kunt inzetten. Daarnaast vertelt hij over de koppeling tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma, en komt ook het ‘weke hart’ van de behandelaar voorbij.

 

Proefschrift Theo van den Doel : Overheid meer betrokken bij veteranenzorg

De veteranenzorg is de laatste twintig jaar verbeterd. Toch komt het beleid niet altijd overeen met de praktijk. 'We zouden meer lessen moeten trekken uit het verleden', concludeert Theo van den Doel in zijn proefschrift over het Nederlandse veteranenbeleid. 

 

 

Zorgpad Beroep en Trauma

Een overzicht  van wat we in het zorgpad Beroep en Trauma aanbieden. Het zorgaanbod wordt samengevat. Dit zorgpad is voor veteranen, (ex-) politiepersoneel, maar ook brandweer en ambulance-personeel.

 

Knelpuntenanalyse PTSS behandeling vanuit cliënten persperctief

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is gestart met de ontwikkeling van de ‘Richtlijn Psychotrauma’. Dit is een vervolg op het onderdeel PTSS uit de richtlijn Angststoornissen uit 2009 en wordt nu een aparte richtlijn. Ook moet deze richtlijn de basis vormen voor de aanpassing van de zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde aandoeningen, die recentelijk tot stand is gekomen.  Naast professionals zijn ook cliënten uitgenodigd deel te nemen aan een knelpuntenanalyse. 

 

Dekolonisatieonderzoek NIOD, KITLV en NIMH : Geschiedvervalsing met geweld

Een toelichting door het Onafhankelijk Onderzoekgenootschap Pleitbezorgers, Principes Wetenschappelijke Integriteit AURORE. 

 

De eenzijdige eindresultaten van het Dekolonisatieonderzoek o.l.v. de instituten NIOD, KITLV en NIMH zijn duidelijk. Hoe erg het in de werking is, zal op 17 februari a.s. blijken. uit.

Als je iemand verliest door zelfdoding – Een handreiking voor nabestaanden van een suïcide

Als iemand overlijdt door zelfdoding, komt dat vaak als een grote schok voor de nabestaanden. het plotseling verlies kan de omgeving overvallen en veel vragen oproepen. 

Deze brochure is bedoeld om antwoorden en ondersteuning te bieden bij praktiksche vragen waar je misschine mee zit. 

 

- Wat moet je allemaal regelen? 

- Met welke juridische en administratieve zaken krijg je te maken? 

- En waar heb je recht op? 

 

Veerkracht en steun

Opgroeien in een onveilige omgeving leidt niet per definitie tot blijvende schade. Ondersteunende relaties vroeg in het leven van kinderen kunnen de schadelijke invloed verminderen of zelfs omkeren. Steun helpt de veerkracht van kinderen te vergroten.

 

Samenwerken

We weten steeds beter wat werkt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat er nodig is om te zorgen dat het weer veilig wordt en blijft voor alle gezinsleden. Als je kindermishandeling effectief wilt aanpakken, is een goede samenwerking noodzakelijk. Effectief werken aan veiligheid doe je samen vanuit een gedeelde visie.

 

Ouderschap

Alle ouders willen het goede doen voor hun kinderen. Dat is niet makkelijk en gaat niet altijd vanzelf. Zeker als ouders of kinderen problemen hebben, kunnen ouders steun uit hun omgeving gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Als jij als professional ouders bijstaat in het opvoeden van hun kind, is een respectvolle, positieve en belangstellende benadering van hun ouderschap heel belangrijk.

 

Pagina's