Van start met het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam : Een onderzoek naar de opzet en eerste ervaringen met de uitvoering.

Een onderzoek naar de opzet en eerste ervaringen met het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam.

 

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de begeleiding en ondersteuning van statushouders en gezinsmigranten en de keuze van het inburgeringsaanbod.

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam en OBI doen vier jaar lang onderzoek naar de invoering en resultaten van het nieuwe inburgeringsbeleid in Rotterdam. Deze eerste rapportage gaat over de wijze waarop het nieuwe inburgeringsbeleid is vormgegeven en geeft inzicht in de eerste ervaringen met de uitvoering hiervan. Zowel opzet en uitvoering zijn een voortgaand, lerend proces. De bevindingen uit dit rapport bieden  verschillende aanknopingspunten voor aanpassingen in  het beleid.

Referentie: 
Roxy Damen, Alex Hekelaar, Jaco Dagevos, Dave Bruggeling, Frans Moors, Anita Watzeels, Linda Bakker | 2023
147 pagina's | Rotterdam : Erasmus University Rotterdam (EUR), Department of Public Administration and Sociology (DPAS) Gemeente Rotterdam, afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI)
https://onderzoek010.nl/news/Van-start-met-het-nieuwe-inburgeringsbeleid-in-Rotterdam-/393
Trefwoorden: 
beleid, maatschappelijk werkers, migranten, migratie, Onderzoek, Rotterdam