Een geïntegreerde, inzichtgevende behandeling bij een Dutchbat-III-veteraan met PTSS- en agressieregulatieproblematiek : Een hermeneutisch single-case efficacy design

Deze studie maakt gebruikt van het 'hermeneutisch singel-case efficacy design' (hsced) om de effecten te onderzoeken van een geïntegreerde, inzichtgevende behandeling bij een Dutchbat-III-veteraan met ptss en agressieregulatieproblematiek, nadat eerder traumabehandeling onvoldoende klachtreductie liet zien. Doel van de studie is het exploreren en identificeren van belangrijke aspecten van het therapieproces en andere gerelateerde factoren die tot verandering leiden. In het bijzonder is gekeken of het begrip moreel trauma tijdens de behandeling meerwaarde heeft. Op basis van diverse kwantitatieve en kwalitatieve uitkomstmaten mag worden geconcludeerd dat de client een betekenisvolle positieve ontwikkeling heeft laten zien gedurende het therapieproces. 

Referentie: 
Bas Schuurmans en Suzanna Feddes | 2023
In: Tijdschrift voor Psychotherapie ; ISSN: 0165-1188 | 2023 | 6
https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2023-uitgave-6/11873/
Trefwoorden: 
agressie, behandeling, casuistiek, Dutchbat, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), emoties, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), forensische psychiatrie, levensloop, Moral injury (nl), Morele verwondingen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychodiagnostiek, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, Routine Outcome Monitoring (ROM), Schemagerichte therapie, therapie, Therapietrouw, veteranen, woede-aanvallen