Gedrag van professionals is vaak een afspiegeling van lessen uit hun vroege jeugd

Psychische problemen en burnout ontstaan nooit door iemands werkomstandigheden alleen. Mentale problemen en het gedrag dat professionals op het werk vertonen, hangen altijd samen met de omstandigheden waarin iemand opgroeide. Daar zouden HR-adviseurs ook rekening mee moeten houden.

 

Trefwoorden: 
burnout (nl), families, gedrag, Psychische klachten, transgenerationele overdracht, Werkgevers